Keresés

Szent II. János Pál pápa kérésére került a Szent Péter fölé a régi Oszlopos Madonna kegykép Szent II. János Pál pápa kérésére került a Szent Péter fölé a régi Oszlopos Madonna kegykép  

Új kezdeményezések a Szent Péter bazilika májusi Mária-tiszteletében

„Májusban szerdánként délután négy órakor a Szent Péter bazilikában úton-járó ima a templom jelentős Szűz Mária ábrázolásai előtt, szombaton esténként 9 órától pedig fáklyás körmenet és rózsafüzér a Szent Péter téren a Mater Ecclesiae ikon képmásával” – jelentette be kedden a vatikáni pápai bazilika sajtóosztálya.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Május hónap alkalmából, amelyet Isten népe különleges módon Szűz Mária tiszteletének szentel, a Vatikáni Helynökség és a Szent Péter Plébánia rendezvénysorozatot szervez a Szent Péter bazilikában, mely a „Mater Ecclesiae”, az Egyház Anyja különleges címmel tiszteli a bazilikában a Boldogságos Szűz Máriát.  

Az egy órás máriás körmenet szerdán este öt órakor szentmisével ér véget

Szerdánként a Szent Péter bazilika a téren tartott délelőtti általános pápai kihallgatás miatt csak délben nyitja meg a kapuit a zarándokok és a látogatók előtt, ellenben most a májusi hónapban, május 4-ével kezdődően délután négy órakor a bazilika előcsarnokában körmenet indul, mely a templomban felkeresi a jelentősebb Szűz Mária oltárokat, kegyképeket és egyéb ábrázolásokat, melyek előtt a hívek egy-egy imádságra megállnak. Az egy órás máriás körmenet szerdán este öt órakor szentmisével ér véget.

Szombaton este kilenc órakor fáklyás körmenet a Szent Péter téren

Május hónap minden szombatján, este kilenc órakor fáklyás körmenetet tartanak a Szent Péter téren, melynek élén a Mater Ecclesiae mozaik képmását hordozzák. A körmenet során a rózsafüzér imádságot mondják Angelo Comastri bíboros, a pápai bazilika nyugalmazott főpapja vezetésével.    

Az Oszlopos Szűz Mária kegykép története                   

A „Mater Ecclesiae”, az Isten Anyja ikon eredeti freskóját az öthajós, négy oszlopsoros régi konstantini bazilika egyik oszlopára festették a 15. században. Éppen ezért Oszlopos Szűz Máriának hívták és csodatévő ereje miatt olyannyira tisztelték a rómaiak, hogy amikor lebontották a régi bazilikát, az oszlopra festett kisméretű freskót levették róla és az új bazilika baloldali első sarkában külön kápolnát emeltek tiszteletére és Nagy Szent Leó pápa oltára mellé helyezték.   

A régi Oszlopos Madonna kegykép
A régi Oszlopos Madonna kegykép

Szent II. János Pál pápa régi-új mozaikképe    

1964. november 21-én, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakának végén VI. Pál pápa Szűz Máriát ünnepélyesen az „Egyház Anyja” címmel hirdette ki. Hat évvel később a Szent Péter bazilikában az Oszlopos Szűzanya kegyképe nevét a pápa „átkeresztelte” Mater Ecclesiae névre. A liturgia Krisztus apostolait az Egyház „oszlopának és alapjának” nevezi, utalva a Mennyei Jeruzsálemnek a Jelenések könyvében leírt látomására. Szent II. János Pál pápa pedig 1981-ben, néhány hónappal az ellene elkövetett merénylet után megáldotta az Apostoli Palota falára elhelyezett „Mater Ecclesiae” mozaikot, ezzel a szándékkal: „Akik a Szent Péter térre zarándokolnak, emeljék fel tekintetüket az Egyház Anyja ikonjára, hogy a gyermeki bizalom, a köszöntés és az imádság  érzésével vezesse őket”. A térre néző mozaik valójában modern másolata az eredeti Oszlopos Szűzanya kegyképnek. A hagyomány tisztelete és annak „megújított megőrzése” a katolikus egyház életformája: azt őrzi, amit maga is úgy kapott, hogy aztán szükség esetén azt a megváltozott körülményekhez igazítsa.         

A Ferenc pápa által pár hónapja elindított szinodális út úgy tekint az Egyház Anyjára, mint sugalmazó forrásra, aki a Szentlélekben megújítja Isten népe lelkesedését, apostoli lendületét. Mint közbenjáró segítség és minta, mindig Krisztus nyomában haladva, jelzi az egyház gyermekeinek, amit egykor Kánában kijelentett: „Tegyétek, amit mond!”.

03 május 2022, 14:12