Keresés

Az Aparecidai Miasszonyunk kegyszobra Az Aparecidai Miasszonyunk kegyszobra 

Nyolc újabb dekrétumot hirdetett ki a Szenttéavatási Kongregáció

Az egyház egy újabb boldoggal gazdagodik Donizetti Tavares de Lima brazil pap személyében. Két világi hívő – egy brazil kisgyermek és egy catanzarói nő – kerül a tiszteletre méltók közé.

Somogyi Viktória / Sergio Centofanti – Vatikán

Ferenc pápa szombaton fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusát és felhatalmazta a dikasztériumot nyolc dekrétum közzétételére: egy új boldoggal és hét Tiszteletre méltó Isten szolgájával bővül az egyház.

Donizetti atya, pap az emberek között

A közbenjárásával történt csoda elismerése által lehetővé vált Donizetti Tavares de Lima brazil pap boldoggáavatása. 1882-ben született Brazíliában. Plébánosként 1909-től intenzív evangelizáló tevékenységet folytatott, amelyhez erős szociális dimenzió kapcsolódott, mert álláspontja szerint Isten és az embertárs szeretete elválaszthatatlan. Ennek szellemében osztozott az emberek problémáiban, bátran védelmezte a szegényeket és a dolgozókat a hatalmasok kizsákmányolásától, akik azzal vádolták meg, hogy kommunista. Megszervezte a szükségben levő betegek, idősek, gyermekek és anyák ellátását. Mindezt az Aparecidai Miasszonyunk közbenjárásának köszönhetően. Támogatta a Brazíliába érkező olasz bevándorlókat. Donizetti atya életszentségének híre gyorsan elterjedt és zarándokok keresték fel plébániáját, hogy áldását kérjék. Sokan közülük csodás módon meggyógyultak imájától. 79 évesen halt meg 1961-ben.

A kis Nelson nagy hite

A hősies erények elismerésével az egyház hét új Tiszteletre méltó Isten szolgájával gazdagodott. Ketten közülük világi hívők: egy brazil kisgyermek Nelson Santana (1955-1964) és a dél-olaszországi, catanzarói Gaetana Tolomeo (1936-1997), akit Nucciának neveztek. A kis Nelson erős karfájással került kórházba, ahol megállapították, hogy csontdaganatos betegsége van. Szenvedését egyszerű hittel élte meg. A fájdalom fontos az igazi szeretet növeléséhez, vallotta. 1964 Karácsonyának vigíliáján hunyt el kilenc évesen.

A fájdalom átalakítása Isten dicsőítésévé

Gaetana Tolomeo is hittel élte meg a fájdalom misztériumát. Bénulással járó betegségének elviseléséhez Jézusban találta meg az erőt, hogy bátorságot és reményt adjon mindenkinek. Látogatóit mindig megajándékozta egy mosollyal. 60 évig mozgásképtelenségre kényszerült, de szenvedését átalakította az imában. Így beszélt Jézushoz: „Uram, szereteted ereje tegyen engem kegyelmed hirdetőjévé. Alakítsa át panaszomat végtelen örömmé: az élet himnuszává, amely legyőzi a halált és a remény üzenetévé válik a szomorú lelkek számára. Uram, köszönöm az élet ajándékát. Jézus, köszönöm, hogy könnyeimet örömmé formáltad. Köszönök mindent, jó és irgalmas Atyám! Dicsőítelek és áldalak, köszönetet mondok a kapott szeretet minden gesztusáért, de elsősorban minden elszenvedett hiányosságért. Különösen is köszönetet mondok a mozgásképtelenség ajándékáért, amely az elengedés, az alázat, a türelem és a hála igazi iskolájává vált számomra és az én Getszemáni kertem barátainak pedig a szeretet és minden más erény gyakorlásának iskolája.”

Tiszteletre méltó Isten szolgái

A további öt új Tiszteletre méltó Isten szolgája a következő:

-         Carlo Cavina, egyházmegyés pap, a Szalézi Szent Ferenc Leányai kongregáció alapítója. Itáliában született 1820-ban és 1880-ban hunyt el;

-         Raffaele da Sant’Elia a Pianisi (világi nevén Domenico Petruccelli) kapucinus atya, aki Itáliában született 1816-ban és 1901-ben halt meg;

-         Damiano da Bozzano (világi nevén Pio Giannotti) kapucinus atya, aki Olaszországban született 1898-ban és 1997-ben hunyt el Brazíliában;

-         Vittorino Nymphas Arnaud Pagés (világi nevén: Agostino) testvér, a Keresztény Iskolatestvérek rend tagja, aki Franciaországban születtett 1885-ben és Porto Rico-ban hunyt el 1966-ban;

-         Consolata Betrone (világi nevén Pierina Lorenzina Giovanna) kapucinus klarissza nővér, aki Olaszországban született 1903-ban és 1946-ban hunyt el.

10 április 2019, 14:05