Keresés

VATICAN POPE FRANCIS VATICAN POPE FRANCIS  (ANSA)

A pápa a mongol buddhistáknak: Az emberiségnek le kell mondania az erőszak minden formájáról

Ferenc pápa szombaton fogadta a Vatikánba látogató mongóliai buddhista delegációt. Beszédében a vallások közötti párbeszédre szólított fel, hogy ez segítse az emberiséget az erőszakmentesség elfogadásában az élet minden területén.

Devin Watkins / Somogyi Viktória - Vatikán

Miközben a Szentszék és Mongólia a diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulóját ünnepli, a kelet-ázsiai nemzet buddhista vezetőiből álló delegáció szombaton találkozott Ferenc pápával. A csoportot Giorgio Marengo püspök, Ulánbátor apostoli prefektusa kísérte. Ferenc pápa „meleg és tiszteletteljes fogadtatásban részesítette” a delegációt, és elismeréssel szólt törekvésükről, hogy a katolikus egyházzal való kölcsönös megértés révén békés társadalmat építsenek. „A béke ma az emberiség égő vágya. Következésképpen sürgősen szükség van a béke és az erőszakmentesség kultúrájának előmozdítására minden szinten a párbeszéd révén. Ennek a párbeszédnek minden embert arra kell ösztönöznie, hogy utasítsa el az erőszak minden formáját, beleértve a környezet elleni erőszakot is.” A pápa ugyanakkor nehezményezte, hogy egyesek még mindig a vallást igyekeznek felhasználni az erőszak és a gyűlölet igazolására.

Jézus és Buddha: a béke emberei

Ferenc pápa Jézus és Buddha tanításairól elmélkedett és kijelentette, hogy mindketten „béketeremtők és az erőszakmentesség előmozdítói voltak”. Jézus arra tanította tanítványait, hogy szeressék ellenségeiket, és erőszakmentesen élt egészen a kereszthalálig, „ami által Ő lett a mi békénk, és véget vetett az ellenségeskedésnek”. Gautama Buddha, az ókori India spirituális tanítója, aki a Krisztus előtti első évezred második felében élt, tanítását az erőszakmentesség és a béke alapelvére építette. A pápa megjegyezte, hogy Buddha arra ösztönzött másokat, hogy lépjenek túl a győzelem és a vereség kategóriáján, és vessék el mindkettőt az önuralom iránti vágyban, ahelyett, hogy mások legyőzésére törekednének. „A konfliktusok és háborúk által sújtott világban nekünk, vallási tanításainkban mélyen gyökerező vallási vezetőkként kötelességünk felébreszteni az emberiségben azt a szilárd elhatározást, hogy lemondunk az erőszakról és építjük a béke kultúráját.”

A vallásszabadság és a barátság útja

Az évforduló kapcsán, amely a katolikus egyház 30 éves hivatalos jelenlétét fémjelzi Mongóliában, a pápa elismerte, hogy csak kevés katolikus él a távolkeleti országban: mintegy 1200 mongóliai katolikus, akiknek 6 temploma van, ahol 33 pap és 44 szerzetes nővér teljesít szolgálatot.  A pápa hangsúlyozta, hogy „teljesen elkötelezettek a találkozás kultúrájának elősegítése mellett”. Ferenc pápa ezért felszólította a mongol buddhistákat és katolikusokat, hogy „erősítsék meg barátságukat mindenki javára”. Reményének adott hangot, hogy Mongólia békés vallásközi együttélésének hosszú hagyománya elvezethet „a vallásszabadság eredményes megvalósításához és a közjót szolgáló közös kezdeményezések előmozdításához”. „Mai jelenlétetek már önmagában a remény jele” – mondta a buddhista küldötteknek. „Ezekkel az érzésekkel arra biztatlak benneteket, hogy a béke és a harmónia érdekében tartsatok ki továbbra is a testvéri párbeszédben és ápoljatok jó kapcsolatokat az ország katolikus egyházával.”

30 május 2022, 09:46