Keresés

A Shalom közösség képviselői a Vatikánban A Shalom közösség képviselői a Vatikánban  (Heloísa Morais e Karen Favacho )

A pápa a „Shalom” közösség fiataljainak: „Legyetek továbbra is kreatívak”

A katolikus „Shalom” közösség mintegy ezer fiataljához szólva Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy tartsák életben missziós karizmájukat, miközben ünneplik a Brazíliában született mozgalom 40. évfordulóját, amelynek célja a fiatalok evangelizálása a fiatalok által.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória - Vatikán

Legyetek kreatívok, befogadók és engedelmesek a Szentléleknek és az egyháznak missziós törekvésetekben. Ferenc pápa ezt a kihívásokkal teli megbízatást adta a Shalom Mozgalom fiataljainak, amikor hétfőn fogadta őket a Vatikánban abból az alkalomból, hogy Rómában ünneplik az alapítás 40. évfordulóját az ötévente megrendezett kongresszusukon.

A „Shalom” közösség

A katolikus közösséget 1982-ben a brazíliai Fortalezában alapította Moysés Louro de Azevedo Filho és Maria Emmir Oquendo Nogueira, hogy Jézus példáját követve bátorítsák a fiatalokat, hogy váljanak a változás magvaivá és a béke építőivé. Ezt követően a világ más országaiban is elterjedt, és 2007-ben a Világiak Pápai Tanácsa a hívek nemzetközi társulataként ismerte el. A „Shalom” közösség ma 33 országban van jelen, 1500 életközösségi taggal, vagyis misszionáriussal és közel 10.000 Szövetség közösségbeli misszionáriussal rendelkezik, a Shalom Művek jelenlegi tagjain kívül. Tagjainak hagyománya, hogy ötévente elzarándokolnak Rómába, hogy felajánlják életüket Istennek minden nép evangelizálásáért a Szentatya előtt.

A Szentlélek az, aki élteti az egyházat

Ferenc pápa köszönetet mondott az alapítóknak szavaikért, és különösen azért, hogy megemlékeztek a „Shalom” katolikus mozgalom születésének körülményeiről, amelynek ötlete egy fortalezai szentmisén fogalmazódott meg. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy „a Szentlélek az, amely élteti és viszi előre az egyházat”. A Szentatya öt, különböző országokból származó fiatal tanúságtételére válaszolva arról elmélkedett, hogyan lehet kitartani Isten barátságában a „zűrzavaros világban és ösztönözni másokat környezetünkben az evangéliumi üzenettel. Továbbá szólt a fiatalok egyházban betöltött szerepéről; a szegényekkel való barátság fontosságáról; valamint a „Shalom” közösség jelenéről és jövőjéről.

Maradjatok meg Jézusban

A Fabiola nevű fiatal lány által feltett első kérdés kapcsán a pápa a „Jézusban való megmaradás” szükségességét és az Ő szeretetét hangsúlyozta, „ami megérinti az emberek szívét, bárhol is legyünk, minden környezetben”. A többit „a Szentlélek végzi” – tette hozzá a pápa.

Az ifjúság főszereplő az egyházban

A fiatalok egyházbeli vezetőszerepének fontosságával kapcsolatban Ferenc pápa kiemelte, hogy fontos meghallgatni a fiatalokat, beszélgetni velük és osztozni tapasztalataikban. Rámutatott, hogy a fiatalság „nem annyira a testi fiatalságról szól, hanem a szellemi fiatalságról”, amint azt Szent II. János Pál pápa mondta, figyelmeztetve a fiatalokkal szembeni „atyáskodó” viselkedés veszélyeire. A pápa példaként említette a fiatalok főszereplővé válására és egyházbeli életszentségére Boldog Carlo Acutist, Szent Piergiorgio Frassatit, a Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábort, a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézt, valamint Assisi Szent Ferencet és Szent Klárát.

Barátság a szegényekkel

A „legszegényebb testvérekkel való barátsággal” kapcsolatos kérdésre válaszolva Ferenc pápa Kalkuttai Szent Teréz rendkívüli példájára hívta fel a figyelmet, aki kilépett, hogy „az elhagyott emberek arcában” megkeresse az Úr Jézust. Két fiatal saját tapasztalataikról tett vallomását követően a pápa a Shalom mozgalom jelenéről és jövőjéről szólva arra buzdította a jelenlevőket, hogy tartsák életben „missziós lelkesedésüket”, amely az évek során „egy egyházi valóságot” teremtett. „Ez ma már nemcsak fiatalokat, hanem családokat, a misszió iránt elkötelezett cölibátust vállaló személyeket és papokat is magában foglal.” Arra kérte őket, hogy hitüket ne „múzeumban” őrizzék. A pápa ezután felidézte, hogy a „Shalom” („Béke veletek!”) mozgalom neve kiemeli a karizmáját: „Ez a béke kiengesztelt benneteket Istennel, önmagatokkal és másokkal, és most ezt megpróbáljátok továbbadni mindenkinek, akivel találkoztok.”

Az Anyaszentegyház meghallgatása

Ferenc pápa a mozgalom katolikus jellegéről is szólt: „A szentmisét, a szentségimádást, a gyóntatást helyezitek a középpontba. Nagyra értékelitek az igehirdetést, a zenét, az egyéni és közösségi szemlélődő imát. Ez valóban a „katolikus” és kimeríthetetlen gazdagság, amely az egyházban található, és amelyből mindig merítenünk kell.” Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a „Shalom” közösséget a kezdetektől fogva aktívan támogatta néhai Aloísio Lorscheider bíboros, Fortaleza akkori érseke. Arra buzdította a mozgalom tagjait, „hogy továbbra is engedelmeskedjenek a Lélek cselekvésének, legyenek nyitottak a kölcsönös meghallgatásra és az egyház iránymutatásaira, hogy a legjobb módon tudják megkülönböztetni, hogyan folytassák útjukat. „A Szentlélek iránti engedelmesség, az Anyaszentegyház megtapasztalása és meghallgatása megtanít arra, hogy mindig kerüljétek el a személyes lelkiismeretbe való beavatkozást” – mutatott rá a pápa.

Assisi Szent Ferenc és Lisieux-i Kis Szent Teréz kísérje a közösséget

Beszéde végén Ferenc pápa megáldotta a zarándokokat, és Assisi Szent Ferenc, a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz és Szűz Mária segítségét kérte további útjukhoz. „Assisi Szent Ferenc és a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kísérjen benneteket utatokon. Szűz Mária, az Úrnak való önajándékozás példaképe, őrizzen meg bennetek a bizalom és az Atyára való ráhagyatkozás lelkületében, és segítsen kitartani választásotokban. Az Úr üdvözölje életetek odaajándékozását, és támogasson kegyelmével. Szívből megáldalak benneteket és kérlek, imádkozzatok értem” – mondta a pápa.

A vatikáni VI. Pál teremben jelen volt Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai San Paulo érseke.

 

27 szeptember 2022, 07:32