Keresés

Szalézi misszió Ruandában Szalézi misszió Ruandában 

200 éve alapította a Hitterjesztés Művét Pauline Jaricot, akit boldoggá avatnak

A Pápai Missziós Művek egyik szervezeteként működik a Hitterjesztés Műve, melyet 1822. május 3-án alapított Pauline Marie Jaricot (1799-1862), és amelyet száz évvel később XI. Pius pápai státusszal ismert el. Ferenc pápa a jubileum alkalmából írt üzenetében a missziós lelkület magvát, a tanúságtételt állítja a középpontba.

Gedő Ágnes – Vatikán

A francia városban, Lyonban született a Pápai Missziós Művek, és itt avatja boldoggá vasárnap Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizálása Kongregáció prefektusa a Hitterjesztés Műve alapítónőjét, Pauline Jaricot-t. További évfordulót ünnepel a Pápai Missziós Művek, ugyanis 150 évvel ezelőtt született Boldog Paolo Manna, a Missziós Unió alapítója. A hozzá szorosan kapcsolódó De Propaganda Fide hitterjesztési Kongregáció pedig a negyedik centenáriumához érkezett. Valamennyi szervezet célja az evangélium terjesztése szerte a világon.

Nem prozelitizmus, hanem tanúságtétel

Ez a missziós lendület ma is él, olyannyira, hogy Ferenc pápa ennek szellemében újította meg a Római Kúriát (Praedicate Evangelium – k. apostoli konstitúció), és azon belül a Népek Evangelizálása Dikasztériumot, az egyház missziós megtérése érdekében. Ez nem prozelitizmus, hanem tanúságtétel: kilépni önmagunkból, hogy életünkkel tanúskodjunk Isten önzetlen és üdvözítő szeretetéről, amelyre mindannyian hivatottak vagyunk – írja üzenetében Ferenc pápa.

Pauline Jaricot
Pauline Jaricot

Missziós megtérés

A 23 esztendős ifjú Jaricot bátran megalapította 200 évvel ezelőtt a Hitterjesztési Művet, hogy támogassa az egyház missziós tevékenységét. Ahogy szokta volt mondani: az egyház missziós természetű, tehát minden megkereszteltnek küldetése van, sőt ő maga küldetés. Ennek tudatosítása a Pápai Missziós Művek elsőszámú feladata, melyet a pápával együtt és a pápa nevében végeznek. Ferenc pápa a jubileum kapcsán három szempontot ajánlott megfontolásra. Az első a missziós megtérés. A küldetés akkor működik jól, ha kilépünk önmagunkból, nem saját magunkra összpontosítunk, hanem Jézusra, aki azért jött, hogy szolgáljon és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Pauline Jaricot egész életét Isten együttérző és gyöngéd irgalmasságára építette, az ő szeretetének lángját akarta fellobbantani minden ember szívében. Innen fakad a misszió forrása, a soha nem megelégedő hit tüzében, mely a megtérésen keresztül, minden nap követi az Urat, hogy elvigye Isten irgalmasságát a világ útjaira.

Imádság, kegyelem, konkrét szeretetszolgálat

Ez pedig csak az imádsággal lehetséges, mely a misszió első formája, hiszen a Szentlélek előzi meg és teszi lehetővé minden jó cselekedetünket, először jön mindig az ő kegyelme, nélküle a misszió fölösleges rohanás lenne.

Végezetül pedig a konkrét szeretetszolgálat fontosságát hangsúlyozta a pápa. Pauline Jaricot imahálót hozott létre és széles körű gyűjtést szervezett, terjesztve a misszionáriusok életének és tevékenységének ismeretét. A sok egyszerű ember adománya gondviselésszerű volt a missziók történetében. Ennek a nagyszerű misszionáriusnőnek a példája adjon ihletet a Pápai Missziós Művek jövőbeli munkájához, hogy hittel, bátran és nagylelkűen hirdessék az evangéliumot az egész világon – buzdított végül üzenetében Ferenc pápa.

Mivel foglalkozik a Hitterjesztés Műve?

A Hitterjesztés Műve arra törekszik, hogy katolikus öntudatot alakítson ki a hívekben, amely egyesíti a Szentlélek iránti teljes nyitottságot a világ felé forduló apostoli elkötelezettséggel. Együttműködik a speciális missziós szervezők képzésében is, akik az egyes helyi egyházakban azon tevékenykednek, hogy növeljék ez utóbbiak komolyabb részvételét a világmisszióban. Külön figyelmet fordít a fiatalság missziós

képzésére, és a családok missziós szerepére. Ennek a Műnek az egyik legszebb gyümölcse a Világmisszió Napja, amelyet október utolsó előtti vasárnapján ünnepel az Egyház. (forrás: Pápai Missziós Művek)

17 május 2022, 15:11