Keresés

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke a konstantinápolyi küldöttséggel Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke a konstantinápolyi küldöttséggel 

Ferenc pápa: A keresztény egyházaknak össze kell fogniuk a háború barbársága ellen

A Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőivel találkozva a pápa utalt az Ukrajnában és a világ más részein zajló háborúkra, mondván, hogy ezek kihívást jelentenek minden keresztény hívő és minden egyház lelkiismeretének.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

A „háború barbárságával” szemben a keresztény egyházak arra kaptak meghívást, hogy újítsák meg elkötelezettségüket és közös erőfeszítéseiket a keresztények egysége mellett, tanúskodjanak a béke és a testvériség evangéliumáról, hogy hiteles tanúságot tegyenek Jézus Krisztusról. Ez állt Ferenc pápa beszédének középpontjában, amelyet a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa plenáris ülésének résztvevőihez intézett. A találkozót május 2-6. között tartották a Vatikánban: „Az I. Niceai zsinat 1700. évfordulójának ökumenikus megünneplése felé (Kr. u. 325-2025)” címmel.

A keresztények nem járhatnak egyedül

Ferenc pápa beszédét azzal kezdte, hogy a Covid-19 világjárvány lehetőséget kínált a keresztények közötti kapcsolatok erősítésére és megújítására. „A pandémia első jelentős ökumenikus eredménye, hogy megújult annak tudata, hogy mindannyian egy keresztény családhoz tartozunk és megértette velünk, milyen közel állunk egymáshoz, és mennyire felelősek vagyunk egymásért…” Ezért hangsúlyozta, hogy „továbbra is ápolni kell ennek tudatát, és támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek növelik a testvériség érzését”. Ferenc pápa megjegyezte, hogy amikor a keresztény közösségek megfeledkeznek a testvériség mélységes igazságáról, akkor komolyan ki vannak téve az önbecsapás és az önelégültség veszélyének, „amelyek komoly akadályai az ökumenizmusnak”. „Lehetetlen, hogy egy keresztény egyedül haladjon a saját hitvallásával. Vagy együtt járunk, vagy nem tudunk haladni. Állunk egyhelyben.”

A háború minden keresztény lelkiismeretének kihívást jelent

Ferenc pápa ezután a keresztény egyházak felelősségéről beszélt a háborúval kapcsolatban, konkrétan az Ukrajnában zajló háborúra utalva. Megjegyezte, hogy ez „kegyetlen és értelmetlen, mint minden háború”, de „szélesebb dimenziójú és az egész világot fenyegeti. Minden keresztény hívő és minden egyház lelkiismeretének kihívást jelent”. „Fel kell tennünk magunknak a kérdést: mit tettek és mit tehetnek az egyházak annak érdekében, hogy hozzájáruljanak egy olyan világközösség kialakulásához, amely képes testvériséget teremteni a társadalmi barátságban élő népek és nemzetek között?”

A béke evangéliumáról tanúságot tevő keresztények

Felidézve, hogy az elmúlt évszázadban a keresztények egysége iránti vágy a keresztény megosztottság okozta bajok tudatosításából nőtt ki, Ferenc pápa rámutatott, hogy ma „a háború barbárságával szemben ezt az egységvágyat újra táplálni kell.” „Ha megszokásból vagy beletörődésből figyelmen kívül hagyjuk a keresztények közötti megosztottságot, ez azt jelenti, hogy tűrjük szívünk beszennyeződését, amely termékeny talajt teremt a konfliktusokhoz” – tette hozzá. „A béke evangéliumának hirdetése, amely a hadseregek előtt lefegyverezi a szíveket, csak akkor lesz hitelesebb, ha olyan keresztények hirdetik, akik végre megbékéltek Jézusban, a Béke Fejedelmében. Olyan keresztények, akiket lelkesít az egyetemes szeretet és testvériség üzenete, amely túlmutat saját közösségük és nemzetük határain.”

A szinódusi úton járva más egyházakkal

Ferenc pápa utalt a plenáris ülés témájára, amelynek középpontjában az I. Niceai Ökumenikus Zsinat (Kr. u. 325) közelgő 1700. évfordulója áll, amely egybeesik a 2025-ös jubileumi évvel. Ferenc pápa megjegyezte, hogy ez a mérföldkőnek számító esemény a keresztények egysége megőrzésének jelentős eredménye. Továbbá hangsúlyozta, hogy az I. Niceai zsinatnak „meg kell világítania a jelenlegi ökumenikus utat”, és reményét fejezte ki, hogy a jubileumi ünnepségeknek „meghatározó ökumenikus dimenziója lesz”. Ezzel kapcsolatban elismerését fejezte ki a Pápai Tanácsnak és a Püspöki Szinódus Főtitkárságának, amiért felkérték a püspöki konferenciákat, hogy keressenek módot arra, hogy meghallgassák „más keresztény felekezetekhez tartozó testvéreik hangját azokban a kérdésekben, amelyek kihívást jelentenek a hit és a diakónia (szolgálat, szerk.) számára a mai világban”, a 2023-as szinódushoz vezető jelenlegi szinódusi folyamatban. Végül Ferenc pápa megismételte a felhívást, hogy a nehézségek ellenére továbbra is együtt kell járnunk a keresztények egysége felé vezető úton. „A teológiai munka minden bizonnyal nagyon fontos, és elmélkednünk kell, de nem várhatjuk meg míg a teológusok megállapodnak abban, hogy testvérekként járjunk együtt az imában, a jótékonysági munkában, az igazság keresésében. A testvériség mindannyiunké” – fejezte be beszédét Ferenc pápa.

06 május 2022, 18:02