Keresés

Ferenc pápa a molisei Alpha közösség fiataljaival Ferenc pápa a molisei Alpha közösség fiataljaival   (Vatican Media)

Ferenc pápa a molisei Alpha közösség fiataljaihoz: Maradjatok nyitottak, kérdezzetek!

Pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban Ferenc pápa a közép-olaszországi Molise tartomány Macchia településén működő Alpha közösség fiataljait. Hozzájuk intézett beszédében a kérdezés dinamikáját elemezte, mely nem elégszik meg a lezárt válaszokkal, hanem nyitottan akar mindig tovább haladni.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az Isten jobban szereti a kérdéseket, mint a válaszokat                

Az olasz és más európai országhoz tartozó fiatalok csoportjának látogatását Ferenc pápa „ajándéknak” nevezte, akik a végtelen iránti szomjúságukban magukban hordozzák az élet nagy kérdéseit: Honnan jövünk, mi dolgok eredete,mi az élet célja, miért van szenvedés…? „Az Isten szereti a kérdéseket, bizonyos szempontból jobban is, mint a válaszokat” – szögezte le a pápa, majd  meg is indokolta: „Azért, mert a válaszok zártak, a kérdések pedig nyitottak. Aki csak a válaszokból él, az megszokta, hogy bezárjon és lezárjon. De aki a kérdésekből él, az a nyitáshoz szokik hozzá és nyitott ember. Isten pedig szereti a kérdéseket”. Példaként említette a Szentatya Jézus kérdését, mellyel az első két követőjéhez fordult: „Mit akartok?” (Jn 1,38). Mielőtt választ adna, Jézus megtanít bennünket a lényegi kérdésre: „Mit kerestek?” Ezzel a kérdéssel ugyanis mindenkinek szembesülnie kell: Mit is akarok? Ha valaki felteszi ezt a kérdést, fiatal, még ha nyolcvan éves is. Ha pedig nem kérdez rá, akkor már öreg, még ha húsz éves is.

Jézus maga a teljesség, mi pedig mind befejezetlenek vagyunk

Ferenc pápa közeli kanadai útjára utalva említést tett a kanadai indián fiatalokkal való találkozójáról, akiknek ősei a gyarmatosítás előtt már azon a földön laktak. Ezek fiatalok most éppúgy egy nagyon modern, elvilágiasodott országban élnek, de még sincs nagy különbség köztetek. Hasonlók, sőt egyenlők vagytok az emberségben, mindabban, ami az emberi létünket minősíti az Istennel, a másokkal és a teremtett világgal és önmagunkkal való kapcsolatunkban. Ez a kapcsolat „befejezetlenséget” fejez ki, a teljesség, az élet és öröm teljessége iránti vágyat. És íme, maga Jézus ez a teljesség, mi pedig mind befejezetlenek vagyunk, akik az utunkon járunk és ennek tudatában kell lennünk.

Maradjunk mindig nyitottak és haladjunk az úton

A pápa idézett a pár éve a fiatalokhoz írt „Krisztus él” című hosszú leveléből: „Krisztus él, ő a mi reménységünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Amit megérint, az fiatallá válik, megújul, élettel telik el. Ő él és éltet téged. A Feltámadott benned van, veled van, semmi sem tudja őt eltávolítani és mindig újrakezdésre hív. Ez érvényes Jézus összes tanítványára és éppúgy érvényes rátok is, csak maradjatok mindig nyitottak és haladjatok az úton.

Krisztus maga az igazi „alfa”, vagyis a kezdet, és ő az „ómega” is, a vég, a teljesség

Beszéde befejező részében az Alpha közösségről szólt: „Alphának” hívják, mint evangelizációs módszert, amely inspirálja. Az alfa a születés, az élet kezdete, a hajnala szinonimája. Krisztus maga az „alfa”, vagyis a kezdet, és ő az „ómega” is, a vég, a beteljesülés, a teljesség. Így Krisztussal ez a mikrokozmosz, amely maga az ember, megmenekülhet a halál örvényéből, beléphet Isten, a szeretet Istenének a vonzásába. Jézussal egyesülve mindannyian olyan magokká válunk, amelyek kikelnek, növekednek és gyümölcsöt teremnek. De követnünk kell őt! Mondjatok ezért nemet az önzésre, mondjatok nemet az énközpontúságra, hogy többnek tűnjetek fel, mint amilyenek vagytok. Tudni kell nemet mondani minden bezárkózásra. Ne meneküljetek el a bennetek és körülöttetek levő rossztól, hanem mindenki vállalja a saját felelősségét, ahogy Jézus mondja, a „saját keresztjét!” Ezt hordozzátok szeretettel és örömmel, de sohasem egyedül, hanem mindig Jézussal, mert Ő előttünk jár és mögöttünk halad. Végül követendő példaként említette a fiatal boldog Carlo Acutis alakját, aki beleszeretett Jézusba, az Eucharisztiát Égbe vezető „autósztrádának” nevezte. Élete teljes volt, noha csak kevés ideig élt – zárta beszédét Ferenc pápa a molisei Alpha közösség fiataljaihoz.                                         

05 augusztus 2022, 16:30