Keresés

Ferenc pápa a Pápai Történettudományi Bizottság közgyűlésének tagjaival Ferenc pápa a Pápai Történettudományi Bizottság közgyűlésének tagjaival  

A Szentatya a Pápai Történettudományi Bizottsághoz: Váljatok a béke laboratóriumává!

A május 27-én és 28-án ülésező Pápai Történettudományi Bizottság közgyűlésének tagjait fogadta Ferenc pápa szombaton délben a Vatikánban, köztük Molnár Antal egyetemi docenst, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóját.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Hozzájuk intézett beszéde köszöntőjében a pápa megnevezte a bizottság feladatát: Párbeszéd és együttműködés révén tartsanak kapcsolatot a történészekkel és tudományos intézményekkel és tanulmányozzák nemcsak az Egyház történetét, hanem az egész emberiség történetét a kereszténységgel való kétezer éves kapcsolatában. Ennek jegyében utalt egyik elődjére, a száz évvel ezelőtt, 1922. február 6-án megválasztott egykori könyvtáros és diplomata XI. Piusz pápára, aki megválasztása után határozott iránymutatást adott az egyháznak és a polgári társadalomnak egy meglepő gesztussal. Megválasztása után a vatikáni bazilika külső loggiáján jelent meg, nem pedig a korábban használatos belső loggián. Ferenc pápa szabadon hozzáfűzte, hogy a váratlan kérés teljesítése állítólag csaknem 40 percbe telt, míg  sikerült kinyitni a berozsdásodott ajtót. XI. Piusz pápa gesztusa arra hív minket is, hogy tekintsünk a világra, hallgassuk meg és szolgáljuk korunk társadalmát.

Ragaszkodjatok továbbra is a szilárdan dokumentált valósághoz

A szilárdan dokumentált valósághoz való ragaszkodás továbbra is nélkülözhetetlen a történész számára, anélkül, hogy a múltban keresne vigasztalást. A kereszténységet kutató  történész keresse a különféle valóságok gazdagságát, amelyekben az évszázadok során az evangélium megtestesült és amelynek során remekművek születtek, amelyek felfedik a Szentlélek gyümölcsöző tevékenységét a történelemben. Az Egyház története a találkozás és az szembesítés helye, amelyben párbeszéd alakul ki Isten és az emberiség között, mely azok számára nyílik meg, akik a szellemi gondolatot a konkrét valósággal össze tudják kapcsolni. Ilyen volt kétségtelenül a nagy történész, Cesare Baronio, Néri Szent Fülöp barátja, aki lakása konyhakéményére íratta: „Baronius coquus perpetuus, Baronius, az örök szakács”. A korának elismert és közismert tudósát látogatók nem egyszer konyhakötényben találták őt, edények mosogatása közben.

A történelem tanulmányozásával váljatok „béke laboratóriumaivá”

A XII. Piusz pápa alapította Történettudományi Bizottság feladata a Szentszék és a helyi egyházak szolgálatában állni a történelem tanulmányozásával, hogy annak tapasztalataival a „béke laboratóriumaivá” váljanak a párbeszéd és a kutatás révén. Ferenc pápa arra bízatta őket, hogy kutatásaikkal elemezzék az emberi eseményeket meghatározó mozgásokat és járuljanak hozzá a népek és államok konkrét történetében felmerülő folyamatok bátor szembesítéséhez. A pápa sajnálkozással állapította meg, hogy a jelenlegi kelet-európai helyzet nem teszi lehetővé a szokásos találkozásokat a konferenciákon a moszkvai Orosz Tudományos Akadémia és a Moszkvai Patriarchátus történészeivel. De bízik benne, hogy a bizottság tagjai megragadják a megfelelő lehetőségeket a közös munka folytatására, hogy ezáltal járuljanak hozzá a béke előmozdításához. A jelenlegi háborús események és konfliktusok közt a történelem tanulmányozása hidak építésére késztet, ami lehetővé teszi az emberek, a hívők és nem hívők, a különböző felekezetű keresztények közötti gyümölcsöző kapcsolatokat, aminek tapasztalata tanulságokkal teli. A történelmi emlékezet hozzásegíthet ahhoz a szolgálathoz, mely az Egyház és az emberiség történelmében a testvérek megbékélését, a sebek gyógyulását, a korábbi ellenségek újbóli beilleszkedését szolgálja, ahogy azt Európa alapító atyái megtették a második világháború után. Végül Ferenc pápa sok sikert kívánt a 14 országból származó pápai történész bizottság augusztusi poznani szakmai konferenciájához, majd apostoli áldását adta rájuk.

28 május 2022, 14:43