Keresés

2019.08.19 copertina libro LEV sui Movimenti popolari con prefazione di Papa Francesco. "La irrupción de los Movimientos Populares: Rerum novarum de nuestro tiempo" 2019.08.19 copertina libro LEV sui Movimenti popolari con prefazione di Papa Francesco. "La irrupción de los Movimientos Populares: Rerum novarum de nuestro tiempo" 

Megjelent „A népi mozgalmak fellendülése: korunk Rerum Novaruma” kötet a pápa előszavával

A Vatikáni Könyvkiadónál (LEV) megjelent kötethez Ferenc pápa írt előszót. A könyv egybegyűjti az ötéves munkáját több ezer szervezetnek, amelyek a társadalmi átalakulás előmozdítói és amelyek egy igazságosabb és befogadóbb fejlődési modellért küzdenek.

Somogyi Viktória / Felipe Herrera Espaliat – Vatikán

Ferenc pápa előszavának központi témája: a világban a kirekesztés ellen küzdő társadalmi mozgalmak százainak a jelentős értéke és kihívásaik. „A népi mozgalmak fellendülése: korunk Rerum Novaruma” c. kötetet a Pápai Latin-Amerika Bizottság állította össze és szeptemberben mutatják be a közönségnek. A könyv egybegyűjti a népi mozgalmak több ezer képviselőjének beszédeit, amelyeket 2014 óta a világtalálkozóik alkalmával mondtak el az amerikai kontinens különböző részein.

A perifériákon élők a nagy társadalmi átalakulások előmozdítói

Ferenc pápa előszavát azzal a gondolattal kezdi, hogy azok, akik a társadalmi és egzisztenciális perifériákon élnek, nemcsak a lakosság egy szektorát jelentik, amelyhez az egyháznak el kell jutnia, hanem olyanok, mint a mustármag, amely sok gyümölcsöt hoz, mert a pápa szerint a nagy társadalmi átalakulások előmozdítói. Tehát ők nem egy passzív jelenlét vagy a szociális segélyek célcsoportja, akiknek bele kell nyugodniuk abba, hogy szemlélhetik, miként igazgatja az elit a világrendet. Ehelyett ők az emberiség jövőjének igazi, aktív főszereplői és megvalósítói, akiknek a „békés lázadása” számít a pápa szolidaritására.

Transznacionális és transzkulturális karakterű társadalmi mozgalmak

Ezekben a transznacionális és transzkulturális karakterű társadalmi mozgalmakban Ferenc pápa felismeri azt a „poliéderszerű modellt”, amelyre Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában (n. 2) utalt és amely a találkozás kultúrájára alapuló társadalmi paradigmára épül. Ezeknek az igazságosságért küzdő mozgalmaknak a sokszínűsége és e harcban szerzett tapasztalata jelenik meg a könyvben. E mozgalmak Ferenc pápa szerint nagy társadalmi alternatívát, egy mélyről felszakadó kiáltást, az ellemtmondás jelét és reményt képviselnek, miszerint minden megváltoztatható. Az uralkodó modellel szembeni ellenállásuk módja a munka és a szenvedés által egy jobb jövő „őrszemeivé” teszi őket a pápa szemében.

A népi mozgalmak az erkölcsi energia forrásait képviselik

Az emberiség ma korszakos átalakulással néz szembe, amelyet a félelem, a xenofóbia és a rasszizmus jellemez – fogalmazza meg meggyőződését a pápa. Arról biztosít, hogy „a népi mozgalmak az erkölcsi energia forrásait képviselik, amellyel újra életet lehelnek demokráciáinkba”. A globális társadalomban, amelyet megsebesít az etikától egyre távolabb eső gazdaság, ezek a társadalmi valóságok ellenszerként léphetnek fel a populizmusok és a „látvány politika” ellen, mert bevezetnek egy szemléletet, amelyben az állampolgárok részvételét sokkal pozitívabb lelkiismeret jellemzi, mint a másik rendszerben. Ez „a mi ereje” előmozdításának következménye, amely szemben áll az „én kultúrájával”.

A neoliberális és új állam elméletek megfojtják és elnyomják az embereket

Előszava végén Ferenc pápa kiemeli az emberi munka témáját, amely egyike azoknak a szent jogoknak, amelyeket minden emberben meg kell őrizni. A neoliberális és új állam elméletek láttán, amelyek megfojtják és elnyomják az embereket munkájuk területén, Ferenc pápa szerint egy új humanizmusra van szükség, amely véget vet az együttérzés hiányának, valamint a kultúra és a közjó felgyorsult leáldozásának.

20 augusztus 2019, 11:07