Keresés

A Fogolyszabadító Boldogasszony rend képviselői audiencián a Vatikánban A Fogolyszabadító Boldogasszony rend képviselői audiencián a Vatikánban 

A pápa a mercedárius rend tagjaihoz: hallgassatok Istenre küldetésetekben

Ferenc pápa a Fogolyszabadító Boldogasszony rend képviselőit fogadta a Vatikánban, akik nagykáptalanjukat tartják Rómában. A kánai menyegzőre utalva buzdította a szerzeteseket hivatásuk és szolgálatuk mindennapi megújítására.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória - Vatikán

Ferenc pápa szombaton találkozott a Fogolyszabadító Boldogasszony rend szerzeteseinek egy csoportjával, akiket közismertebb néven mercedáriusoknak neveznek. Hozzájuk intézett beszédében a „Tegyetek meg mindent, amit mond!” (Jn, 2,5), a nagykáptalan mottójáról elmélkedett, amely János evangéliumából a kánai menyegző történetéből származik, ahol Jézus csodát tett, a vizet borrá változtatta.

Istenre hallgatni

A pápa megjegyezte, hogy a döntés, a választás különös jelentőséggel bír, mert magában foglalja a szolgálat gondolatát, amely a szerzetesi élet középpontjában áll, és felhívja a figyelmet arra, hogy fontos Istenre hallgatni. A pápa rámutatott, hogy a jelenlegi világhelyzet összehasonlítható a János evangéliumában leírtakkal, amikor Mária azt mondja Jézusnak: nincs több boruk. „Számos helyzet, amellyel ma a világban és az egyházban találkozunk erről a hiányról szól, a remény, a motiváció és a megoldások hiányáról.” „Ezzel szemben a Szűzanya arra hív, hogy figyeljünk” – hangsúlyozta Ferenc pápa. De „mire figyeljünk?” – tette fel a kérdést. Felidézve a kánai menyegző evangéliumi történetét, kiemelte, hogy Jézus „olyasmit javasol, amire biztosan egyetlen szolga sem gondolt volna”: töltsék meg vízzel a tisztálkodásra szolgáló korsókat. Ferenc pápa ezért hangsúlyozta, hogy fontos meghallani Isten hangját: „Nem azért veszünk részt a nagykáptalanon, hogy elmondjuk a helyes dolgokat”, hanem „hogy egyszerűséggel, hálával és Istenre hagyatkozva meghallgassuk Őt”.

Amit a kánai menyegzőn tett csoda elárul nekünk

A pápa ezt követően hangsúlyozta, hogy a kánai menyegzőn a megtisztulást szolgáló korsók arra hívnak bennünket, hogy „térjünk vissza első szerelmünkhöz, a forráshoz, hogy visszaszerezzük megszentelt életünk első éveinek ártatlan és reményteli hozzáállását. A kiürített korsókat újra meg kell tölteni ugyanazzal az örömmel, amellyel az esküvő kezdete előtt megtöltötték”. „Az Úr arra kér bennünket, hogy kezdjünk újra mindent minden nap, minden projektben. Ne fáradjunk el, ne csüggedjünk.” Emlékeztetve arra, hogy az Egyház hivatása az evangelizálás, Ferenc pápa ragaszkodott ahhoz, hogy „üdvözöljük azt a meglepetést, amelyet Jézus okoz nekünk”, „hallgassunk Máriára”, hogy „konkrét és egyszerű szolgálatot” végezhessünk.

A modern rabszolgaság kihívása

Meg kell tanulnunk, hogyan legyünk olyanok, mint Mária, „Krisztus mellett a kereszt lábánál, a szegények és foglyok szenvedő teste mellett” – fejezte be beszédét Ferenc pápa. Felhívta a figyelmet a rabszolgaság modern formáinak új kihívására, amely alattomosan terjed napjaink társadalmaiban. „Valószínűleg azt mondhatjuk, hogy ma több rabszolga van, mint amikor a Fogolyszabadító Boldogasszony rendet alapították. És ez bizony kihívást jelent számotokra. A rabszolgaság álcázott, ismeretlen, rejtett formában, de nagyon sokféle színben van jelen, még olyan nagyvárosokban is, mint Róma, London, Párizs. Keressétek meg ezeket, és kérdezzétek meg az Urat: mit tegyünk?”

A rend története

A fogolyszabadító rendet a XII. században alapították, melynek feladata a mór hadifogságba került spanyolok kiváltása volt. Eredetét 1218-ra vezetik vissza, amikor augusztus 1-jén Szűz Mária látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend létrehozására. Jelenleg világszerte a rend 158 házában 790 mercediárius szerzetes fáradozik a modern kor “rabszolgáinak” fölszabadításáért. A rendnek női ága is van 1265-től kezdve. Magyarországon különösen a Budakeszi-Makkosmária búcsújáróhelyen tisztelik a Fogolykiváltó Boldogasszonyt.

07 május 2022, 18:09