Keresés

Ferenc pápa a komboniánus rend nagykáptalanjának résztvevőivel a Vatikánban Ferenc pápa a komboniánus rend nagykáptalanjának résztvevőivel a Vatikánban  (Vatican Media)

Ferenc pápa a komboniánusoknak: Örömmel és irgalommal evangelizáljatok!

Isten stílusával hirdessék az evangéliumot a misszióban, alázattal, bátran, türelmesen, irgalommal, az igazságosság és a béke iránti elkötelezettséggel. Ferenc pápa erről beszélt a nagykáptalanjukat tartó komboniánus rend tagjainak, akik a világ számos pontján végzik küldetésüket.

Gedő Ágnes - Vatikán

Nagyvárosok peremkerületeiből, elszigetelt vidékekről, nyersanyagban gazdag, de lehetőségekben szegény földről érkeztek a komboniánus atyák Rómába, rendi nagykáptalanjukra. A lét perifériáin élő embereket segítik, akik a konfliktusok és a szegénység elől menekülnek, etnikai kisebbségekhez tartoznak. A mintegy hatvan résztvevő ezekben a napokban tanácskozott a következő témáról: „Én vagyok a szőlőtő, ti a vesszők. Krisztusban gyökerezni Combonival együtt”. A vatikáni audiencián a Szentatya emlékeztette őket, a misszió teljesen a Krisztussal való egységtől és a Szentlélek erejétől függ.

Krisztus szeretete működik rajtunk keresztül

Mit jelent misszionáriusnak lenni? A pápa aláhúzta, hogy lehet programokat megvalósítani, kezdeményezéseket támogatni, sok dolgot csinálni. De ha nem vagyunk Krisztusban és Lelke nem hat át minket, bármit is teszünk, az semmit nem ér az Ő szemében, Isten Országában. János evangéliumában olvassuk: “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) Ha tehát megmaradunk a szőlőtőn, akkor a Lélek életereje Krisztusból belénk árad és bármit is csinálunk, gyümölcsöző lesz, mert nem a mi művünk, hanem Krisztus szeretete működik rajtunk keresztül. Ez a keresztény élet titka, és azon belül is a misszióé, legyen az Európában, Afrikában vagy más kontinenseken. A misszionárius tanítvány egyesül Mesterével és Urával, az ő keze, az ő elméje és szíve közvetítik Krisztus szeretetét. Ezt teszi a misszionárius, nem pedig térít. A gyümölcs ugyanis, amit Ő akar barátaitól nem más, mint a szeretet, az ő szeretete, ami az Atyától jön és amit a Szentlélekkel nekünk ajándékoz. Krisztus lelke visz minket előre.

Kilépni korlátainkból és elindulni mások felé

A pápa emlékeztetett rá, hogy a nagy misszionáriusok, mint amilyen Daniele Comboni volt, úgy élték meg küldetésüket, hogy Krisztus szíve lelkesítette és buzdította őket. Ez a lendület tette őket képessé arra, hogy elinduljanak és nemcsak földrajzi értelemben lépjék át a határokat, hanem hogy meghaladják önnön korlátaikat is. A Szentlélek ösztönzése segít kilépni bezártságunkból, énközpontúságunkból, és indít el minket mások felé, a perifériára, ahol jobban szomjazzák az evangéliumot. Krisztus szívének lényeges vonása az irgalmasság, az együttérzés, a gyengédség. Ezt nem szabad elfelejteni: Isten stílusa már az Ószövetségben is ez. Nem a szervezés, hanem a közelség, az együttérzés és a gyengédség. Ferenc pápa tehát arra bátorította a komboniánus atyákat, hogy Isten stílusáról tegyenek tanúságot a misszióban, és ahova a Lélek szólítja őket.

A komboniánusok karizmája az alapító, Daniele Comboni (1831–1881) nyomán Isten Szent Szívének irgalmas szeretetében válik valóra az elesettek, a védtelenek, korunk elhagyatott emberei iránt. Az igazságosságot és a békét, a tiszteletet és minden ember méltóságát tudják segíteni azáltal, ha a szolidaritás jegyében kinyújtják kezüket a gyengék felé.

 

Photogallery

Az audiencia képei
20 június 2022, 15:08