Keresés

Ferenc pápa fogadja a verbita rend nagykáptalanjának résztvevőit a Vatikánban Ferenc pápa fogadja a verbita rend nagykáptalanjának résztvevőit a Vatikánban  (Vatican Media)

A pápa a verbitákhoz: „Legyetek béketeremtők és a remény prófétái”

Ferenc pápa az Isteni Ige Társaságához (SVD) intézett beszédében arra buzdította a verbitákat, hogy alapítójuk nyomán kövessék „a Lélek útját” és legyenek a remény prófétái a háború sújtotta világban.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa pénteken fogadta az Isteni Ige Társasága (SVD) misszionáriusait, más néven verbitákat, akik Rómában gyűltek össze nagykáptalanjukra, miközben készülnek a rend alapítása 150. évfordulójának 2025-ös megünneplésére.

Isten Igéje teremt

A pápa beszédében kiemelte a nagykáptalanra választott téma különös jelentőségét: „Ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt (Mt 5,16): Hűséges és kreatív tanítványok egy sebesült világban”. A mottó rávilágít karizmájuk és küldetésük gyökereire: ami nem más, mint Jézus üdvözítő szavának terjesztése, Isten elhívásának megélése, hogy az Ő nyomdokaiban járjanak, megtestesíteni életének példáját, ahogyan tanítványai tették. „Isten Igéje teremt, életet ad, inspirál és motivál; ez a küldetésetek fókuszpontja” – mutatott rá a pápa a verbita szerzeteseknek.

Hűséges és kreatív misszionárius tanítványoknak lenni

A téma által kiemelt két szempontról szólva Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy „a Szentháromság szeretetének megtapasztalása és a Lélek lángjának életben tartása létfontosságú misszionárius tanítványként és szerzetesként való növekedésünkhöz”. „Az a láng naponta megújít bennünket; megtisztít és átalakít minket, miközben zarándokútunkat járjuk, mindig tudatában bűneinknek, e világ csábításai közepette, de bátran és bízva Isten irgalmában, aki mindig megbocsát” – hangsúlyozta Ferenc pápa. „Mindig meg kell bocsátanunk. Soha ne tagadjátok meg a feloldozást: mindig bocsássatok meg.” A pápa megjegyezte, hogy a verbiták „jó és egészséges” missziós kreativitásának forrása „az Igétől és a Lélektől származik, vagyis a bennetek élő Krisztustól, aki a Szentlélek által küldetése részesévé tesz benneteket.” Felhívta a figyelmet, hogy küldetésüket, az Evangélium hirdetését, amelyben „a Lélek a „főszereplő”, „inkább az öröm szétárasztásával, mintsem a kötelezettségek előírásával” hajthatják végre. „A kreatív missziós tevékenységek az Isten Igéje iránti szeretetből születnek; a kreativitás pedig a szemlélődésből és a megkülönböztetésből születik.”

Legyetek béketeremtők és a remény prófétái minden kultúra számára

Ferenc pápa ezt követően rámutatott néhány sürgető aktuális problémára, amelyekkel az Isteni Ige misszionáriusai szembesülnek napjainkban, kezdve attól, hogy béketeremtőnek kell lenni egy olyan világban, amelyet „konfliktusok, háborúk, a környezet pusztítása, az emberi élet és az emberi méltóság elleni erőszakos cselekmények, fundamentalista ideológiák fenyegetnek és sok más seb jellemez”. Ezzel kapcsolatban arra buzdította a verbitákat, hogy vegyék észre a világ népei kiáltását a békéért: „Hallgassuk meg ezt a könyörgést, és legyünk béketeremtők!” – mondta. A pápa ezután kérte, hogy legyenek „minden kultúra reményének prófétái”. Miközben megjegyezte, hogy a világ 79 országában dolgozó verbiták az „inkulturáció szakértőivé” váltak, megkülönböztetésre szólított fel az internet és a közösségi média okozta új kihívásokkal szemben, amelyek „kritikátlanul megközelítve befolyásolják az emberek életmódját és értékeit.”

Legyetek a szinodalitás misszionáriusai

Végül Ferenc pápa arra buzdította a verbitákat, hogy legyenek „a szinodalitás misszionáriusai”. Hangsúlyozta, hogy „ma az Egyháznak növekednie kell a szinodális megközelítésben, mindenkit meghallgatva, mindenkivel párbeszédet folytatva, és a Lélekben felismerve, mi a küldetése”. Továbbá arra biztatta őket, hogy „legyenek érzékenyek arra, ahogy a Lélek fúj: finoman, az egyszerű és a legtávolabbi helyek között”. Beszéde végén Ferenc pápa reményét fejezte ki, hogy alapítójuk, Szent Arnold Janssen példája, aki „tudta hogyan különböztesse meg Isten akaratát, és hogyan vezesse a rendet a Lélek útján”, vezéreli a közösségi megkülönböztetésüket, és segíti őket, hogy „bátor lépéseket tegyenek előre”.

A verbita rend

Az Isteni Ige Társaságát Janssen Szent Arnold német pap alapította 1875. szeptember 8-án Hollandia egy kis falujában, Steylben, mely mindössze néhány km-re található a német határtól. A verbita missziós szerzetesek tagjait a hármas szerzetesi fogadalom (tisztaság, szegénység, engedelmesség) fűzi össze, melyben papok és testvérek egyaránt élnek és dolgoznak. A közösség sajátos karizmája, hogy hirdesse mindenkinek a Szeretet Istenének Országát, mint az emberiség egyetlen közös célját, amely felé tudatosan vagy tudattalanul haladunk. Főleg azokat igyekeznek megszólítani, akiknek még hiányos az ismereteik a világ Teremtőjéről és Gondviselőjéről, vagy egyáltalán nem ismerik Istent, más szóval keresésének útján járnak. A verbita misszionárius nem csak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhat, melynek többek között fontos eszközei a különféle tudományágak és a média is. A közösségek egyik legnagyobb gazdagsága a nemzetköziség. Sokféle kultúrából származó szerzetesek élnek együtt a Missziósházakban, ezáltal igyekeznek tanúságot tenni arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség, hanem éppen ennek kell sokszínűvé tennie életüket. A missziós küldetés a Szentháromságnak az emberek felé irányuló párbeszédéből indul ki: az Atya hív mindenkit, amely hivatás az Ige, vagyis a Fiú küldetésében teljesedik be, melynek megtartója a Szentlélek. Az Isteni Ige Társasága a világ egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje, melynek létszáma folyamatosan növekszik – olvasható a verbita rend weboldalán. (forrás: verbita.hu)

29 június 2024, 10:50