Keresés

Vatican News
2019.03.06 Annuario Pontificio 2019.03.06 Annuario Pontificio 

Új egyházi statisztika: nő a katolikus hívek, de csökken a papok száma

Megjelent a 2019-es Egyházi Évkönyv (Annuario Pontificio) és a 2017-es Egyházi Statisztikai Évkönyv (Annnuarium statisticum ecclesiae). Pozitív adat, hogy 2017-ben tovább nőtt a katolikusok létszáma a világban az előző évhez képest. Bő egy évvel ezelőtt a világ katolikusai 1 milliárd 313 millió lelket számláltak. Ez az adat a föld lakóinak 17,7 százalékát jelenti, melyet 2017-ben hivatalosan 7 milliárd 408 millió főre becsültek. Csökken a papok és a szeminaristák száma, viszont emelkedik a püspökök, a diakónusok, a világi misszionáriusok, valamint a katekéták száma.

P. Vértesaljai László / Debora Donnini – Vatikán            

A katolikusok számbeli növekedésének a mértéke világviszonylatban 1,1 százalék, de Afrikában két és fél, Ázsiában pedig másfél százalék. Amerika összességében 0,96 százalékkal éppen csak alatta van az átlagnak, nem beszélve Európáról, ahol gyakorlatilag stagnál a katolikus hívek száma (0,1 %). Ezek az adatok láttak napvilágot a most megjelent két új egyházi évkönyvben, melyet a Vatikáni Nyomda adott ki és a napokban már elérhetők a könyvesboltokban.          
Az Egyházi Statisztikai Évkönyv az össz-katolikusság részarányát kontinensenként is megadja a következő rendben: Amerika 48,5 %, Európa 21,8%, Afrika 17,8% , Ázsia 11,1%  és végül Óceánia 0,8% százalék mértékben.

Dél-Amerikában a legnagyobb a katolikusok részaránya

Az egyes kontinensek lakosságának függvényében is részletezi az egyházi statisztikai évkönyv a katolikusok részarányát. Amerika lakosainak 63,8 %-a katolikus, ez az arány Európában 39,7 százalék, Afrikában 19,2 százalék, Ázsiában pedig 3,3 százalék. Amerika két féltekéje között nagyon nagy a különbség: Északon 24,7 %, Délen 86,6 % a katolikusok részaránya, míg Közép-Amerikában és az Antillákon 84,6 %.            

Gyarapodik a világi apostolkodás ereje

A megelőző évhez képest fél százalékkal nőtt és közel négy millió 700 ezer (4.666.073) az apostolkodásban elkötelezett katolikusok száma. Összevetve a papság teljes létszámával, kiderül, hogy tízszer több világi apostol működik az egyházban, mint felszentelt pap. A papság részaránya még mindig Európában a legmagasabb, 19,3%.

Csökken a papság, nő a püspökök és a világi misszionáriusok létszáma

2017-ben több püspököt szenteltek, mint az korábban és összlétszámuk is nőtt, ellenben csökkent a papság és a papságra készülő szeminaristák száma. A papság létszáma az utóbbi tíz év viszonylatában először csökkent: 414.969-ről 414.582 főre, míg a szeminaristák száma 116.160 főről 832 kispappal fogyott, 0,7 százalék eséssel. A papi utánpótlás tekintetében az arányok Afrikában és Ázsiában kielégítik az igényt, ám már Amerika sem rendelkezik elegendő szolgáló pappal, Európában pedig erős paphiány tapasztalható.

          

08 március 2019, 18:05