Keresés

Amazóniai őslakosok Amazóniai őslakosok 

Közzétették az Amazóniával foglalkozó szinódus előkészítő dokumentumát

Az amazóniai egyház keressen alternatív, átfogó és szolidáris fejlődési modellt, amely olyan etikára épül, ami figyelmet fordít a hiteles természeti és emberi ökológia iránti felelősségre.

Amedeo Lomonaco/Somogyi Viktória – Vatikán

Az egyház számára alapvető, hogy meghallgassa az őslakos népek és minden közösség szavát, amelyek Amazóniában élnek. Ebből az előfeltételből indul ki az Amazóniával foglalkozó rendkívüli szinódus előkészítő dokumentuma. A püspöki tanácskozást 2019 októberében tartják a Vatikánban, amelynek témája: „Amazónia: új utak az egyház és az átfogó ökológia számára”. A dokumentum kapcsolódik ennek az alapvető ökoszisztémának a jelenlegi aggasztó helyzetéhez. Három részre oszlik és arra buzdít, hogy lássuk meg a problémát, ítéljük meg a helyzetet és cselekedjünk.

A kiselejtezés kultúrája

Az amazóniai esőerdő a bolygó számára életfontosságú utolsó nagy tüdő, amelyet eltorzít a széleskörű emberi beavatkozás okozta hatalmas válság, amelyben a kiselejtezés kultúrája uralkodik. Az Amazonas régiójában élő őslakos népek számára ki kell alakítani az evangelizáció útjait.

Amazonas: tükör és híd

Amazónia az egész emberiség tükre és strukturális illetve személyes változást igényel minden ember, az államok és az egyház részéről. Ez a régió egyben kiindulási pontot jelent hidak építésére más alapvetően fontos életközösségek felé. Ezek között említi a dokumentum a Kongói-medencét, a mezoamerikai (zapotékok, mixtékek és maják) biológiai folyosót és a Csendes-óceán ázsiai oldalán található trópusi erdőket.

Meglátni: Pánamazónia identitása és kiáltása

7,5 millió négyzetkilométer, a világ biodiverzitásának egyik legnagyobb rezervátuma, amely egyben a bolygó legfontosabb erdőinek több mint egyharmadát teszi ki. Ez Amazónia néhány jellemzője, amely számos országra kiterjed, közöttük Brazíliára, Bolíviára, Ecuadorra, Perura és Venezuelára. Nem egy homogén régió, hanem olyan életközösségek összessége, amelyeket a víz egyesít. Legfontosabb tengelye az Amazonas-folyó. Egy ilyen sokszínű területen az embernek alkalmazkodnia kellett az eltérő földrajzi, politikai valóságokhoz és ökoszisztémákhoz.

Kizsákmányolt népek

Az erdők és folyók gazdagságát hatalmas gazdasági érdekek fenyegetik, amelyek pusztítást és szennyeződést okoznak. Ez a helyzet, amelyhez hozzájárul még a drogkereskedelem is, veszélybe sodorja az amazóniai népek túlélését, amelyek a világgazdaság értékváltozásának is az áldozatai. Olyan gazdasági modell van érvényben, amely szerint a nyereség fontosabb az emberi méltóságnál – mutat rá a szinódust előkészítő dokumentum. A mezőgazdasági, a bányászati és a fakitermelői tevékenység mértéktelen növekedése pedig a nem átfogó és nem befogadó emberi fejlődést segíti elő.

Az őslakosok identitása

A szinódus előkészítő dokumentuma emlékeztet továbbá arra, hogy közel három millió őslakos él az Amazonas régióban, akik 390 különböző nemzetiségű népet képviselnek. Olyan népekről van szó, amelyek sajátos kulturális identitást és történelmi gazdagságot őriznek magukban. Olyan fenyegetésekkel kell szembe nézniük, amelyek nemcsak saját kultúrájukon belülről fakadnak. Küzdeniük kell létük és területeik védelméért is. A legsérülékenyebbek azok, akiket önkéntes elszigeteltségben élő őslakos népeknek neveznek. Közöttük sok helyen a katolikus egyház jelen van misszionáriusain keresztül, akik elkötelezik magukat az őslakos és amazóniai népek igényeinek védelmében. A missziótörténetben Amazónia gyakran a vértanúság helye is volt.

Ferenc pápa találkozója az őslakos népekkel

A szinódusi előkészítő dokumentum ezentúl utal Ferenc pápa történelmi találkozójára az amazóniai népek képviselőivel, amelyre idén január 19-én került sor a perui Puerto Maldonado-ban. A Szentatya akkor hangsúlyozta: „Szükségünk van bölcsességetekre és ismereteitekre, hogy behatolhassunk ebbe a kincsbe, amelyet ez a régió magában rejt anélkül, hogy tönkretennénk.” Ferenc pápa kijelölt egy prioritást is: „Fel kell hagyni azzal a történelmi paradigmával, amely Amazóniát az államok kimeríthetetlen éléskamrájának tekinti anélkül, hogy figyelembe venné annak lakóit.” Arra buzdított továbbá, hogy „hozzanak létre olyan intézményi tereket, amelyek tiszteletben tartják, elismerik és párbeszédet folytatnak az őslakos népekkel”. „A föld védelmének nincs más célja, mint az élet védelme” – tette hozzá.

Megkülönböztetés. A lelkipásztori és ökológiai megtérés felé

Az előkészítő dokumentum kiemeli, hogy az amazóniai egyház evangelizálási folyamatát nem lehet külön választani a terület és annak lakóinak gondozásától és előmozdításától. Olyan hidakat kell létrehozni, amelyek összekapcsolják az ősök tudását a mai ismeretekkel. Az átfogó ökológia magába foglalja annak szükségességét, hogy előmozdítsuk a személyes, a társadalmi és az ökológiai harmóniát. Ehhez azonban személyes, társadalmi és ökológiai megtérésre van szükség – ahogy ez a Laudato si k. enciklikában olvasható.

Missziós lendület Amazóniában

A missziós lendülethez Amazóniában szükség van arra, hogy minden korábbinál jobban alkalmazzuk az egyházi tanítást a Szentlélek meghallgatása által. A missziónak egyben képesnek kell lennie arra, hogy biztosítsa az egységet és a sokszínűséget. Amazónia vallásos lelkületének szüksége van a lelkipásztorok jelenlétére és arra, hogy elkísérjék az embereket. „Meg akartalak látogatni és hallgatni benneteket, hogy együtt legyünk az egyház szívében, hogy csatlakozzunk kihívásaitokhoz és hogy veletek együtt megerősítsünk egy őszinte lehetőséget az élet, a föld és a kultúrák védelmére” – fogalmazott Ferenc pápa Puerto Maldonado-ban.

Cselekedni. Új utak az amazóniai arcú egyházban

A pánamazóniai régióért meghirdetett rendkívüli szinódus arra kapott meghívást, hogy új utakat jelöljön ki az egyház amazóniai arculatának megerősítésére és, hogy választ adjon a régióban jelenlevő igazságtalan helyzetekre, mint pl. a kitermelő ipar új gyarmatosítására, az infrastrukturális projektekre, amelyek tönkre teszik a biodiverzitást és olyan kulturális és gazdasági modelleket alkalmaznak, amelyek teljesen idegenek az ott élő népek életétől.

Alternatív fejlődési modell

Az amazóniai arcú egyház keressen alternatív, átfogó és szolidáris fejlődési modellt, amely olyan etikán alapul, amely felelősséget vállal a hiteles természeti és emberi ökológiáért. Ez az etika gyökerezzen az igazságosság Evangéliumában, a szolidaritásban és a javak egyetemes elosztásában. Továbbá lépjen túl a haszonelvű és individualista logikán, amely nem rendeli etikai kritériumok alá a gazdasági és technológiai hatalmat. Ezért Isten népe arra kapott meghívást, hogy ne maradjon közönyös a régiót érintő igazságtalanságok iránt. A Lélekre hallgatva jelöljön ki új utakat. Amazónia lelkipásztori ellátásának új útjaihoz szükség van az egyház tevékenységének fellendítésére bátor javaslatok által, amelyeket merészséggel, félelem nélkül hoznak meg, ahogy azt Ferenc pápa kéri.

18 június 2018, 20:09