Keresés

VI. Pál pápa Castel Gandolfo-ban a Vatikáni Csillagvizsgálóban nézte az élőközvetítést a holdraszállásról VI. Pál pápa Castel Gandolfo-ban a Vatikáni Csillagvizsgálóban nézte az élőközvetítést a holdraszállásról 

VI. Pál pápa televízión követte az élőközvetítést a holdraszállásról

50 évvel ezelőtt 1969. július 20-án az ember eljutott a Holdra. A RAI olasz állami televízió és a Vatikáni Rádió mikrofonjai megörökítették Montini pápa reakcióját, amikor a képernyő előtt ülve széttárja karját és hálát ad Istennek a nagy űrbeli vállalkozásért.

Somogyi Viktória – Vatikán

A RAI által a Vatikáni Rádiónak rendelkezésre bocsátott közel hat perces videóban megláthatjuk a tudomány és a hit találkozását, ami elénk tárja a múltat. Az  összeállítás azt mutatja be, hogy VI. Pál pápa miként követte az Apollo 11 missziójának holdraszállását a Róma közelében fekvő Castel Gandolfo-ban a Vatikáni Csillagvizsgálóban.

Egyedülálló videó-összeállítás

A rendkívüli felvétel elején VI. Pált látjuk, amint a jezsuita rendre bízott Csillagvizsgáló teleszkópjába tekint az égboltot fürkészve, miközben zajlik a televízióban az élő közvetítés a holdraszállásról. A csillagászati távcsőtől eltávolódva a pápa aztán leül a televízió elé és az egész világgal együtt követi a történelmi eseményt. Az olasz újságíró, aki közvetítette a holdraszállást, egyszercsak bejelenti, hogy sikerült a leszállást. Ekkor VI. Pál kitárja karjait és első szavai a „Deo gratias”, hála Istennek. A houstoni NASA központból közvetítő olasz tudósító bejelenti magyar idő szerint 22.17-kor, hogy az ember által vezetett űrhajó leszállt egy másik égitestre, a Holdra. Ekkor VI.Pál először olasz, majd angol nyelven felolvasta üzenetét az asztronautáknak Neil Armstrongnak, Edwin Aldrinnak és Michael Collins-nak. Beszédét befejezve a pápa oldalra tekint és mosolyog.

VI. Pál pápa beszéde a holdraszálláskor

„Dicsőség Istennek a mennyben és béke a földön a jóakaratú embereknek!” – kezdte beszédét VI. Pál. „Mi, annak a Krisztusnak az alázatos képviselői, aki amikor az istenség messzeségéből eljött közénk, felhangzottak az angyaloknak ezek az áldott szavai, most mi is elismételjük mint az egész földi világunk ünnepi himnuszát. E föld immár nem leküzdhetetlen határa az emberi létezésnek, hanem határtalan terek és új sorsok nyitott kapuja. Dicsőség Istennek!

Tisztelet nektek, e nagy űrbeli vállalkozás megvalósítóinak! Tisztelet a felelősöknek, a tudósoknak, az ötletgazdáknak, a szervezőknek és a munkásoknak! Tisztelet mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a merész repülést! Tisztelet nektek, akik valamilyen módon részt vettetek ebben! Tisztelet nektek, akik egyedülálló műszereitek előtt ültök és irányítotok, nektek, akik tájékoztatjátok a világot erről a vállalkozásról és az óráról, amely kiszélesíti az ember bölcs és merész uralmát az ég messzeségébe. Tisztelet, üdvözlet és áldás!”

Angolra váltva VI. Pál így folytatta beszédét: „Innen a Castel Gandolfo-i csillagvizsgálójából VI. Pál pápa szól hozzátok űrhajósok. Tisztelet, üdvözlet és áldás nektek, a Hold, éjszakáink és álmaink halvány lámpása meghódítóinak! Hozzátok el neki élő jelenlétetekkel a szellem hangját, Istennek, a mi Teremtőnknek és Atyánknak szóló himnuszt. Közel vagyunk hozzátok jó kívánságainkkal és imáinkkal. Az egész katolikus egyházzal együtt VI. Pál pápa üdvözöl benneteket.”

VI. Pál fogadta a három űrhajóst a Vatikánban

Visszatérésüket követően VI. Pál pápa fogadta a három amerikai űrhajóst a Vatikánban.

20 július 2019, 17:29