Keresés

Ferenc pápa a bazilika mellett összegyűlt genovai bérmálandókhoz beszél   Ferenc pápa a bazilika mellett összegyűlt genovai bérmálandókhoz beszél   (VATICAN MEDIA)

Ferenc pápa a genovai bérmálandókhoz: imával őrizzétek meg a Szentlélek ajándékát!

Marco Tasca genovai érsek-metropolita vezetésével genovai bérmálandók és fiatal bérmáltak csoportja tett látogatást május 21-én szombaton a Vatikánban. A pápa hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy állhatatos imádsággal őrizzék meg szívükben a bérmálás ajándékát, illetve nagy gonddal ápolják az egymás közti barátságot.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Ferenc pápa szombat délelőtti rendkívüli zsúfolt programja ellenére is találkozott a genovai fiatalokkal, akik a főpásztorukkal együtt a Szent Márta-ház előtt várakoztak a Szentatyára. Fél órás várakozásuk után érkezett meg a pápa hozzájuk és rögtön bocsánatot kért a késésért, amire lelkes tapssal válaszoltak.

Az érseketektől hallottam, hogy bérmálandók és még bérmáltak vagytok – kezdte rögtönzött beszédét a pápa, majd arra kérte azokat, akik már megkaptak a bérmálás szentségét, hogy emeljék fel a kezüket. Minthogy a csoport fele felemelte a kezét, a Szentatya így folytatta: Ó, rendben van, tehát nem mentetek el, pedig azt mondják, hogy a bérmálás az „elbúcsúzás szentsége”. Megbérmálkozik a fiatal, majd elhagyja az egyházat, igaz ez vagy sem? – kérdezte őket, mire a genovai fiúk-lányok kórusban válaszolták: Nem! Akkor rendben van és ez nagyszerű dolog, hogy maradtok. Ugyanis a bérmálás erejével megyünk előre, megyünk előre nemcsak az Egyházban, hanem a saját egyéni életünkben is, mindannyiunk életében, mert a bérmálás felkészít bennünket arra, hogy jó emberekké, jó polgárokká, jó keresztényekké váljunk. Folytassátok csak tovább a megkezdett utat! – kérte őket.  

A bérmálás ajándékát meg kell őrizni a szívünkben hálás imádsággal  

Ennek kapcsán a pápa a „megtartani” szó jelentéséről szólt a fiataloknak.  A bérmálás egy ajándék, nekünk pedig meg kell őriznünk ezt az ajándékot, vigyáznunk kell az ajándékra, nemde így van? – kérdezte. Ezt az ajándékot nem szabad a fiókba tenni, ellenben őrizzétek a szívetekben. És hogy miként is őrizzétek? Mindenekelőtt imával, arra kérve az Urat, adjon erőt a továbbhaladáshoz, hogy megőrizzük a Szentlélek erejét, amit mindannyian megkaptunk. Ezért mindig imádkozzatok, mert az Úr azt mondta, hogy ha kérsz tőle valamit, akkor ő megadja azt neked. Ám sajnos néha nem kérjük őt. Elfelejtünk kérni, imádkozni, és tudjuk, hogy „aki nem sír, azt nem szoptatják”, ahogy egy genovai közmondás tartja. Mi ezt jól tudjuk! Ezért imádkoznunk kell, és ebben ki kell tartanunk, hogy az Úr meghallgasson minket és erőt adjon, hogy tovább tudjunk menni.

Az egymás közti barátság elengedhetetlen feltétel

Ferenc pápa rögtönzött beszéde második gondolataként az egymás közti barátságról beszélt. „Az Egyházban nem vagyunk egyedül, csak én és az Isten, hanem mindannyian közösségben vagyunk egymással. Ez egy gyönyörű utazás, amit csináltok, és ez segít majd benneteket a továbbhaladásban. Tehát bátorság és hajrá, vagyis ima és közösség, közösségi élet. Megértettétek? A genovai fiatalok lelkesen válaszolták: Igen! De a pápa rákérdezett még egyszer: Biztosak vagytok ebben? Ismét jött a megerősítő válasz: Igen!

És legyünk nagylelkűek! – kérte tovább a pápa. Ez a nagylelkűség azt jelenti, hogy magunkat, mindannyiunkat a közösségnek, a másiknak adjuk. Azt mondják, hogy a nagylelkűség nem genovai erény, én nem tudom ezt... Ami a pénzbeli nagylelkűséget illeti, úgy mondják, a genovaiak zsugoriak. Bennem is van genovai vér, anyai ágon, tehát jól értem én ezt. Azért csak legyünk mindig nagylelkűek. Segítsünk másokon és éljünk közösségben! – nyugtázta a pápa, majd összefoglalta a javaslatait: Imádság, állandó előrehaladás a közösségben és a nagylelkűségben. Értitek? – mire ismét érkezett a megerősítő „Igen” válasz.  

Végül még két dolgot kért tőlük: Először is szeretnék áldását adni mindnyájatokra, de előtte imádkozzunk együtt a Szűzanyához és a pápa elkezdte velük az Üdvözlégy Mária imádságot. Másodjára pedig ne felejtsétek, hogy ezt a közösségi együtt-haladást, a testvériség, a barátság utazását. Folytassátok tovább ezt a barátságot! Csak előre, mint testvérek, mint jó barátok! Befejezésül jó utat kívánt a genovai bérmálandóknak és bérmáltaknak, megköszönte látogatásukat és újból elnézést kért a 35 perces késésért.

Közel két éve, 2020. július 7-én szentelték püspökké az akkor 63 éves páduai származású Marco Tasca minorita atyát, aki többször is volt tartományfőnöke az olasz konventuális (minorita) rendnek. Elődje Angelo Bagnasco bíboros 14 éven át vezette a genovai főegyházmegyét. A ligur főváros Vittoria terén tartott szentmisén Angelo Bagnasco bíboros végezte utódja papszentelését, aki a szertartás végén azt nyilatkozta, hogy eljegyezte magát Genova városával.            

24 május 2022, 14:54