Keresés

Ferenc pápa az Olasz Püspöki Konferencia 79. közgyűlésével Ferenc pápa az Olasz Püspöki Konferencia 79. közgyűlésével  (Vatican Media)

Ferenc pápa megnyitotta az Olasz Püspöki konferencia ülését a Vatikánban

Másfél órán át beszélgetett kérdés-felelet formájában az olasz püspökökkel Ferenc pápa, aki hétfőn délután megnyitotta a püspöki kar 79. közgyűlését a Vatikánban. Az egyház és a világ problémáiról volt szó, köztük a papok támogatásáról az ideológiákkal szemben, az országot elhagyó fiatalokról, a csökkenő hivatásokról, az egyházmegyék összevonásáról, ami lehet, hogy nem folytatódik. Este a békéért imádkoztak a főpásztorok.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes – Vatikán

Hétfőn délután négy óra előtt pár perccel az új szinódusi aulában nyitotta meg a pápa az Olasz Püspöki Konferencia 79. közgyűlését, amelyen mintegy 200 püspök vett részt. Elimádkozták a napközi imaórát, majd a pápa köszöntötte a főpásztorokat, és átadta nekik előkészített beszédét. Szokásához híven a pápa zárt ajtók mögött kívánt tanácskozni a püspökökkel, akikkel az elmúlt hónapokban 16 csoportban találkozott ad limina-látogatásuk alkalmával, és azt kérte tőlük, hogy beszéljenek nyíltan és szabadon. Másfél órán át tartott a párbeszéd, fél hatig hallgatta a pápa kérdéseiket, melyekre válaszolt és megfontolandó szempontokat ajánlott figyelmükbe.

A találkozóról készült videóösszefoglaló

Szerteágazó tematika

Számos téma fölmerült a megbeszélésen: a fiatalok, akik Olaszországban maradnak, és azok, akik elmennek, ezzel szegényebbé téve hazájukat; aggodalom jelenük és jövőjük miatt; az ideológiák, melyek alattomosan befészkelik magukat a kultúrába és a társadalomba; a születő hivatások válsága és a meglévők gondozása; a migránsok befogadása, ami erkölcsi kötelesség; nyugtalanság az antiszemita megnyilvánulások visszatérése miatt; szinodalitás, a papok támogatása.

A pápa és az olasz püspökök megbeszélése
A pápa és az olasz püspökök megbeszélése

Az egyházmegyék összevonása

Az egyik fő kérdés az olasz egyházmegyék összevonása volt, amellyel kapcsolatban Ferenc pápa már 2013-ban, amikor először találkozott az Olasz Püspöki Konferencia tagjaival alapos megfontolást javasolt, gyakorlati megoldásokkal, szem előtt tartva a püspökök által megfogalmazott fenntartásokat az adott terület kulturális identitásából fakadó eltérések miatt, valamint a megnövekedett terület jelentette lelkipásztori nehézségek miatt. A regionális püspöki konferenciák ad limina-látogatásain a pápának alkalma nyílt jobban belelátni ezekbe a kérdésekbe, melyek korábban nem voltak világosak. Az elmúlt években 22 olasz egyházmegyét vontak össze a püspök személyében. Ugyanakkor nem biztos, hogy folytatódik ez az út, ahogy az a mostani megbeszélésből kiderült, lehet, hogy újragondolják a folyamatot. Inkább az a javaslat merült föl, hogy az intézményeket egyesítsék, beleértve a regionális szemináriumokat (melyekben gyakran csekély számú papnövendék tanul), amint azt a pápa több ízben szorgalmazta a múltban.

Válságban a hivatások

Ez a kérdés szorosan összefügg a hivatások csökkenésével, amiről több alkalommal szó volt a hétfői ülésen. Néhány püspök a papi és szerzetesi közösségek csökkenéséről számolt be, Ferenc pápa pedig példaként említette a Latin-amerikai egyházakat, ahol a közösségi tevékenységeket világiak és apácák irányítják.

Odafigyelés, szinodalitás, imádság

Központi szerepet kapott a pápa és az olasz püspökök megbeszélésén a szinodalitás tapasztalata, és az útmutatás, hogy atyai szeretettel kísérjék a papokat, akiknek szükségük van támogatásra a modern kor változásaiban és kulturális átalakulásaiban. A problémákkal szemben ne csüggedjenek, ne engedjék kihunyni a lelkesedést, abban a biztos tudatban, hogy Isten sosem hagy el, és a Szentlélek ereje segít új mentalitással és viselkedéssel szembenézni a felmerülő nehézségekkel.

A püspökök a pápa elé járulnak
A püspökök a pápa elé járulnak

„Szentek, nem pedig világiasak”

Ferenc pápa erőteljesen felszólította a püspököket, hogy szinodális egyházat éljenek, és szilárd képzést biztosítsanak papok és világiak számára, hogy így ne essenek a klerikalizmus csúnya kísértésébe. Ennek kapcsán jelképes ajándékot adott a Szentatya a főpásztoroknak: „Szentek, nem pedig világiasak” – címmel, ami a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Jorge Mario Bergoglio különböző korszakokban született írásait tartalmazza: az egyik az 1991-es „Korrupció és bűn”; a másik a római egyházmegyés papoknak 2023 nyarán írt levél, és a pápa által írt előszó. A szövegek közös nevezője az ún. spirituális elvilágiasodás, ami válságba sodorja a hitet.

A pápa köszöntötte a fiatal felszolgálókat

A találkozó végén a püspökök gyűrűcsókra járultak a pápa elé, személyesen köszöntve őt, majd este rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter-bazilikában a békéért. A Szentatya mielőtt elhagyta volna az új szinódusi aulát, hogy visszatérjen a Szent Márta-házba, Matteo Maria Zuppi bíboros, püspökkari elnök kíséretében üdvözölni akarta a „Napraforgó fogadó” catering felszolgálóinak csoportját, mely Rómában fogyatékkal vagy Down-szindrómával élő fiataloknak ad munkat. Valamennyien felsorakoztak egyenruhájukban, nagy izgalomban, amiért köszönthették Péter utódát.

Közös imádság
Közös imádság
21 május 2024, 12:35