Keresés

Veronai hívek köszöntik a pápát  Veronai hívek köszöntik a pápát   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A nemzetek vezetői nyissák meg a béke kapuit! – Ferenc pápa felhívása

Pünkösdvasárnap imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy teremtsen harmóniát az egész világon, adjon bátorságot a népek vezetőinek, hogy a párbeszéd gesztusaival eljussanak a háborúk megszűnéséhez – kérte Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozása után.

Vertse Márta - Vatikán

Ferenc pápa ismételten hirdette, hogy Szentlélek az, aki harmóniát, összhangot teremt a különböző, néha még egymásnak is ellentmondó valóságokból kiindulva. Pünkösd ünnepén imádkozzunk a Szentlélekhez, az Atya és a Fiú Szeretetéhez, hogy teremtsen harmóniát a szívekben, harmóniát a családokban, harmóniát a társadalomban, harmóniát az egész világon; imádkozzunk, hogy a Lélek növelje a szeretetközösséget és a testvériséget a különböző felekezetű keresztények között; imádkozzunk, hogy adjon bátorságot a népek vezetőinek a párbeszéd gesztusaihoz, amelyek a háborúk megszűnéséhez vezetnek – buzdított rá a Szentatya. Napjaink számos háborújára gondolva a Szentatya elsőként Ukrajnát nevezte meg, kiemelve Harkiv városát, amelyet két nappal ezelőtt ért támadás, majd utalt a Szentföldre, Palesztinára, Izraelre és a világban zajló számos háborúra. A Szentlélek vezesse a nemzetek vezetőit és mindnyájunkat arra, hogy megnyissuk a béke kapuit! – hangzott Ferenc pápa fohásza.

A pápa köszönete a veronaiak szeretetteljes fogadtatásáért

A Szentatya ezután a veronaiakhoz fordult, hogy kifejezze háláját és köszönetét a szombati fogadtatásért és szeretetért. Kiemelte a veronai börtönben tett látogatását, gondolva a férfi és női rabokra, akik ismét tanúbizonyságot tettek számára arról, hogy a börtön falai mögött élet, emberség és remény lüktet. Szívből jövő köszönetének adott hangot a veronai börtön személyzetének, külön megnevezve az intézet igazgatónőjét, Francesca Gioienit. A Szent Péter téren jelenlévő veronai hívek nagy örömmel fogadták Ferenc pápa köszöntését, magasra emelve a városuk nevét hirdető transzparenst.

A pápa nemsokára Kelet-Timorba látogat

A pápa végül köszöntötte a Rómából, Olaszország és a világ különböző részeiről érkezett híveket. Külön üdvözölte a kelet-timori zarándokokat, utalva rá, hogy hamarosan – a tervek szerint szeptemberben – meglátogatja őket.  Köszöntötte még a lettországi és uruguayi híveket, valamint a római paraguayi közösséget, amelynek tagjai hazájuk patrónáját, a Caacupé-i Szűzanyát ünneplik, továbbá üdvözölte a luzerni portugál katolikus missziót. Ferenc pápa mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott a hívektől, arra kérve őket, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte.

20 május 2024, 09:08

A Regina Coeli (vagy Regina Caeli) egyike a négy Mária-antifónának (a másik három az Alma Redemptoris Mater, az Ave Regina Coelorum és a Salve Regina).

XIV. Benedek pápa 1742-ben rendelte el, hogy az Úrangyala helyett imádkozzuk állva a halál feletti győzelem jeléül a húsvéti időben, vagyis Húsvét vasárnaptól kezdve Pünkösd napjáig.

Az Úrangyalához hasonlóan naponta háromszor imádkozzuk: hajnalban, délben és naplementekor, hogy a napot Istennek és Máriának ajánljuk fel.

Ez az ősi antifóna egy kegyes hagyomány szerint a VI. vagy a X. századra nyúlik vissza, míg elterjedésének első írásos dokumentuma egy XIII. század első feléből származó ferences breviárium. Négy rövid verssorból áll, mindegyik Allelujával fejeződik be. Ezzel az imával a hívek Máriához, a Mennyek Királynőjéhez fordulnak, hogy vele együtt örüljenek Krisztus feltámadásának.

Ferenc pápa 2015. április 6-án, éppen a Regina Coeli elimádkozásakor, a Húsvét utáni napon tanácsolta, hogy milyen legyen a szívünk, amikor ezt az imát mondjuk:

„...Máriához fordulunk és arra hívjuk, hogy örvendezzen, mert Az, akit méhében hordozott, ígéretéhez híven feltámadt, és Mária közbenjárására bízzuk magunkat. Valójában a mi örömünk Mária örömének visszatükröződése, mert Ő az, aki megőrizte, és hittel őrzi a Jézussal történt eseményeket. Mondjuk el tehát ezt az imát a gyermekek meghatottságával, akik boldogok, mert Anyjuk boldog”. 

A legutóbbi Úrangyala / Regina Coeli imádságok

Olvasd el mindet >