Keresés

A Szent Péter bazilika a Via della Conciliazione út végéről A Szent Péter bazilika a Via della Conciliazione út végéről  (ANSA)

Pápai kirográf: A Bazilika káptalanjának és a Szent Péter-műveknek új statútuma és szabályzata született

A pápa kirográffal hagyta jóvá a Szent Péter-bazilika káptalanjára vonatkozó új szabályokat, amelyeket a „Praedicate Evangelium” (Hirdessétek az evangéliumot) kezdetű konstitúció elvei ihlettek. Megjelent a Szent Péter-művek statútuma és szabályzata is.

Somogyi Viktória – Vatikán

A Szent Péter-bazilika káptalanja – vagyis a tevékenységét gondozó kanonokok csoportja – új statútumot és új szabályzatot kapott. A pápa hagyta jóvá a június 29-én megjelent kirográfjával, amely kimondja, hogy a L'Osservatore Romano vatikáni napilapban való közzététel által életbe lépő normákat a Praedicate Evangelium (Hirdessétek az evangéliumot) címet viselő apostoli konstitúció elvei és kritériumai ihlették.

A zarándokok szolgálata

Az apostolok fejedelmének sírjára épült Szent Péter-bazilikát – írja a pápa a kirográfjában – „a kanonokok káptalanja vezeti, amely őrzi ékességét, és előmozdítja a spirituális, lelkipásztori, jótékonysági és kulturális életét. Ezt a szolgálatot kiemelt figyelemmel a számos zarándok javára végzik, akik az őszinte hittől lelkesítve igyekeznek, hogy megerősítsék hitüket az apostol hitvallásának helyszínén. Ezentúl a sok, gyakran különböző kultúrákhoz és vallásokhoz tartozó látogató javára is végzik tevékenységüket, akik az apostol hitvallásának helyszínén a vatikáni bazilikában őrzött művészeti és építészeti szépségek iránt érdeklődnek és az általuk közvetített keresztény üzenetről elmélkednek.”

A kanonokokat és a koadjutorokat érintő új normák

A káptalan életének „megújulási folyamata” – emlékeztet Ferenc pápa – három éve, az Átmeneti Normák közzétételével indult, amelyre 2021. augusztus 28-án került sor. A június 29-én közzétett pápai rescriptum, leirat is ezekre a normákra hivatkozik, ami pontosítja a kanonokok és koadjutorok által végzett szolgálat egyes aspektusait. Mindenekelőtt meghatározza, hogy mindkét pozícióban levő személyek, akiket az új szabályok hatálybalépése előtt „határidő nélkül” neveztek ki, és akik már betöltötték vagy betöltik a 80. életévüket, „a tiszteletbeli kanonok és a tiszteletbeli koadjutor státuszt nyerik el”. Továbbá elrendeli, hogy „mentesülnek a káptalan felé fennálló minden kötelezettségük alól”, ezért nem vesznek részt az üléseken, nem részesülnek semmilyen juttatásban, bár megtarthatják „címüket, kezelésüket és megfelelő egyházi ruházatukat” és „saját státuszuknak megfelelően részt vehetnek a Bazilika liturgikus szertartásain, valamint a lelkipásztori tevékenységben”, továbbá „a Vatikáni Káptalan kápolnájában temetkezhetnek”.

A rescriptum második pontja kimondja, hogy az új Statútum hatálybalépése előtt kinevezett koadjutorok „nyolcvan éves koruk betöltéséig szolgálatban maradnak, hacsak az elöljárói hatalom másként nem rendelkezik”, anélkül, hogy „fix járandóságot kapnának, de jelenléti díj jár nekik az általuk nyújtott szolgálatért”. A leirat végül emlékeztet a pápa azon akaratára, amely szerint az 1. pont rendelkezései „azokra a kanonokokra és koadjutorokra is vonatkoznak, akik annak ellenére, hogy még nem töltötték be a nyolcvanadik életévüket, több mint egy éve nem vettek részt liturgikus szertartásokon, és nem vesznek részt a káptalan ülésein”.

A Szent Péter-művek statútuma és szabályzata

A Szent Péter bazilika káptalanjának dokumentumaival együtt június 29-én közzétették a Szent Péter-művek statútumát és szabályzatát is. A Szent Péter Pápai Bazilika Kommunikációs Igazgatósága közleményében kiemeli, hogy a jóváhagyott szabályok egy, már Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapjának érkezése előtt megkezdett folyamat, valamint a Szent Péter-művek és a Káptalant érintő ideiglenes rendelet alkalmazása után szerzett tapasztalatok eredménye. A sajtóközlemény szerint „ezáltal megnyílik a lehetőség a Bazilika hatékonyabb működtetésére, megőrzésére és felhasználására, hogy fogadja a szentélybe évente érkező zarándokok és látogatók millióit, különös tekintettel a szentévre”.

05 július 2024, 18:13