Cerca

Vatican News
Az új dikasztérium honlapja Az új dikasztérium honlapja 

Közzétették a Világiak, család és élet dikasztériumának új statútumát

Május 8-án kedden tették közzé a Vatikánban a Világiak, család és élet dikasztériumának alapszabályzatát, melyet Ferenc pápa 2016-ban hívott létre.

P. Vértesaljai László SJ

Május 8-án kedden tették közzé a Világiak, család és élet dikasztériumának alapszabályzatát. Az új vatikáni központi intézményt Ferenc pápa 2016. augusztus 15-én kelt „Sedula Mater”, Gondos Anya kezdetű Motu Propriójával hozta létre, egyetlen intézményben foglalva össze a korábbi Világiak Pápai Tanácsa, a Család Pápai Tanácsa és a Pápai Életvédő Akadémia egységeit, melyek az új összevont intézmény létrejöttével megszűntek létezni. A Pápai Életvédő Akadémia révén a II. János Pálról nevezett Család- és Házasságtudományi Pápai Teológiai Intézet is közvetlen kapcsolatban áll az új dikasztériummal.

Nincs többé három külön tagozat    

Az új szabályzat – melynek keltezése jelképesen május 13-a, a Fatimai Szűzanya napja – nem áll többé három külön tagozatból, jóllehet továbbra is többféle illetékességet foglal magába. Ezentúl pedig a kollegialitás, a szinodalitás és a szubszidiaritás jegyében közvetlen kapcsolatban áll a püspöki konferenciákkal, a helyi egyházakkal és más egyházi intézményekkel, előmozdítva közöttük a megosztást és az együttműködést, azért, hogy segítsék az adott témákhoz kapcsolódó kezdeményezéseket.

A világi hívek előmozdítása az egyházban és a világban   

Az új dikasztérium ösztönzi és bátorítja a világi hívek hivatását és küldetését a világban és az egyházban, úgy az egyéneket, mint a házaspárokat, a mozgalmakat, a közösségeket és mindazt, ami segíti a világi hívek felelős öntudatát a keresztségük erejében az élet és egyház küldetése javára, saját karizmájuk alapján. Az új dikasztérium kiemelt figyelemmel fordul a fiatalok felé, elismerve főszerepüket a kihívásokkal teli mai világban.

A férfi-nő mivolt sajátossága, egymást kiegészítése, egyenlő méltósága

Az új dikasztérium alapszabályzata pontosítja, hogy elkötelezi magát a férfi-nő kapcsolat elemzésére, sajátosságaik megállapítására, továbbá egymást kiegészítő szerepük és egyenlő méltóságuk méltatására. Külön értékelik a női géniuszt, annak egyházban betöltött sajátos szerepét, a nők egyházban és társadalomban folytatott szolgálatát, bátorítva a részvételüket.

A család jogai és lelkipásztori szolgálata    

A pápai tanítóhivatal útmutatása fényében a statútum előmozdítja a család lelkipásztori gondozását, méltósága védelmét és értékeli a házasság szentségén alapuló közjót. Segíti a családok szerepét az egyházban és a társadalomban, illetve előmozdítja a nemzetközi találkozókat és eseményeket, de különösen is a Családok Világtalálkozóját. A statútum külön figyelmet szentel a szabálytalan házassági esetek gondozására, Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása nyolcadik pontjának ajánlása nyomán.

Az élet védelme a foganástól természetes végéig    

Az új szabályzat jegyében a dikasztérium elkötelezi magát abban, hogy támogatja és koordinálja a felelős gyermekvállalás kezdeményezéseit és az emberi élet védelmét a foganástól kezdve természetes végéig, szem előtt tartva a személy különféle szükségleteit a különböző fejlődési szakaszokban. Továbbá előmozdítja és bátorítja azon intézményeket és társulatokat, melyek segítik a nőket és a családot az élet adománya befogadásában és a megőrzésében, főként a veszélyeztetett terhesség eseteiben, hogy elejét vegyék a terhesség-megszakításnak.

Képzés szorgalmazása az élet értelmezésének új ideológiáival szemben   

A dikasztérium saját új feladatának tartja, hogy az egyházi tanítóhivatal morális tanítása talaján tanulmányozza és szorgalmazza a képzést a biomedicina, továbbá az emberi élet és az emberi nem új értelmezéséhez kapcsolódó új eszmék és ideológiák kapcsán.  

Az új statútum, csakúgy mint a megelőző, nem végleges, hanem ad experimentum, kísérleti jellegű.

Az új alapszabályzat

 

08 május 2018, 18:01