Keresés

John Timothy Dunlap eskütétele a Máltai Lovagrend helytartójaként John Timothy Dunlap eskütétele a Máltai Lovagrend helytartójaként  

A pápa a kanadai John Dunlap-ot nevezte ki a Máltai Lovagrend új nagymesteri helytartójává

Egy kanadai ügyvédet, a Máltai Lovagrend szuverén tanácsának tagját nevezte ki Ferenc pápa június 14-én kedden új nagymesteri helytartóvá. John T. Dunlap testvér azonnal letette a hivatali esküt, elődje, a június 7-én, 71 éves korában váratlanul elhunyt Marco Luzzago helytartó keddi temetése után. Ferenc pápa a kinevezési levében kijelenti, hogy „Fra’ Marco Luzzago nagymesteri helytartó hirtelen távozása, a rendkívüli Nagykáptalan gyűlése előtt, újabb válságos helyzetbe hozza a Lovagrendet."

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

A római Aventinus dombon álló Máltai Lovagrend székházának Szűz Mária templomában vettek végső búcsút kedd délelőtt Marco Luzzago nagymesteri helytartótól, majd a temetési szertartást követően a 82 éves Silvano Maria Tomasi bíboros, a Szentatyának a Máltai Lovangrendhez delegált különleges küldötte és a lovagrendi nagykáptalan tagjainak jelenlétében tette le hivatali esküjét az új nagymesteri helytartó. A gyászmisét Tomasi bíboros mutatta be és homíliájában Luzzago testvért – aki egyébként rokona Szent VI. Pál pápának – „egyszerű, konkrét, alázatos, mélyen hívő embernek nevezte, aki mélyen tisztelte a pápákat és aki rajongásig szerette a lovagrendet, főként az utóbbi idők nehézségei közepette”.

A Máltai Lovagrend Nagymestere és helytartója  

A Máltai Lovagrend Nagymesterét a Legfőbb Államtanács élethosszig választja a fogadalmas lovagok köréből. Mint általános rendfőnök teljes mértékben a rendi intézmények ügyeinek szenteli magát, egyéni vallásgyakorlatában pedig valamennyi rendtag példaképe kell, hogy legyen. Ő gyakorolja a legfőbb hatalmat a Rendben. A Szuverén Tanács támogatásával hozza az Alkotmányban nem meghatározott törvényhozási intézkedéseket, kihirdeti a kormányzati határozatokat, kezeli a Közös Kincstár javait, ratifikálja a nemzetközi egyezményeket és összehívja a Nagykáptalant. Azok az államok, amelyekkel a Lovagrend diplomáciai kapcsolatot tart fenn, megadják a Nagymesternek az államfőknek fenntartott előjogokat, mentességeket és tiszteletadást. A nagymester halálát követően szükség esetén átmeneti időre nagymesteri helytartót nevez ki a pápa. Fra’Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto nagymester 2020. április 29-i elhunyta után a Rend alkotmánya értelmében Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas nagykommendátor lett a Nagymester ideiglenes helytartója, míg 2020. november 8-án a Legfőbb Államtanács Fra’ Marco Luzzago fogadalmas lovagot választotta új Nagymesteri Helytartóvá, egy éves mandátummal. Ezalatt az év alatt remélték a Lovagrend  Alkotmánya reformjának a befejezését, amit most hirtelen halála akadályozott meg. John T. Dunlap helytartói kinevezésével Ferenc pápa döntése lehetővé teszi a Máltai Lovagrend számára, hogy felgyorsítsa a reformfolyamatot, ami révén a rend hamarosan visszatérhet megszokott működéséhez egy nagymester vezetése alatt. A Máltai Lovagrend hálás a Szentatyának atyai gondoskodásáért.

John T. Dunlap életrajza és megbízatásai

Az új nagymesteri helytartó a kanadai Ottawában született 1957-ben. Franciaországban a Nizzai Egyetemen végzett tanulmányai után az Ottawai Egyetemen szerzett diplomát, majd a Nyugat-Ontariói Egyetemen nyert jogi doktori fokozatot. A római John Cabot Egyetem közszolgálati tanszéke díszdoktorává avatta. Tagja a New York Állami Ügyvédi Kamarának és a kanadai Ontario tartomány Ügyvédi Kamarájának. Szakterülete a társasági és bevándorlási jog. Nemzetközileg elismert jogászként tisztelik, aki 1997 óta a Szentszék Egyesült Nemzetek Szervezete melletti állandó megfigyelői missziójának jogi tanácsadója. John T. Dunlap-ot 1996-ban vették fel a Máltai Lovagrendbe, 2004-ben tette le ideiglenes fogadalmát az Igazságosság lovagjaként. 2006-ban a New York-i székhelyű Lourdes-i Szűzanya alperjelség első régensévé választották. 2008. június 7-én első amerikai tagként ünnepélyes fogadalmat tett. 2009-ben öt évre a Szuverén Tanács tagjává választották. 2014-ben és 2019-ben a nagykáptalan – mely egyúttal a Lovagrend választótestülete – további öt évre újraválasztotta. Több mint egy évtizeden át a Máltai Lovagrendet szolgálta a Név- és Jelképvédelmi Bizottság elnökeként, valamint a Máltai Rend képviselőjeként a Szent János Rendek Szövetségénél.

15 június 2022, 13:04