Keresés

A római vikariátus épülete a Lateráni székesegyház mellett   A római vikariátus épülete a Lateráni székesegyház mellett  

A pápa a római egyházmegye püspökeinek: Gondoljuk át az általános helynök szerepét!

A Szentatya hétfőn délelőtt kihallgatáson fogadta római egyházmegyéje püspöki tanácsát, miután szombaton, április 6-án Angelo De Donatis bíborost, a 2017 óta szolgáló római általános helynökét nevezte ki a Szentszék új főpenitenciáriusává. Amíg a római egyházmegye általános helynöki tisztsége betöltetlen marad, addig minden funkciót és hatáskört, beleértve a jogi képviseletet is, Baldassare Reina püspök, helyettes helynök gyakorolja.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Két nappal az eddigi római általános helynöknek felmentése és új fontos feladattal való megbízása után Ferenc pápa hétfőn délelőtt a Vatikáni Apostoli Palotában találkozott a római egyházmegye püspöki tanácsának 8 tagjával. A római helynökség honlapja a kihallgatás után közzétett jegyzékében olvasható: „A bíborosi helytartói szerep különleges jellege miatt Ferenc pápa közölte egyházmegyéje segédpüspökeivel, hogy időbe telik annak megfontolt megkülönböztetése, hogy ki töltse be ezt a fontos hivatalt.”.

A helyettes vikárius  által gyakorolt ​​funkciók és jogkörök

A Szentatya szándékénak megfelelően elkezdődik tehát egy „átmeneti időszak”, melyben a pápa „a már korábban megkezdett lelkipásztori szolgálat és adminisztratív tevékenység folytatására buzdította a püspököket”. A 2023. január 6-án közzétett Ecclesiarum Communio Apostoli Konstitúció 14. cikkének (3) bekezdése szerint a Római Vikariátus megszervezésével kapcsolatban „amíg a bíborosi helynök tisztsége betöltetlen, addig minden funkcióját és jogkörét, beleértve a jogi képviseletét is a helyettes vikárius – jelenleg az 54 éves Baldassare Reina püspök – gyakorolja.

Rómában 2.602.740 római katolikus hívet 1.820 római egyházmegyés pap lát el

A 2023-as Annuario Pontificio, Pápai Évkönyv adatai szerint a 3.175.800 lakosú Róma városában 2.602.740 a római katolikus hívek száma, akik 332 területi plébániához és 245 missziós állomáshoz tartoznak. Lelkipásztori ellátásukról 1.820 római egyházmegyés pap, 9 papszentelés előtt álló római diakónus gondoskodik, míg 1353 a Rómában különféle intézményeknél dolgozó, de a római egyházmegyébe nem inkardinálódott papok száma. A papok munkáját 135 állandó római diakónus segíti. A római egyházmegyében 3.562 férfi szerzetes és 22.710 női szerzetes tevékenykedik. A római egyházmegye püspöke egyúttal a római pápa, bíboros helynöke munkáját nyolc segédpüspök támogatja, akik az egyházi élet különféle területeiért felelősek.      

Nyolc segédpüspök osztozik az egyházmegye vezetésének különféle területein        

Daniele Libanori püspök a nevelésügy, Paolo Ricciardi püspök a diákonusi szolgálat, a szerzetesi és az Istennek szentelt élet, Dario Gervasi püspök a nyugdíjas papok, Benomi Ambarus püspök a Caritas és a szeretetszolgálat, Riccardo Lamba püspök az egyházi vendégfogadás és a kiskorúak védelme, Daniele Salera püspök a keresztény képzés, a katekézis ügyeiért felelős, míg végül Michele Di Tolve püspök a római nagyszeminárium rektora. A római helynökség székháza a római pápa székesegyháza mellett működik, vagyis a Lateráni bazilika melletti hatalmas vikariátus palotában.                         

09 április 2024, 12:34