Keresés

Hogyan legyünk szabad emberek? Önzetlenül szeressünk és szolgáljunk! A pápa Úrangyala-imája

Tanuljuk meg Jézustól, hogyan éljünk szabad emberként, árasszuk magunk körül a szabadság, őszinteség, spontaneitás friss levegőjét! Adjuk tovább másoknak az Istentől kapott ingyenes szeretetet – Ferenc pápa ezeket a tanácsokat bízta vasárnap délben a Szent Péter-téren összegyűlt hívekre, akikkel elimádkozta az Úrangyalát.

Gedő Ágnes – Vatikán

A vasárnapi evangélium (vö. Mk 3,20-35) elbeszéli nekünk, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános működését, kettős reakcióval találkozott. Egyfelől a rokonai aggódtak és attól tartottak, hogy kissé megőrült. A vallási elöljárók pedig megvádolták, hogy gonosz szellemtől vezérelve cselekszik. Valójában Jézus prédikált és a betegeket a Szentlélek erejével gyógyította. És éppen a Lélek tette őt istenien szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mértéktelenül és feltétlenül szeressen ész szolgáljon. Jézus szabad – ismételte el Ferenc pápa, majd kifejtette Jézus szabadságának mibenlétét.

A hívek hallgatják a Szentatya szavait
A hívek hallgatják a Szentatya szavait

Hogyan leszünk szabadok?

Jézus szabad volt a gazdagságtól, ezért ott hagyta szülőfaluja, Názáret biztonságát, hogy egy szegény és bizonytalanságokkal teli életet válasszon. Ingyen gyógyította a betegeket, és bárki fordult hozzá segítségért, sosem kért érte cserébe semmit. Ebben áll Jézus szolgálatának ingyenessége, minden szolgálat ingyenessége – hangsúlyozta a Szentatya. Szabad volt a hatalomtól is: bár sokakat hívott, hogy kövessék, soha senkit nem kényszerített rá, soha nem kereste hatalmasok támogatását, hanem mindig a legutolsók pártjára állt, és erre tanította tanítványait is. Végül pedig Jézus szabad volt a hírnév és az elismerés keresésétől is, ezért soha nem mondott le arról, hogy kimondja az igazat, még úgy sem, ha emiatt nem értették meg őt, népszerűtlenné vált, egészen addig, hogy meghalt a kereszten. Nem hagyta magát megfélemlíteni, megvásárolni, megvesztegetni semmi és senki által.

Ferenc pápa köszönti a híveket
Ferenc pápa köszönti a híveket

Adjuk tovább Isten szeretetét másoknak

Jézus szabad ember volt. A vagyon, a hatalom és a hírnév keresése nem hatott rá. Ez fontos tanítás számunkra is, ugyanis, ha hagyjuk magunkat befolyásolni az élvezetek, a hatalom, a pénz vagy az egyetértés keresése által, akkor ezek rabszolgáivá leszünk. Ha azonban hagyjuk, hogy áthasson minket Isten ingyenes szeretete és kitágítsa szívünket, ha hagyjuk, hogy ez túlcsorduljon és visszaadjuk másoknak, teljes valónkkal, félelem, számítás és feltételek nélkül, akkor növekszünk a szabadságban. Magunk körül árasztjuk ennek jó illatát otthonainkban, családunkban és közösségünkben.

Föltehetjük magunknak a kérdést: szabad ember vagyok? Vagy hagyom magam gúzsba kötni a pénz, a hatalom és a siker mítoszától, föláldozva nekik a magam és a mások lelki békéjét? A szabadság, őszinteség és spontaneitás friss levegőjét árasztom a környezetemben és a munkámban? Szűz Mária segítsen nekünk úgy élni és szeretni, ahogy Jézus tanította nekünk, Isten gyermekeinek szabadságában – fohászkodott végül a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor a pápa.

A Szent Péter-tér madártávlatból
A Szent Péter-tér madártávlatból
09 június 2024, 20:40

Az Úrangyala imádságot, amely a Megtestesülés örökös titkára emlékezik, naponta háromszor imádkozzuk el: reggel 6 órakor, délben és délután 6 órakor, a reggeli, déli és esti harangszóra. Az ima az Úrangyala nevet latin nyelvű változatának kezdősoráról kapta – „Angelus Domini nuntiavit Mariae”.

Jézus Krisztus Megtestesülésére utaló három versből és a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégy Máriából, majd egy zárókönyörgésből áll.

Ezt az imát a pápa vasár- és ünnepnapokon a Szent Péter téren mondja el. Az Úrangyala elimádkozása előtt a pápa rövid beszédet mond, a napi olvasmányokból kiindulva. Az ima után köszönti a zarándokokat. Húsvéti időben Pünkösdig az Úrangyala helyett a Regina Coeli-t imádkozzuk, Jézus Krisztus Feltámadásának emlékére. A Mennyek Királynője Mária-himnusz után háromszor elmondjuk a Dicsőséget.

A legutóbbi Úrangyala / Regina Coeli imádságok

Olvasd el mindet >