Keresés

A kiskorúak védelméről rendezett vatikáni találkozó 3. napján az új szinódusi aulában A kiskorúak védelméről rendezett vatikáni találkozó 3. napján az új szinódusi aulában 

Vatikáni találkozó a kiskorúak védelmében: a 3. nap témája az átláthatóság

Február 21-24. között a vatikáni új szinódusi aulában tanácskoznak a világ püspökkari elnökei, szerzetesi elöljárói Ferenc pápa vezetésével a „Kiskorúak védelme az egyházban” témakörről. Az első napon a felelősségre, a második napon az elszámoltathatóságra összpontosítottak a résztvevők.

Somogyi Viktória / Sergio Centofanti – Vatikán

Szombaton is a pápa jelenlétében imával kezdték meg az ülést. A „Veni, Creator Spiritus” himnuszt követően felolvasták Szent Pál Efezusiakhoz írt levelének egy részletét (Ef 5,1-11), amely arra buzdít, hogy a szeretetben járjunk.

„Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Tehát ne vállaljatok velük közösséget. Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket.”

Az igazság, az igazságosság, a fény koldusa

A szentírási részt követően elhangzott egy visszaélési áldozat levele: „Úgy érzem magam, mint egy koldus a kastély kapuja előtt. Az igazság, az igazságosság, a fény koldusa vagyok és mindaz, amit kapok csak a csend és kevés információ, amelyet úgy kell kikaparnom. Fáradt és kimerült vagyok. Olyan ez, mintha a falaik mögött rejtőzne a méltóságuk, szerepük, amit nem értek. Ez fáj nekem, mert visszaélést követtek el ellenem, mert nem mondják ki az igazságot és mert azok, akiknek az igazság és a fény szolgáinak kellene lenniük, a sötétségben rejtőzködnek.”

Adj erőt, hogy elölről kezdjük és ne adjuk fel

A hosszú csendet követően a jelenlevők elmondtak egy imát: „Szent Isten, te az életszentségre hívtál bennünket és elküldtél minket, hogy tanúságot tegyünk igazságodról. Az Evangélium fényével világosítottál fel bennünket és azt akarod, hogy a fény gyermekeiként éljünk. Kérjük, adj nekünk bátorságot, hogy kimondjuk az igazságot és adj nekünk szabadságot, hogy megvalljuk felelősségünket. Ments meg bennünket a kísértéstől, hogy letagadjuk bűntetteinket és elrejtsük az igazságtalanságot. Adj erőt, hogy elölről kezdjük és ne adjuk fel, amikor a bűn és a vétkesség elsötétítik az Evangélium fényét. Erősítsd meg bizalmunkat Fiadban, aki maga az út, az igazság és az élet. Dicsőítsék nevedet örökké.”

Nigériai szerzetesnő: A hitelességünk forog kockán

Szombaton három előadás hangzott el a kiskorúak védelméről szóló vatikáni tanácskozáson. Délelőtt elsőként egy nigériai szerzetesnő Veronica Openibo, a Szent Gyermek Jézus Társaság rendi elöljárója szólalt fel az „Álljunk rendelkezésre: küldöttek vagyunk a világban” témáról. Az afrikai szerzetesnő beszédében azt kérte: „Ne rejtsünk el többé tényeket a hiba elkövetésétől való félelemben. Túl gyakran nyugalomban akarunk maradni, amíg elül a vihar. Ez a vihar azonban nem fog elülni. A hitelességünk forog kockán.”

Reinhard Marx bíboros: „A hívők átlátható közössége”

A második előadást a délelőtt során Reinhard Marx bíboros, müncheni érsek, a német püspöki konferencia elnöke tartotta „A hívők átlátható közössége” témáról. A bíboros hangsúlyozta: „A nyomon követhetőség és az átláthatóság nem a semmiből kerülnek elő. Állandó elkötelezettség eredménye, amelyet megvalósíthatunk külső szakértők segítségnyújtásával is. Döntő jelentőségű az adminisztrációban dolgozók és a felelősök személyes hozzáállása. Lényegében arról a kérdésről van szó, hogy mennyire vagyunk készek igazolni saját tetteinket másokéval és milyen mértékben hagyjuk, hogy mások gyakoroljanak ellenőrzést felettünk.”

Mexikói újságírónő: „Kommunikáció minden ember felé”

A szombat délutáni ülésszakon Valentina Alazraki, mexikói újságíró, Vatikán szakértő tartott előadást a „Kommunikáció minden ember felé” témáról. Beszédében hangsúlyozta: „Első ránézésre nem sok közös van a püspökök, bíborosok és közöttem, világi hívő, újságíró között, akinek nincsen semmi egyházi megbizatása. Mégis osztozunk egy nagyon fontos dologban: mindannyiunknak van egy édesanyja, azért vagyunk itt, mert egy anya a világra hozott minket. Anyaként nemcsak az újságírók képviseletében vagyok jelen, hanem minden anya, család és a civil társadalom nevében is.” Ezt követően megosztotta tapasztalatait és gyakorlati tanácsokat adott a résztvevőknek.

Bűnbánati liturgia és vasárnap szentmise zárja a tanácskozást

A délutáni ülést követően este fél 6-tól az Apostoli Palota Királyi termében bűnbánati szertartáson vesznek részt a vatikáni találkozó tagjai Ferenc pápa vezetésével. A háromnapos megbeszélés vasárnap délelőtt fél 10-kor szentmise bemutatásával zárul.

23 február 2019, 16:49