Keresés

Vatican News
A Pápai Gergely Egyetem dísztermében tartották a a konferencia első napját A Pápai Gergely Egyetem dísztermében tartották a a konferencia első napját 

A Szentszék kétoldalú egyezményeinek alakulása a XIX-XXI. századig: nemzetközi konferencia Rómában

Február 28-án és március 1-jén tartották Rómában a tanácskozást a Pápai Gergely Egyetemen, illetve az École Françiase épületében. A konferenciát Pietro Parolin bíboros államtitkár nyitotta meg, az előadók rangos francia, spanyol, máltai, angol, lengyel egyetemekről érkeztek. Magyarországot Fejérdy András történész, a MTA BTK TTI igazgatóhelyettese képviselte.

Gedő Ágnes – Vatikán

A kétnapos konferencia tematikája

A francia forradalomtól a II. Vatikáni Zsinaton át a kommunista diktatúrákkal való párbeszédig, és egészen napjainkig, a Kína felé történő rendezési tervig – nagy ívű áttekintésre vállalkozott a kétnapos konferencia, amelyen rangos európai egyetemek előadói vettek részt. Az eseményt a szentszéki államtitkár nyitotta meg, vázolva a Szentszéknek a különböző államokkal való egyezményeit, azok modelljeit és alakulását az egyház-állam szétválasztásától a vallásszabadsághoz való jog érvényesítéséig. A különböző konkordátumok között számos párhuzam fedezhető föl, bizonyos modelleket a Szentszék következetesen tovább visz, hiszen a bevált tapasztalatot érdemes fölhasználni más országok esetében is. A bilaterális kapcsolatok különösen a II. vatikáni zsinat után élénkültek meg. Az egyezmények az esetek nagy részében garantálják a laicitást, ugyanakkor a vallásszabadsághoz való jogot is. A konferencián tárgyalták a szekularizáció és annak visszarendeződése kérdését, azok megjelenési formáit az egyes országokban. Szóltak továbbá a vallási együttélés és a vallási pluralizmus jelenségeiről.

A Szentszék nyitása Kína és az afrikai országok felé

Pietro Parolin bíboros rádiónknak adott interjújában elmondta: a Kínai Népköztársasággal kötött megállapodás hosszú munka eredménye, mely remélhetőleg az egyház és az ország javát szolgálja majd. Hamarosan várható új konkordátumok megkötése egyes afrikai országokkal.

Interjú Fejérdy András történésszel az Ostpolitikról és annak mai vonatkozásairól

Fejérdy András, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, aki a tanácskozás egyik moderátora volt, előadásában a vatikáni ún. Ostpolitik, keleti politika konkordátumainak gyakorlatát ismertette. A Róma szívében, a festői Piazza Navonán található École Françiase épületében beszélgettünk a történésszel, aki kitért az Ostpolitik és a jelenlegi kínai püspöki kinevezések ügyének összefüggéseire is.

Interjú Fejérdy András történésszel
02 március 2019, 11:49