Keresés

Ferenc pápa rendkívüli és erőteljes békéfelhívása  Ferenc pápa rendkívüli és erőteljes békéfelhívása  

Putyin állítsa le a háborút, Zelenszkij legyen nyitott komoly békejavaslatokra – A pápa Úrangyala imája

Ferenc pápa vasárnap délben az Úrangyala elimádkozása előtt mondott szokásos beszédében ezúttal nem az evangéliumi szakaszhoz fűzte gondolatait, hanem aggodalmának adott hangot a nukleáris fenyegetés, az ukrajnai konfliktus katonai eszkalációja miatt, és azonnali tűzszünetre szólította fel a háborúban érdekelt feleket. A pápa helyteleníti az ukrán területek orosz annexióját és felemelte hangját minden ország területi integritásának és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáért is.

Vertse Márta – Vatikán

Az Ukrán háború kimenetele olyan súlyossá, pusztítóvá és fenyegetővé vált, hogy komoly aggodalomra ad okot – kezdte beszédét a pápa, majd bejelentette, hogy az Úrangyala elimádkozása előtti elmélkedését teljes egészében ennek a témának szenteli. Az emberiségnek ez a rettenetes és felfoghatatlan sebe ahelyett, hogy begyógyulna, továbbra is egyre inkább vérzik, azzal a kockázattal, hogy még terjedelmesebbé válik.

A katonai agressziót soha nem lehet igazolni

A pápa szólt nagy fájdalmáról, amelyet az elmúlt hónapokban kiontott vér és könnyek áradatai okoznak számára. Szomorúsággal tölti el a több ezer áldozat, különösen a gyermekekre gondolva, a rombolások, amelyek sok embert és családot hontalanná tettek. Hatalmas területeket fenyeget a hideg és az éhség – mondta Ferenc pápa, erőteljesen leszögezve, hogy az ilyen cselekedeteket sohasem lehet igazolni! Beszédében aggasztónak nevezte, hogy a világ olyan neveken keresztül tanulja meg Ukrajna földrajzát, mint Bucsa, Irpiny, Mariupol, Izjum, Zaporizzsja és más helységek, amelyek a leírhatatlan szenvedés és félelem helyszíneivé váltak. Majd arra a konkrét tényre keresett választ, hogy mit mondjunk arról, hogy az emberiség ismét szembesül az atomveszéllyel? Azonnal felelt is rá: „Ez abszurd”.

Anya gyemekével az Úrangyala imádságon
Anya gyemekével az Úrangyala imádságon

Isten nevében a háború azonnali beszüntetésére szólított fel a pápa

Minek kell még megtörténnie? Mennyi vérnek kell még folynia ahhoz, hogy megértsük, hogy a háború soha nem megoldás, hanem mindig csak pusztítás? – folytatta kérdései sorozatát a pápa, majd a következő felhívást intézte az érdekelt felekhez és az egész nemzetközi közösséghez az azonnali tűzszünetre, minden ország szuverenitásának és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartására vonatkozóan:

„Isten nevében és a minden szívben lakozó emberség nevében megújítom felhívásomat az azonnali tűzszünetre. Hallgassanak el a fegyverek és keressék a feltételeket olyan tárgyalások elindítására, amelyek nem erőszakkal kikényszerített, hanem megegyezésen alapuló, igazságos és stabil megoldásokhoz vezetnek. A megoldások akkor lesznek ilyenek, ha az emberi élet szent és sérthetetlen értékének, továbbá minden ország szuverenitásának és területi integritásának, csakúgy, mint a kisebbségek jogainak és jogos aggodalmainak tiszteletben tartásán alapulnak” – hangzott Ferenc pápa aggódó, szívből jövő és az egész emberiség érdekeit szem előtt tartó felhívása.

Az annexió növeli az eszkaláció kockázatát

A pápa – az ukrán területek orosz annexiójára utalva – határozottan ellenzi az elmúlt napokban kialakult súlyos helyzetet, amely a nemzetközi jog elveivel ellentétes további lépéseit jelenti. Ez növeli a nukleáris eszkaláció kockázatát, egészen odáig menően, hogy világszerte ellenőrizhetetlen és katasztrofális következményektől kell tartani.

Ferenc pápa személyes felhívása Putyinhoz és Zelenszkijhez

A pápa ezután személyesen is megszólította a szemben álló két fél vezetőjét. Mindenekelőtt az Orosz Föderáció elnökéhez intézte felhívását, kérve őt, hogy népe iránti szeretetét is szem előtt tartva, állítsa le az erőszaknak és a halálnak ezt a spirálját. Másrészt, az agressziótól sújtott ukrán lakosság mérhetetlen szenvedései miatti fájdalmában a pápa ugyanilyen bizalommal fordul Ukrajna elnökéhez, hogy legyen nyitott a komoly békejavaslatokra. A nemzetközi élet minden főszereplőjét és a nemzetek politikai vezetőit továbbra is rendületlenül arra kéri, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a folyamatban lévő háború befejezése érdekében.  Ne hagyják magukat veszélyes eszkalációkba belesodorni, hanem mozdítsák elő és támogassák a párbeszédre irányuló kezdeményezéseket. Tegyék lehetővé, hogy a fiatal nemzedékek a béke egészséges levegőjét lélegezzék be, ne pedig a háború szennyezett levegőjét, ami őrültség!

Szükség van minden lehetséges diplomáciai eszközre, béketárgyalásokra

Hét hónapja tartó ellenségeskedés után folyamodjanak minden lehetséges diplomáciai eszközhöz, azokhoz is, amelyeket esetleg idáig még nem használtak fel, hogy véget vessenek ennek a mérhetetlen tragédiának. A háború önmagában véve tévedés és szörnyűség – olaszul egyfajta szójáték: errore e orrore.

A Pompeji Rózsafüzér Szűzanyja oltalmazza az emberiséget

Végül a rózsafüzérnek szentelt október hónap első vasárnapján, a Pompeji Szűzanya búcsúnapján, amikor a hívek a kegykép előtt közösen elimádkozzák a szentolvasót és a Pompeji Szűz esdeklő imáját, Ferenc pápa a következő fohásszal zárta az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét: „Bízzunk Isten irgalmasságában, amely meg tudja változtatni a szíveket és a Béke Királynőjének anyai közbenjárásában, amikor a Pompeji Rózsafüzér Szűzanyjához fohászkodunk, lélekben egyesülve a kegyhelyén és a világ számos részén összegyűlt hívekkel”.

03 október 2022, 09:05