Keresés

 Katholikentag Stuttgartban Katholikentag Stuttgartban 

Ferenc pápa üzenete a németországi Katolikus Napokra: mindenki tud adni valamit a másiknak

Május 25-29-e között zajlik Stuttgartban a 102. Katolikus Napok rendezvénye, melynek témája az élet megosztása. Ferenc pápa üzenetében összefogásra buzdít: a válságból csak együtt tudunk kilábalni, osszuk meg egymással életünket, vállaljunk áldozatot a másikért.

Gedő Ágnes – Vatikán

Kedves testvérek, azért gyűltetek össze Stuttgartban a 102. Katholikentagra, hogy hálát adjatok Istennek és együtt tanúskodjatok az evangélium öröméről – kezdi üzenetét a pápa. „Megosztani az életet” – ez a mottója a rendezvénynek. Isten az egész élet teremtője és alkotója. Ő lehelt lelket az emberbe. Gyakran és sokféleképpen osztja meg az emberrel isteni életét, és Fiában, Jézus Krisztusban éri el ez a megosztás felülmúlhatatlan csúcspontját. Osztozik földi életünkben, hogy mi részt vehessünk az ő isteni életében. Ezért leereszkedik emberi mivoltunk legmélyére. A szegényekhez és a szenvedőkhöz szól sajátos szeretetettel, sőt velük azonosul (vö. Mt 25).

Könyörögjünk a békéért!

Ferenc pápa ezért leszögezi: ezekben a napokban gondolatban közel állunk az ukrajnai emberekhez, és imádkozunk mindazokért, akiknek életét fenyegetik és befolyásolják. Mindazokért, akik az élet teljességére vágynak, melyet csak az Úr adhat meg. Könyörögjünk az ő békéjéért! Jézus nemcsak megoszt valamit az emberekkel, hanem nekünk ajándékoz mindent: önmagát adja, saját életét adja értünk.

„Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette” (vö. Jn 13,1). Hasonlóképpen szólít minket arra, hogy ne csak önmagunkért éljünk, hanem ajánljuk életünket Istennek és a felebarátunknak. Az élet odaajándékozása sokféle formát ölthet. A pápa itt azokra az édesanyákra és édesapákra gondolt, akik teljesen a gyermekeiknek szentelik magukat, arra a sok emberre, akik az egyházi szolgálatban vagy a szociális, karitatív munkával sorolják saját életüket az utolsó helyre, hogy másoknak segítsenek.

Egy csónakban evezünk

Hála Istennek, azt tapasztaljuk, hogy a válságban is milyen sokan hajlandók áldozatokat hozni másokért. Senki nem menekül meg egyedül. Mind ugyanabban a csónakban ülünk. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tudatosítsuk magunkban: ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk, testvérek, akik ugyanabban az otthonban laknak, melyet mindnyájunkra bíztak. Tudatosítanunk kell, hogy minden összefügg, és hogy nem tehetünk mást, mint megosztani az életünket. Csak együtt tudunk előremenni. Ha valaki odaadja azt, amit nyújtani tud, mindenkinek gazdagabb és szebb lesz az élete. Amit Isten ad nekünk, azért adja, hogy megosszuk másokkal, és termékennyé tegyük a többiek számára.

Elismerni a másik embert és elfogadni, amit adni tud

Szent Márton, a Rottenburg-stuttgarti egyházmegye védőszentje ebből a szempontból kiváló példa előttünk. Amikor kettévágta és a fázó koldusnak ajándékozta köpenyét, nemcsak a meleget adta neki, amivel megmentette az életét, hanem emberi elismerést is. Aki Jézus Krisztus nevét viseli, mind arra kapott meghívást, hogy kövesse Szent Márton példáját és lehetőségeihez mérten segítse a rászorulókat. Figyeljünk oda életünk útjain és egyből látni fogjuk, hol van ránk szükség. Ferenc pápa végül arra emlékeztette a németországi katolikus napok résztvevőit, hogy az osztozásnak van egy másik aspektusa is. Lényegében mindenkinek, vagyis a legszegényebb embernek is van valamije, amit másoknak adhat. És ennek az ellenkezője is igaz, vagyis mindenki, a leggazdagabb ember is hiányt szenved valamiben, tehát mindenkinek szüksége van a másik ajándékára. Olykor pedig nehezebb elfogadni valamit másoktól, mint ajándékozni, mivel ezzel beismerjük önnön tökéletlenségünket. Péter nehezen fogadta el, hogy a Mester szolgálja őt, amikor megmosta a lábát. Könyörögjünk mi is alázattal azért, hogy el tudjunk fogadni valamit másoktól.

Alázat és könyörgés

A Boldogságos Szűz Mária legyen példa előttünk az Istennel való alázatos viselkedésre, aki mindent tőle remélt, mert ez az előfeltétele annak, hogy felajánlja nekünk ajándékait. A Szűzanya kiesdi számunkra ezt az ajándékot. Kérlek, imádkozzatok értem is! Szívből kívánok jó katolikus napokat nektek! – zárul Ferenc pápa üzenete a német Katholikentag rendezvényre.

26 május 2022, 16:32