Keresés

Ferenc pápa vezette a rózsafüzért a békéért a Santa Maria Maggiore bazilikában Ferenc pápa vezette a rózsafüzért a békéért a Santa Maria Maggiore bazilikában  (ANSA)

Ferenc pápa a békéért tartott rózsafüzéren: Az ima megmentheti a világot

Ferenc pápa és a világ keresztényei egybegyűltek, hogy közösen imádkozzák el a rózsafüzért a békéért a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a Mária-hónap lezárásaként május 31-én, kedden este.

Linda Bordoni / Somogyi Viktória - Vatikán

Ferenc pápa kedden Szűz Mária, a Béke Királynője közbenjárását kérte, hogy az emberiség elnyerje a béke ajándékát. Múlt vasárnap a pápa felkérte a híveket szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá a rózsafüzér elimádkozásával május utolsó napján, miközben a háborúk továbbra is halállal, szenvedéssel és pusztítással sújtják az emberiséget. A Santa Maria Maggiore-bazilikában tartott imavirrasztáson részt vettek a háború által érintettek, kitelepítettek, migránsok, valamint menekültek.

A szenvedőket képviselő személyek is jelen voltak a szertartáson

Jelen volt egy ukrán család, amely minden olyan családot képviselt, akik megtapasztalták a háború erőszakát és visszaéléseit; tábori lelkészek azok nevében, akik reményt és vigaszt hoznak a szenvedő lakosság számára; egy férfi és egy női önkéntes mindazok képviseletében, akik nagy veszély és bizonytalan helyzetekben is mások érdekében végzik szolgálatukat; egy szíriai és egy venezuelai család, akik azt a sok embert képviselték, akik továbbra is igazságtalanul szenvednek a konfliktusok következtében; néhány menekült, akik azoknak a millióknak adtak hangot, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, de más országokban befogadásra leltek, miközben megpróbálják újjáépíteni életüket.

Béke Királynője könyörögjünk: add meg nekünk a béke nagy ajándékát

„Ó Mária, Isten Anyja és a Béke Királynője, a járvány idején köréd gyűltünk, hogy közbenjárásodat kérjük” – imádkozott a pápa. Emlékeztetett arra az imára, amelyben a keresztények támogatást kértek a betegeknek és erőt az egészségügyi dolgozóknak, továbbá irgalmat kértek a haldoklóknak és vigasztalást azoknak, akik csendben és a magányban szenvedtek. „Ezen az estén, a Szűz Máriának szentelt hónap végén ismét itt állunk előtted, Béke Királynője, hogy könyörögjünk: add meg nekünk a béke nagy ajándékát, vess gyorsan véget az immár évtizedek óta dúló háborúknak a világ különböző részein, és amely mára az európai kontinenst is elérte” – mondta a pápa.

Kegyelmed ajándékával az emberek szíve és az egész világ sora megváltoztatható

Annak tudatában, hogy a béke nem lehet pusztán tárgyalások eredménye, sem pedig politikai megállapodások következménye, hanem mindenekelőtt a Szentlélek húsvéti ajándéka, a pápa emlékeztetett arra, hogy a harcoló nemzeteket Mária Szeplőtelen Szívének szentelte és kérte a szívek megtérésének nagy ajándékát. „Biztosak vagyunk abban, hogy az ima, a böjt, a karitatív tevékenység fegyvereivel és kegyelmed ajándékával az emberek szíve és az egész világ sorsa megváltoztatható” – hangsúlyozta Ferenc pápa. A pápa könyörgött Isten Anyjához, hogy járjon közbe értünk Fiánál, aki „békítse ki az erőszakkal és bosszúval teli szíveket, valamint világosítsa meg a könnyű meggazdagodás vágyától elvakított gondolatokat”. „Az egész földön a te békéd uralkodjon mindörökké” – kérte Ferenc pápa az Úrtól.

A „háborúk és fegyveres konfliktusok által súlyosan megviselt” emberiséget a Béke Királynőjére bízva a pápa a napi liturgikus olvasmányról elmélkedett, amely arról szól, hogy Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet, és misszionáriusként jelent meg, aki elhozza és megosztja az igehirdetés örömét: egy jótékony asszony, aki a legsérülékenyebbek szolgálatába áll. „Ugyanezen a napon összekapcsolódunk az imában a kegyhelyekkel és családokkal szerte a világon, és elimádkozzuk a szent rózsafüzért a békéért” – emlékeztetett a pápa. Az elhangzott imaszándékok között külön említést tettek az elmúlt években a gyásztól különösen érintett embercsoportok szenvedéseiről.

A háború áldozatai

„Imádkozzunk a háború áldozataiért, különösen a legelesettebbekért: a gyermekekért, az idősekért és a betegekért. Imádkozzunk a szétszakított családokért; az apákért és az anyákért, akik várják gyermekeik hazatérését, és a gyermekekért, akik várják a harcterekről visszatérő apjukat és anyjukat. Imádkozzunk, hogy senki ne szenvedjen igazságtalanul” – mondta a pápa.

A fájdalmas olvasó titkai

A rózsafüzér második titkát – amikor Jézust megostorozzák a katonák – a papoknak, megszentelt életűeknek és a háború által sújtott lakosságnak szentelték: „Imádkozzunk a papokért, a megszentelt életű személyekért és mindazokért, akik elviszik a remény szavát és a hit vigasztalását a háború sújtotta népekhez. Imádkozzunk, hogy mindig az irgalmasság eszközei legyenek”. Imádkoztak még „az egészségügyi dolgozókért és az önkéntesekért, akik nap mint nap humanitárius segélyt visznek a leginkább rászorulóknak, hogy egyre nagyobb meggyőződéssel dolgozzanak és minél többen legyenek”. Fohászkodtak a rózsafüzér során a harmadik titokban, amikor Jézust tövissel koronázzák meg, „a családokért és mindazokért, akik nyitott szívvel menekülteket fogadtak otthonukba, hogy ne fáradjanak bele a nagylelkűség és a szolidaritás kifejezésébe”.

Tartós béke uralkodjon minden nemzetben

A negyedik titokban, amikor Jézus a keresztet hordozta, megemlékeztek „a megkínzottakról és a haldoklókról, különösen azokról, akik magányosan halnak meg, hogy maradjanak meg a hitben”. Imádkoztak továbbá „a megerőszakolt és eltűnt emberekért”, valamint családjaikért és barátaikért, „hogy ne veszítsék el a reményt”. Végül a fájdalmas olvasó ötödik misztériumában – amikor Jézust keresztre feszítik és meghal a kereszten – azért imádkoztak, hogy „Jézus Krisztus megváltó halála által, aki kiengesztelte a világot az Atyával, megszűnjenek a háborúk, és tartós béke uralkodhasson minden nemzetben”.

Rózsafüzér a békéért Ferenc pápa vezetésével
01 június 2022, 17:55