Keresés

Ferenc pápa nagyvállalatok és bankok vezetőivel a Laudato si' - enciklika alapelvei, a fenntartható fejlődés céljai érdekében Ferenc pápa nagyvállalatok és bankok vezetőivel a Laudato si' - enciklika alapelvei, a fenntartható fejlődés céljai érdekében  (Vatican Media)

Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez: Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek!

A Szentatya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nemcsak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Vállalják felelősségüket és merjenek bátor döntéseket hozni a környezet, a szegények és a fiatalok érdekében.

Gedő Ágnes – Vatikán

Alessandra Smerilli nővér, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának titkára kísérte el az audienciára a csoportot, amelynek tagjai a Laudato si’ – k. enciklika alapelvei szerint fáradoznak a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a davosi gazdasági világfórumon indított el III. Károly (akkori walesi herceg). A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés, a kormányok bevonásával.

Gazdaság, döntés, politika

A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte: A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is, ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetők érintenek, egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok – kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette: Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint gazdaság. Ezért tehát Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok, bankok vezetői elé: a környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.

A pápai audiencia
A pápai audiencia

A környezet és a föld iránti felelősségünk

Mindenekelőtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szentatya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébemenni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon.

Bevonni a szegényeket, erőforrássá téve őket

Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk! Az ún. körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újrahasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultunk meg – engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam – újra hasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran. Óvakodjatok a meritokráciától, melyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel – figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta: Ne elégedjetek meg egy kis emberszeretettel, ez túl kevés! A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a köz javára. Lehetséges – fűzte hozzá a Szentatya, majd megvallotta: Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői – de úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította, nem gondoljátok?

Smerilli nővér köszönti a pápát
Smerilli nővér köszönti a pápát

Adjanak esélyt a fiataloknak beletanulni a munkába

A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal – mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések -, de eszközök lennének. Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagylelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagylelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék! – kérte Ferenc pápa.

Kedves barátaim, nagy és szép a felelősségetek! Az Úr segítsen, hogy azt bátor döntésekre használjátok a környezet, a szegények és a fiatalok javára! Ez lesz a leggyümölcsözőbb befektetés gazdasági téren is. Köszönet azért, amit már most tesztek: úttörők vagytok, ne csüggedjetek, folytassátok! Ferenc pápa áldását adta az ügyvezetőkre, vállalataikra, reményeikre és munkájukra.

A vállalatvezetők hallgatják a Szentatya buzdítását
A vállalatvezetők hallgatják a Szentatya buzdítását
18 június 2024, 16:10