Keresés

Ukrajnai menekültek Ukrajnai menekültek  (ANSA)

Pápai üzenet a szolidaritás jegyében Ukrajnáért szervezett vallásközi zarándoklatra

Ferenc pápa üzenetet küldött az Illés Vallásközi Intézet által szervezett, az Ukrajnával való szolidaritást szolgáló vallásközi zarándoklat résztvevőinek.

Somogyi Viktória - Vatikán

Üzenetében a pápa kifejezte lelki közelségét mindazokhoz, akik részt vettek a zarándoklaton, „amelyen a béke felbecsülhetetlen ajándékáért könyörögtek a szeretett ukrán nép számára”. „A jelen pillanat nagyon nyugtalanít bennünket, mert a gonosz erői jellemzik” – írja a pápa. Az április 12-én, kedden véget ért egyhetes látogatás során a résztvevők Lengyelországban, Ukrajnában és Romániában jártak. A zarándoklat csúcspontja egy nyilvános rendezvény volt, amelyet kedden tartottak a nyugat-ukrajnai Csernyivci település színházában, ahol a vallási vezetők beszédeit ukrán menekültek vallomásai kísérték.

Az ártatlanok szenvedése

Ferenc pápa kiemelte „a sok törékeny és védtelen embernek okozott” szenvedést, és felidézte a sok lemészárolt civilt, az ártatlan fiatal áldozatokat, valamint a nők és gyermekek kétségbeesett helyzetét. „Mindez nyugtalanítja lelkiismeretünket, és arra kötelez bennünket, hogy ne hallgassunk és ne maradjunk közömbösek Káin erőszakoskodása és Ábel kiáltása előtt, hanem ehelyett erőteljesen szóljunk, hogy követeljük Isten nevében: legyen vége ezeknek a szörnyű cselekedeteknek.” A pápa a „Fratelli tutti” kezdetű enciklikájából idézve elítélte a világ által megtapasztalt szörnyű és súlyos eseményeket, amelyek megerősítik, hogy „a háború a politika és az emberiség kudarca, szégyenletes kapituláció, fájdalmas vereség a gonosz erőivel szemben”.

Imádság és testvériség

Ferenc pápa köszönetet mondott a zarándoklat résztvevőinek „az ima és a testvériség e kezdeményezéséért a különböző vallások követői között”. A találkozó „hozzájárul a hívők felelősségérzetének erősítéséhez a háborúval szemben, amely ellentmond az elmúlt évtizedek erőfeszítéseinek, amelyek arra irányultak, hogy egy olyan világot építsünk, amelyben kevesebb a fegyver és nagyobb a béke.” A pápa azért is imádkozott, hogy a kormányok vezetői, „különösen azok, akik a vallás szent alapelveire hivatkoznak”, hallják meg Isten szavát, amely így szól: „Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra” (Jer 29,11). Üzenete végén a pápa szívből jövő háláját fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt napokban „igazi felebarátokként viszonyultak ahhoz a rengeteg emberhez, akik kénytelenek elhagyni otthonukat és családjukat”.

14 április 2022, 09:37