Keresés

Ferenc pápa imádkozik a háború miatt menekülő anyákért és gyemekekért  Ferenc pápa imádkozik a háború miatt menekülő anyákért és gyemekekért   (ANSA)

Legyen húsvéti tűzszünet! – Ferenc pápa felhívása

A Mária imát követően Ferenc pápa ismét felemelte szavát a háború ellen, tűzszünetet sürgetve a Húsvétot ezen a vasárnapon ünneplő keresztények térségeiben, valamint csatlakozott a kameruni főpásztorokhoz, akik szintén a békéért fohászkodtak nemzeti zarándoklatuk alkalmából.

Vertse Márta – Vatikán

A politikusok hallgassák meg a békére vágyó emberek hangját

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy ezen a vasárnapon a Julianus-naptár szerint különböző keleti, katolikus és ortodox egyházak, valamint latin közösségek ünneplik Húsvétot, amit mi a Gergely-naptár szerint az elmúlt vasárnapon ünnepeltünk. A pápa a legjobb kívánságait küldte számukra: a „Krisztus feltámadt, valóban feltámadt” köszöntéssel. Legyen Ő az, aki reménnyel tölti el a szívek jó elvárásait. Legyen Ő az, aki békét ad, amelyet a háború barbárságai mélyen megsértettek. Ferenc pápa utalt rá, hogy éppen két hónapja kezdődött el a háború, amely ahelyett, hogy abbamaradt volna, egyre inkább fokozódik. A pápa szomorúan állapította meg, hogy ezekben a minden keresztény számára legszentebb és legünnepélyesebb napokban jobban hallatszik a fegyverek halálos robaja, mint a harangok zúgása, amely a feltámadást hirdeti. Szomorú, hogy a fegyverek egyre inkább átveszik a szavak helyét.

A pápa megújította felhívását egy húsvéti tűzszünetre, amely a békére való törekvés minimális és kézzelfogható jele lenne. Állítsák le a támadást, hogy enyhítsék a kimerült lakosság szenvedéseit; álljanak le, engedelmeskedve a Feltámadt Krisztus szavainak, aki Húsvét napján ismétli tanítványainak: „Békesség nektek!” (Lk 24,36; Jn 20,19.21). A pápa mindenkit arra kért, hogy fokozza a békéért mondott imákat, mindenkinek legyen bátorsága mondani és megmutatni, hogy a béke lehetséges. A politikai vezetők pedig hallgassák meg az emberek hangját, akik a békét akarják, nem pedig a konfliktus eszkalációját.

Ehhez kapcsolódóan köszöntötte a Perugia-Assisi rendkívüli menet résztvevőit, amely ezen a vasárnapon zajlott a béke és a testvériség jegyében. Köszönetét fejezte ki számukra és mindazoknak, akik Itália egyéb városaiban hasonló megmozdulásokat hívtak életre.

Szűz Mária járjon közben Kamerun békéjéért

Ferenc pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon a kameruni püspökök híveikkel együtt elzarándokoltak a marienbergi Mária-kegyhelyre, hogy a nemzeti zarándoklat keretében ismét felajánlják az országot Isten Anyjának és oltalma alá helyezzék hazájukat. Különösen azért imádkoznak, hogy Kamerunba visszatérjen a béke, amelyet több mint öt éve a különböző régiókban erőszak tép szét. Mi is könyörögjünk kameruni testvéreinkkel együtt Istenhez, hogy Szűz Mária közbenjárása révén hamarosan adjon valódi és tartós békét ennek a szeretett országnak – hangzott Ferenc pápa buzdítása.

25 április 2022, 10:11