Keresés

A beszélgetés a Vatikánban készült a ferencesekkel A beszélgetés a Vatikánban készült a ferencesekkel 

A pápa interjúja a Szent Ferenc folyóiratnak: a ferencesek segítsenek békehidakat építeni

A Szentatya interjút adott az Assisi ferences kolostor folyóiratának, melyben arra kéri a ferenceseket, hogy legyenek a kiengesztelődés és a megbocsátás apostolai egy olyan világban, ahol sehol nem szűnik a háború. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson, és Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásba – fejtette ki a pápa.

Paolo Ondarza / Gedő Ágnes – Vatikán

Építsetek hidakat! Ferenc pápa újra arra szólít, hogy nyújtsuk ki kezünket ebben a történelmi pillanatban, melyben a világ számos pontján háború dúl. Ezt kéri abban az interjúban, amelyet a Szent Ferenc, Olaszország védőszentje – nevű lapnak adott, amelyet az Assisi ferencesek indítottak el idén, rögtön az első számban a pápa exkluzív megszólalásával. December 29-én fogadta a Vatikánban a Szentatya Carlos Trovarelli ferences miniszter generálist, Marco Moronit, a kolostor kusztosát, valamint Giulio Cesareót, a Szent Konvent kommunikációs igazgatóját, ekkor készült

Hídépítőkre van szükség

„A második világháború végétől napjainkig a világon nem szűntek meg a háborúk: jól látjuk ezt Palesztinában és Ukrajnában, melyek közel vannak hozzánk” – mondta el a pápa. „Oly sok a kegyetlenség, sok ember börtönben sínylődik politikai okok miatt, ezért kérek békehidakat. Ezt a kegyelmet kell kérnünk Szent Ferenctől, és nektek, ferenceseknek segítenetek kell ezeknek a hidaknak az építésében”. Assisi szentjének mai követőitől azt kéri Róma püspöke, hogy legyenek a kiengesztelődés és a béke apostolai, adjanak tanúságot a megbocsátásról, a jóságról.

Bocsássanak meg mindent

Egy ferences legyen mindig nagyon elfogadó a kiengesztelődés szentségében, bocsásson meg mindent. Az Úr soha nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk. Szent Ferencnek nagy szíve volt, és ő sem fáradt bele a megbocsátásába. A pápa számára, aki Assisi szentjének nevét vette föl, Szent Ferenc különleges: mert különlegesen utánozta, követte Krisztust. Minden szent, minden keresztény utánozni akarja az Urat, követni őt, de Szent Ferenc úgy vonult be a történelembe, mint aki a végsőkig követni akarta Jézus Krisztust, alázatosan, jóságosan. Ő az alázat és a jóság szentje.

A türelem szentje

Szent Ferenc az a szent, aki mindenkit összebékít, ő a türelem szentje – mondta el az interjúban a pápa, hozzátéve, hogy a testvérekkel sok türelemre volt szüksége. Szent Ferenc nem kér semmit., és mindenkinek felajánlja magát. A pápa végül örömét fejezte ki az idén Greccióból érkezett betlehemi jászol miatt, amelyet a Szent Péter téren állítottak föl. „Az első jászol megalkotása nagy intuíció volt, ezért Ferenc egyetemes szent, aki megmutatja nekünk, hogyan kövessük Jézus Krisztust.”

09 január 2024, 17:52