Keresés

Az eskütétel szertartása  Az eskütétel szertartása   (Vatican Media)

A Szentatya a Svájci Gárdához: a Pápa és rezidenciája személyes biztonságáért feleltek

Május 6-án pénteken délben Ferenc pápa a Kelemen-teremben fogadta a Svájci Gárda testületét és családtagjaikat, akik a Gárda újoncainak eskütételére érkeztek a Vatikánba. A Szentatya hozzájuk intézett beszédében arra a felelősségteljes munkára emlékeztette őket, melyet az egyetemes egyház szívében végeznek.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

A pápa beszéde kezdetén köszöntötte Christoph Graf ezredest, a gárda kapitányát, a tiszteket és altiszteket, a testület káplánját és főként a 36 újonc gárdistát, akik az eskütétellel belépnek a Svájci Gárda nagy családjába, készen arra, hogy életük néhány esztendejét egy vonzó és egyben felelősséggel teli feladatnak szenteljék az egyetemes egyház szívében. Szolgálati helyeik tele vannak olyan történelemmel, amelyet az Apostoli Szentszék számos szolgájának, köztük nem kevés svájcinak hősies önmegtagadása fémjelzett. A Svájci Gárda megalakulása óta sok fiatal töltötte be a rábízott egyedülálló feladatot. Nagylelkű és hűséges elkötelezettségük révén a századok során néhányan a legnehezebb megpróbáltatásokkal néztek szembe, s ha kellett, még a vérüket is ontották, hogy megvédjék a pápát, lehetővé téve számára, hogy teljes függetlenségben végezze küldetését. A szabályzatuk szerint ma is legfőbb elhivatottságuk a pápa személye és lakóhelye biztonságának garantálása.

Az egész Vatikánváros büszke rájuk!

Az újoncokhoz fordulva a pápa szolgálatuk keresztényi és közösségi jellegét hangsúlyozta, aminek jele, hogy Testületnek hívják őket. Ezt a közösségi vonást éljék napról napra, a szolgálatban éppúgy, mint a szabadidőben. Bár egyenként  különböző személyiségűek, más és más temperamentummal, de most mégis közös útvonalon haladnak együtt. Péter utódja személyének a szolgálata olyan eszmei erőt jelent számukra, amely segíti őket akár a vártalan nehézségekkel szemben is. A Szentatya arra biztatta a gárdistákat, hogy továbbra is fordítsanak kellő figyelmet a képzésükre, mely feltétlenül szükséges az alkalmasság és a szakmai hozzáértés elsajátításához. Végül a pápa megköszönte mindennapos időszerű és értékes szolgálatukat, melynek ő maga személyesen tanúja. Az egész Vatikánváros büszke rájuk! A Svájci Gárda minden tagjára, családjaikra és barátaikra Isten Szent Anyja, Szent Márton, Szent Sebestyén, valamint a Helvét Államszövetség patrónusának, Flüei Szent Miklósnak a közbenjárását kérve adta apostoli áldását.

Felújítják a Vatikáni Pápai Svájci Gárda laktanyáját

Az eskütétel színpompás eseményére péntek délután fél hatkor került sor a Vatikáni Palota Damazusz udvarában. Május 4-én szerdán a Vatikáni Apostoli Palotában szándék-nyilatkozatot írt alá az államtitkárság és a „Vatikáni Pápai Svájci Gárda laktanyájának megújításáért Alapítvány”. Az okiratot Pietro Parolin bíboros államtitkár, valamint Jean-Pierre Roth és Stephan Kuhn, az alapítvány elnöke és alelnöke írta alá. Noha jogilag nem kötelező erejű az okmány, de a felek közös akarattal mindent megtesznek, a vatikáni és a nemzetközi jogszabályokkal összhangban annak érdekében, hogy jobb és méltóbb elhelyezési körülményeket biztosítsanak a gárdisták, családjaik és az őket segítők számára. Az átépítési munkálatokat terv szerint a 2025-ös jubileumi év befejeztével kezdik el.

 

06 május 2022, 15:22