Keresés

Ferenc pápa ifjú házasokkal találkozik Ferenc pápa ifjú házasokkal találkozik  (Vatican Media)

A pápa: Tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy létezhet örökké tartó szerelem!

Ferenc pápa találkozott az Équipes Notre-Dame (END, Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) közösség nemzetközi felelőseivel, melynek karizmája a házaspárok és családok támogatása. Ez különösen fontos ma, amikor a társadalom a házasság válságát éli. A papok a világiakkal együtt segítsék az ifjú párokat, felelősen építsék a közösségeket, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban.

Adriana Masotti /Gedő Ágnes – Vatikán

„Terjedőben lévő mozgalom vagytok: több ezer csoport világszerte, sok család, mely igyekszik a keresztény házasságot ajándékként megélni”. Ferenc pápa e szavakkal fogadta az Apostoli Palota könyvtárában az Équipes Notre-Dame (END, Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) közösség nemzetközi felelőseit, elismerve az egyházért végzett értékes munkájukat, mellyel ez a világi mozgalom a ma válságban lévő családokat támogatja. A káros klerikalizmust is segít leküzdeni ez az értékes szolgálat. Az ifjú házasok mellé állnak, hogy ne érezzék egyedül magukat az élet és a párkapcsolat nehézségeiben. Ily módon megjelenítik a „kilépő” egyházat, mely jelen van a helyzetekben, odaáll az emberek problémáihoz, és maradéktalanul fáradozik a ma és a holnap családjainak érdekében.

Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseivel
Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseivel

A keresztény házasság hivatása

Megőrizni a házasságot valódi küldetés, ami az egész családot érinti, a házasfelektől a gyermekekig, a nagyszülőktől az unokákig. Azt jelenti, hogy megmentjük a lehetséges és örökké tartó szerelem tanúságát, amelyben a fiataloknak nehéz hinniük. Segíteni őket abban, hogy a keresztény házasságot hivatásnak éljék meg, amelynek alapja a szentség kegyelme, vagyis Krisztus szeretete, mely a házastársak szeretetét egészíti ki. Ez sürgető feladat a mai világban – mutatott rá a pápa, hozzátéve, hogy gyakran azt gondolják, hogy a tartós házasság csak az emberek akaratától függ, de ez nem így van. Ehhez képest a házasságban hárman járnak, ahol Krisztus jelenléte a házastársak között lehetővé teszi a haladást, és az iga átváltozik a tekintetek játékává, a házaspár tagjai és Krisztus között. Ez a mérkőzés pedig az egész életre szól, amiben együtt győznek, ha ápolják a kapcsolatot.

Figyelem az ifjú párok iránt

Két megfontolást bízott Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseire: az első a friss házaspárokra vonatkozik. „Legyen gondotok rájuk!” – kérte a pápa, mert szükségük van arra, hogy felfedezzék a hitet házasságukban. „Ma sokan úgy házasodnak össze, hogy nem értik, mi köze a hitnek a házasságukhoz, talán mert senki nem tett tanúságot erről nekik a házasság előtt. Arra szólítalak benneteket, hogy segítsétek őket egy – úgymond - „katekumenális” folyamattal a hit újra felfedezésében, legyen az személyes életük vagy a párkapcsolat, hogy már kezdettől fogva megtanuljanak helyet adni Jézusnak, és vele együtt gondjaikba vehessék házasságukat!”.

Az Équipes Notre-Dame közösség és vele párhuzamosan a papok által folytatott munka keresztény közösségekben azért értékes, mert sok kis családegyházat hoznak létre, mint a hit égő lángocskái, éppen az ifjú házaspárokból indulva. „Ne hagyjátok, hogy otthonaikban felhalmozódjon a szenvedés és a magány okozta sebek! Segítsetek nekik felfedezni a hit oxigénjét!” – buzdított a Szentatya.

Házasok és papok együtt küzdjék le a klerikalizmust

A másik megfontolás az a közös felelősség, mely a házaspárok és a papok vállára nehezedik, az a fajta egymást kiegészítő szolgálat, amelyet az END mozgalomban betöltenek, és ami a két hivatás gazdagságát és létjogosultságát egyértelművé teszi. „Ez segít felülemelkedni azon a klerikalizmuson, ami rontja az egyház termékenységét – óvakodjatok a klerikalizmustól! -; és segíteni fogja a házasfeleket, hogy felfedezzék: a házassággal egy küldetésre hivatottak. Ők is osztoznak az ajándékban és a felelősségben, hogy a felszentelt papokkal együtt építsék az egyházi közösséget”.

A pápai audiencia
A pápai audiencia

Családi hálók az elmagányosodás ellen

Ferenc pápa végül a magánytól szenvedő családok javáról beszélt az Équipes Notre-Dame (END, Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) közösség tagjainak, aláhúzva az otthoni közös ima fontosságát, küldetésüket pedig Szűz Mária oltalmába ajánlotta. „Karizmátokkal figyelmesen segítségére siethettek azoknak, akik erre rászorulnak, akik egyedül vannak, akik családi gondokkal küzdenek, és nem tudnak kivel beszélni róla, mert szégyellik vagy elvesztették a reményt. Egyházmegyéitekben meg tudjátok értetni a családokkal, hogy fontos egymást segíteni és hálóba tömörülni; közösséget építeni, ahol Krisztus „lakhat” az otthonokban és a családi kapcsolatokban”.

Az Équipes Notre-Dame közösség

Az END az Egyház által elismert nemzetközi katolikus házastársi mozgalom, mely 1938-ban jött létre Franciaországban, már pedig az egész világon elterjedt: 50000 házaspár vesz részt benne 10000 csoportban, 57 országban. Tagjai segítik a házaspárokat, hogy házasságuk szentségét a lehető legteljesebben tudják megélni, valamint tanúskodnak a világban a keresztény házasság szépségéről.

07 május 2024, 15:06