Keresés

Ferenc pápa köszönti a népes szlovák zarándoklatot Ferenc pápa köszönti a népes szlovák zarándoklatot   (ANSA)

A pápa a szlovák nemzeti zarándoklathoz: Legyetek összekötő híd Nyugat és Kelet között

Április 30-án szombaton délben fogadta Ferenc pápa a VI. Pál aulában azt a 2500 fős szlovák nemzeti zarándoklatot, mely köszönetét fejezte ki a Szentatyának a tavaly szeptemberben Szlovákiában tett apostoli látogatásáért. A pápa arra buzdította őket, hogy legyenek összekötő híd Nyugat és a keresztény Kelet között, továbbra is imádkozzanak és munkálkodjatok a békéért!

P. Vértesaljai László – Vatikán         

Beszéde kezdetén Ferenc pápa így foglalta össze a szlovák zarándokok úticélját: „Eljöttetek ide, hogy kinyilvánítsátok a Péter utóda iránti kapcsolatotokat és hogy a mostani húsvéti időben megvalljátok hiteteket”. Külön köszöntötte a Szentatya a Rómában élő 98 éves, Jozef Tomko bíborost, „akinek jelenléte érzékelteti, hogy az Egyház egy család és meg tudja becsülni az idős kort, mint egy adományt. Úgy tűnik, mintha fiatalabb lenne nálam” – tette hozzá a pápa, majd üdvözölte Stanislav Zvolenský pozsonyi érseket, a szlovák püspöki konferencia elnökét, a többi püspököt, a papokat, szerzeteseket, az állami hatóságok képviselőit és a számos zarándokot.

A 98 éves Jozef Tomko bíboros köszönti a Szentatyát
A 98 éves Jozef Tomko bíboros köszönti a Szentatyát

Összekötő híd Nyugat és a keresztény Kelet között  

Szívemben hordozom a tavaly szeptemberi találkozásainkat Pozsonyban, Eperjesen, Kassán és a Hétfájdalmú Szűzanya Sasvári Nemzeti kegyhelyén. Nagy öröm volt számomra látni, ahogy az Egyház Szlovákiában a Nyugatot és a keresztény Keletet összekötő hídként éli meg a rítusok és hagyományok sokszínűségének gazdagságát. Hálát adok az Úrnak – szólt a pápa –, mert a járvány ellenére meglátogathattam országotokat, az Úr érlelje meg az apostoli út gyümölcseit! Ma nagy számban jöttetek hálát adni, ám tudatában vagyok annak, hogy a szlovák zarándokok szívesen jönnek Rómába, ezt tapasztalom az általános kihallagtások során. Népetek nagyon ragaszkodik Szent Péter és Pál székéhez! – állapította meg Ferenc pápa.

Ferenc pápa köszönti a szolvák zarándokokat
Ferenc pápa köszönti a szolvák zarándokokat

Járjatok a találkozás jegyében mindnyájan együtt!

„Hozzátok érkezve arra akartalak bíztatni benneteket, hogy járjatok együtt a találkozás jegyében mindnyájan: fiatalok, családok, idősek, különböző közösségek, amelyek történelmileg a társadalom részét alkotják. A találkozás kultúrája a sokszínűség harmóniájának keresésére épül, mely harmónia befogadást, nyitottságot és kreativitást igényel. Ennek az életmódnak a gyökerében ott van az evangélium és a Szentlélek. Ám tudjuk, hogy a történelemben és a konkrét életben ezt a harmóniát néha megsértik bűneink és korlátaink. Éppen ezért imádkoztunk a látogatásom során a sebek gyógyulásáért is“. A pápa azt javasolja, hogy mindehhez „ne fáradjanak bele a Szentlélek segítségét kérni, aki maga a harmónia Teremtője és a sebek balzsama“.

Szlovák püspökök köszöntik a pápát
Szlovák püspökök köszöntik a pápát

Továbbra is imádkozzatok és munkálkodjatok a békéért!

„Tudomásomra hoztátok, hogy a kassai roma közösséggel való találkozón a színpadot borító nagy szőnyeget darabokra szabták és szétosztották a környékbeli családok között, így a családi házak bejárati ajtajánál szolgálnak a befogadás jeleként. Amikor nálatok jártam, engem mint vendéget kenyérrel és sóval fogadtatok. A befogadás sója ez, amely az evangéliumi sóra utal. A közelmúltban ismét kimutattátok a befogadást, ezúttal a háború tragikus összefüggésében. Az elmúlt hónapokban sok család, plébánia és intézmény fogadott fedele alá ukrán családok gyermekeit édesanyjukkal együtt, akik kénytelenek voltak elmenekülni és így menteni magukat, amikor szegényes csomagjaikkal hozzátok érkeztek. A szemükbe nézve tanúi vagytok annak, hogyan sérti meg a háború a családi kötelékeket, fosztja meg a gyerekeket az apák jelenlététől, az iskolától és hagyja magára a nagyszülőket. Arra kérlek benneteket – mondta a pápa –, hogy továbbra is imádkozzatok és munkálkodjatok a békéért, amely a mindennapi életünkben épül, a befogadó szeretet gesztusaival is. Tudom, hogy szolidarisak vagytok, nemcsak a szomszéd testvérek iránt, hanem a távol élők, így például Kuba felé is.

Szlovák család népviseletben
Szlovák család népviseletben

Őrizzék és ápolják az örökségüket!

„Aki befogad egy rászorulót, az nemcsak a felebaráti szeretetet cselekszi, hanem a hitét, hiszen Jézust ismeri fel testvérében. Isten tartson meg mindig benneteket a befogadás sójában! És hogy a só ízét ne veszítse, ahhoz merítsetek mindig a gyökerek éltető nedveiből. Tudom, hogy büszkék vagytok Szent Cirill és Metód örökségére”. Arra kérte a pápa őket, hogy „mindig őrizzék és ápolják ezt az örökséget, építsék a testvériség hídjait minden olyan néppel együtt, amely Európa evangelizálásának ugyanazon gyökereiből táplálkozik, a kereszténység mindkét tüdejével, amelyről Szent II. János Pál pápa beszélt”.

A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia Patrónája legyen az Édesanyjuk!

Megköszönte Ferenc pápa „Krisztus iránti hűségüket, amely a megélt hit tanúságtételében, a felebaráti kapcsolatok ökumenikus gyakorlatában, az emberi élet tiszteletében és a környezet felelős gondozásában nyilvánul meg. A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia Patrónája legyen az Édesanyjuk, aki mindig elkíséri őket utjaikon és tanítja őket vigasztalni és reményt adni, amely nem okoz csalódást, és amelynek neve is van: a feltámadt Krisztus – zárta Ferenc pápa a szlovák nemzeti zarándoklat tagjaihoz intézett beszédét.

 

 

30 április 2022, 16:43