Keresés

Vatican News
Ferenc pápa új püspököket fogad Ferenc pápa új püspököket fogad   (Vatican Media)

Új püspökök bevezető kurzuson a Vatikánban: Pál József Csaba temesvári püspök

Szeptember 4-13. között az utóbbi évben szentelt új püspökök számára továbbképzést szervezett a Püspöki Kongregáció Rómában. Pál József Csaba temesvári püspököt kérdeztük tapasztalatairól

Somogyi Viktória - Vatikán 

144 új püspök vesz részt a vatikáni továbbképzésen a világ szinte minden országából – kezdte beszámolóját a temesvári püspök. „Tankönyvük” Ferenc pápa Evangelii gaudium k. apostoli buzdítása. Erre épül az egész kurzus. Az első nap volt egy bevezető előadás, amelyben egy argentin érsek felvázolta a kilenc nap lényegét: a kerygmát, vagyis a lényeget kell hirdetni és ne vesszünk el a lényegtelen dolgokban. A lényeg, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk és annyira szeret, hogy értelmet ad az életünknek. Ez ad reménységet és örömet nekünk. Ezt mindig hirdetnünk kell, mert ez a központja az Evangéliumnak. Ne csak a papoknak, püspököknek legyen ideje ennek hirdetésére, hanem Isten egész népének is.  Mélyebben be kell fogadni és meg kell élni az Evangéliumot.

Karizmák

Szó volt a különböző karizmák szerepéről is a vatikáni kurzuson. Legyünk nagyon nyitottak a Szentlélek ajándékaira, fogadjuk be azokat és engedjük, hogy azok működjenek. A szegényeknek pedig legyen kiváltságos helye a lelkipásztorkodásban. Mindez a Szentlélek nélkül nem működik, tehát első helyre kell tenni életünkben azt, hogy imádkozzunk hozzá és élő, mély kapcsolatban legyünk vele. A hit hirdetést örömmel kell tenni, nem elég elmondani, meg kell élni. A társadalomhoz való viszonyt illetően az új püspököket arra buzdították, hogy nem háborúban kell lenni a társadalommal, hanem dialógusban. A két leglényegesebb erény a hit hirdetésében a hit és a szeretet.

Egyetemesen gondolkodni és helyileg cselekedni

A kurizuson felmerült a helyi és az egyetemes egyház kapcsolata is. Egyetemesen kell gondolkodni és helyileg cselekedni, vagyis globálisan gondolkodni, lokálisan dolgozni. Fontos, hogy a kettő harmóniában, egységben legyen egymással. Azt az életet, amit az Evangélium közvetít, a legközelebbiekkel kell elkezdenünk: a püspököknek a papokkal, a papok közösségében kell szolidárisnak lenniük, ott kell figyelni és a közösséget építeni – mondta az új temesvári püspök a továbbképzésről.

Az Ige hirdetése a médián keresztül

Antonio Spadaro jezsuita atya előadást tartott az Ige hirdetése a médián keresztül témáról. Kiemelte, hogy mennyire fontos szerepe van a médiának és az internetnek. Ez utóbbira ne csak mint virtuális térre gondoljunk, hanem valóságként, mert ott emberek kommunikálnak, sokszor kiteszik oda az életüket, tehát ezekre is oda kell figyelni. Fontos tisztában lenni azzal, hogy ebben a térben mi a feladatunk – fogalmazott Pál József Csaba temesvári püspök.

Felajánlották főpásztori életüket Szűz Máriának

Az elmúlt egy évben szentelt új püspökök szeptember 8-án ellátogattak a Santa Maria Maggiore bazilikába, ahol szentmisét mutattak be és főpásztori életüket a Szűzanyának ajánlották, az Ő segítségét kérték. Vasárnap megtekintették a Sixtus-kápolnát, majd részt vettek Ferenc pápa Úrangyala imádságán a Szent Péter téren.

Párbeszéd

A kurzus további részében foglalkoztak még az egyének helye az egyházban témával, az anyagi javak kezelésével, a menekültekről is szó volt. Sok párbeszédre került sor a püspökök között. Magáról a dialógusról is sokat beszéltek, pl. a felekezetek közötti párbeszédről. Elmélyítették, hogy miként kell megélni a szeretet dialógusát, a teológiai és a gyakorlati dialógust ebben a kontextusban. Szó esett a nagy vallásokkal, a kultúrával, a tudománnyal, a mai világgal való párbeszédről is.

Sokféleség

Nagyon hasznosnak találta a temesvári püspök a kurzust, ahol nagyon jó szakemberek adtak elő. Ezek segítenek abban, hogy kitekintsenek az egész nagy világra, az egyház gazdagságára, sokféleségére és ebben lassan találják meg a helyüket, hogy mit is akar a Jóisten tőlük püspököktől.

Az új püspökök találkoztak másik 80 püspökkel, akik a Népek Evangelizálása Kongregáció által a missziós területek főpásztorainak szervezett megbeszélésen vettek részt. Szép volt látni, hogy hogyan élnek a missziós területeken levő püspökök Afrikában, Ázsiában – jegyezte meg Pál József Csaba püspök. Ugyanakkor az európai és latin-amerikai püspökök is beszámoltak helyzetükről.

A kurzus végén a Szent Péter bazilikában mutattak be szentmisét és találkoztak Ferenc pápával.

 

Pál József Csaba temesvári püspök a vatikáni továbbképzésről
13 szeptember 2018, 17:36