Keresés

Ferenc pápa a Szent Anzelm Liturgikus Intézet tagjaihoz beszél  Ferenc pápa a Szent Anzelm Liturgikus Intézet tagjaihoz beszél   (ANSA)

Ferenc pápa a Szent Anzelm Liturgikus Intézethez: részvétel, közösség, misszió

Május 7-én szombaton délben fogadta Ferenc pápa a Vatikánban a bencés rend gondozásában működő Szent Anzelm Liturgikus Intézet tanárainak és diákjainak 250 fős közösségét, mely idén ünnepli alapítása 60. évfordulóját. Az Intézet létrejöttének szükségességét a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúciója fényesen igazolta.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Hozzájuk intézett beszédében Ferenc pápa három szempontot ajánlott a Liturgikus Intézet figyelmébe. Az első a liturgiában való aktív és gyümölcsöző részvétel; a második az Eucharisztia ünneplése és az Egyház szentségei által éltetett egyházi közösség; a harmadik az evangelizációs küldetés impulzusa, amely a liturgikus életből indul ki és amely minden megkereszteltet magában foglal. A Pápai Liturgikus Intézet ennek a hármas igénynek a szolgálatában áll.  

A liturgikus életben való aktív részvétel

A pápa ezek közül elsőként az életre nevelést és a liturgikus életben való aktív részvételt emelti ki. A liturgia mélyreható és tudományos tanulmányozása ösztönözze az embereket a liturgia szellemiségére. Először is a liturgia lelkületével kell eltelni, átérezve annak titkát, mindig új rácsodálkozással. A liturgiát nem birtokolja az ember, az nem egy mesterség, a liturgiát megünnepli az ember, olyan mértékben, amilyen mértékben belép a lelkületébe. Nem rítusokról van szó, hanem Krisztus misztériumáról, aki egyszer s mindenkorra kinyilatkoztatta és beteljesítette a szentségeset, a sacrum-ot, az áldozatot és a papságot, a Lélekben és igazságban való istentiszteletet, mely a Szentírás, az egyházatyák, a Hagyomány és a Szentek iskolájában formálódik.

A liturgia tanulmányozása az egyházi közösségben való növekedést szolgálja

A második pont a liturgia tanulmányozása, mely az egyházi közösségben való növekedést feltételezi, a liturgikus élet ugyanis megnyit a másik felé és megerősítést nyer a felebaráti szeretetben, ami az igazi megszentelődés útja. Ezért Isten népének formálása alapvető feladat, hogy megéljük a teljesen egyházi liturgikus életet. 

A hiteles liturgikus élet, főként az Eucharisztia a szeretetre ösztönöz

Harmadik szempontként a pápa a küldetésre utalt, mellyel minden liturgikus ünneplés végződik. Amit megélünk és megünnepelünk indítson arra, hogy találkozzunk másokkal, a körülöttünk lévő világgal. A hiteles liturgikus élet, főként az Eucharisztia a szeretetre ösztönöz, a mások iránti nyitottságra és figyelemre. Ennek alapja pedig az ima, különösen is a liturgikus ima, ami megnyit bennünket a párbeszédre, a találkozásra, az ökumenikus szellemre és a befogadásra.

Részvétel, közösség, misszió - a nagyobb egyházi egység megteremtése szolgálatában

Végül Ferenc pápa aláhúzta, hogy ez a három szempont együttesen a nagyobb egyházi egység megteremtése szolgálatában áll, ugyannakor  óvva intette őket a formalizmus kísértésétől. A Zsinat bőségesen elő akarta készíteni Isten Igéjének és az Eucharisztiának az asztalát, hogy lehetővé tegye Isten jelenlétét népe körében. A világ mai kihívásai nagyon erőteljesek, ezért az Egyháznak, mint mindig, ma is a liturgia szerint kell élnie – zárta beszédét Ferenc pápa a fennállása 60. évfordulóját ünneplő Szent Anzelm Liturgikus Intézet küldöttségéhez.

07 május 2022, 15:12