Keresés

Ferenc pápa Ravasi bíborost köszönti  Ferenc pápa Ravasi bíborost köszönti   (Vatican Media)

Ferenc pápa a Szakrális Régészet Pápai Bizottságához: Ápoljátok a vértanúk emlékezetét!

A Szentatya május 17-én pénteken délelőtt a Vatikánban fogadta a Szakrális Régészet Pápai Bizottságának harminc tagját, akik ezen a héten tartják plenáris ülésüket. Hozzájuk intézett beszédében a közeli szentév távlatában azt kérte tőlük, hogy a katakombákban tárják a zarándokok elé keresztény eleink hitét, mert hiszen „a katakombákban minden a reményről, a halálon túli életről beszél, az életveszélytől és magától a haláltól való megszabadulásról Isten munkája által”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Új generációk nevelése és bevonása a sokrétű munkába

Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a bizottságot, köztük Ravasi bíborost, aki 2007-től 2022-ig bölcsen vezette a szakrális régészet pápai intézményét. Nagyra értékeli elkötelezettségüket, hogy a keresztény régészet hallgatóinak és tudósainak új generációit bevonják az olaszországi keresztény katakombák védelme, kutatása, helyreállítása és értékelése magas színvonalú művelésébe. Ennek értelmében a Katakombák Napjai kezdeményezés létrehozása családok és gyerekek bevonásával az oktatási műhelyekbe, a különböző katakombák bemutatása televíziós műsorokban és közösségi médiában egyaránt, ösztöndíjak odaítélése, az évenkénti régészeti kutatóműhelyek megnyitása különböző egyetemekkel karöltve, mindezen kezdeményezések hozzájárulnak a katakombák ismeretének és minőségi látogatásának előmozdításához. A plenáris ülésen mindenekelőtt a különböző olaszországi régiókban folyamatban lévő projektekre hívják fel a figyelmet, amelyek további folyamatos és érdekes felfedezésekhez vezetnek, amelyeket szakmai közlemények és számos tudományos konferenciának a hozzászólásai dokumentálnak.

A jubileum során a katakombák meglátogatása lesz az egyik legjelentősebb úticél

A közgyűlés fő témája a következő szentév témája felé fordul, annál is inkább, mert a jubileum során a keresztény katakombák meglátogatása lesz az egyik legjelentősebb úticél.  A jubileumnak a „Remény zarándokai” témája ugyanis a katakombák folyósóin mutatja meg különleges és lenyűgöző arculatát. Ott találjuk az ókeresztény zarándoklat számos jelét, melyek közül a pápa megemlítette a Szent Sebestyén katakomba, a Memoria Apostolorum úgynevezett triclia-jának falfeliratait, ahol egykor Péter és Pál apostolok ereklyéit együtt őrizték és tisztelték. Ezeken a katakomba-folyósókon fedezhetjük fel a legősibb keresztény szimbólumokat és ábrázolásokat, amelyek a keresztény reményről tanúskodnak.

A katakombák a reményről szólnak

A katakombákban minden a reményről, a halálon túli életről beszél, az életveszélytől és magától a haláltól való megszabadulásról Isten munkája által, aki Krisztusban, a jó Pásztorban arra hív, hogy részt vegyünk a paradicsomi boldogságban, amelyet dús növények, virágok, zöldelló rétek, pávák, galambok és legelésző bárányok idéznek fel. Minden a reményről és az életről szól! A katakombák szorosan véve „temetők”, pontosabban az „alvás helyei”, melyek Krisztus feltámadásában és a test feltámadásában hívő keresztény ember várakozásáról és reménységéről tanúskodnak.

Az eljövendő boldogságról tanúskodnak

A katakombákban éppen ezért a zarándoklat olyan útvonalat jelent, amelyen haladva rátalálunk a várakozás és a keresztény remény érzésére, ami arra emlékeztet minket, hogy mindannyian zarándokok vagyunk, és úton vagyunk a cél felé, hogy találkozzunk Istennel, aki a feltámadt Krisztusban arra hív, hogy osztozzunk boldogságában és békéjében. Az első keresztény nemzedékek ezt a hitet jókívánságok és imák formáiban közölték, amelyek folyamatosan visszatérnek a szeretteik sírjára írt feliratokban, mint például: „Vivas in pace, Vivas in Deo, Vivas in Christo”, vagyis Élj békében, Istenben, Krisztusban!

Kibővítik a zarándokok számára elérhető katakombák számát

A keresztény reményről mindenekelőtt a mártírok tanúskodnak, akiknek emlékeivel a katakombák folyósóin rendre találkozhatunk. A Szentatya örömmel nyugtázza azt a javaslatot, mely a jubileumra való tekintettel nyomatékkal kiemeli a mártírok sírjait, és amelyeket különösképpen is a zarándokok figyelmébe ajánlanak. Ezek a jelek megállítják a zarándokot és arra indítják, hogy saját hitét vesse össze a vértanúkéval és hogy imádkozzék azokért a testvérekért, akik ma üldöztetést szenvednek a Krisztusba vetett hitük miatt. A pápa kedvezőnek és időszerűnek tartja, hogy bővítsék ki a zarándokok számára elérhető katakombák számát, hogy minél többen látogathassák meg őket, és hogy ezáltal megerősödjenek hitükben és a reményükben.

A pápai bizottság őrzi az olaszországi keresztény katakombák hitét

Befejezésül a Szentatya arra emlékeztette őket, hogy a Szentszék és az egész Egyház nevében a pápai bizottság őrzi az olaszországi keresztény katakombák hitét és művészeti örökségét, amint azt a Praedicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció is megerősíti. Köszöni a szolgálatukat és arra buzdítja őket, hogy azt továbbra is hozzáértéssel és szenvedéllyel folytassák. Munkájuk az emlékezés és a jövő, a gyökerek és az evangelizáció szolgálatában áll. A katakombák üzenete ugyanis mindenkihez szól, a zarándokokhoz és a távoli látogatókhoz is szól, miközben a hit tapasztalatáról beszél. Végül Szűz Mária, Isten Anyja és a vértanúk királynője védelmét és támogatását kérte, majd megáldotta a Szakrális Régészet Pápai Bizottságának tagjait.

17 május 2024, 14:23