Keresés

Ferenc pápa imádkozik Szent Pál barlangjánál Ferenc pápa imádkozik Szent Pál barlangjánál  (Vatican Media)

A pápa látogatása és imája Szent Pál barlangjánál: Gyújtsuk meg a befogadás tűzrakását!

Ferenc pápa vasárnapi programja reggel fél kilenckor kezdődött a Málta déli részén fekvő Rabatban, ahol Szent Pál mintegy három hónapos szigetországi tartózkodását egy kegyhellyé vált barlang őrzi. A Szentatya a barlangnál csendben imába mélyedt, majd a hajótörött Pál apostolt befogadó máltaiak nagylelkűségét méltató imádságot mondott.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

A fogolyként Rómába szállított Pál apostol hajója a máltai partoknál Kr. után 60-ban hajótörést szenvedett, amiről az Apostolok Cselekedetei számol be:

„Miután Kréta partjaitól az északnyugati szél elsodorta őket…, már jó ideje nem ettek. Pál ekkor előállt, s megszólalt: „Emberek, rám kellett volna hallgatnotok: nem lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. De most azt mondom, ne veszítsétek el a reményt. Csak a hajó vész oda, emberekben nem esik kár. Az éjszaka megjelent előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Azt mondta: Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod! Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. Bízzatok hát, emberek! Én hiszek az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam. Ki kell vetődnünk valamilyen szigetre!” „Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. A szigetlakók igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. Ezen a vidéken feküdtek a sziget első emberének, Publiusznak a birtokai. Házába fogadott minket, és három napig vendégül látott. Publiusz apja láztól és vérhastól gyötörten ágyban feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott, rátette kezét és meggyógyította. Erre a többi beteg is odasereglett a szigetről, és gyógyulást talált. Így nagy tiszteletben álltunk, és amikor hajóra szálltunk, elláttak minden szükségessel. Három hónap múlva továbbindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt” (ApCsel 27, 21-44 és 28,1-11).

A Népek Apostola e negyedév során prédikált, hirdette Krisztust és keresztelt, így ő lett Málta kereszténységének alapírója és maradt a sziget védőszentje. A barlang fölé templomot emeltek Szent Pál tiszteletére és a kegyhelyet, ahol sok csodás gyógyulás történt, máig sokan keresik fel. Szent II. János Pál pápa 1990. május 27-én, XVI. Benedek pápa pedig 2010. április 10-én zarándokolt ide Szent Pál hajótörésének 1950-ik évfordulója alkalmából.

Ferenc pápa mécsest gyújt a Szent Pál barlangnál
Ferenc pápa mécsest gyújt a Szent Pál barlangnál

Ferenc pápa a Szent Pál kegyhely barlangnál először egyedül és csendben imádkozott, majd meggyújtott egy fogadalmi mécsest és imádságot mondott.                    

Ferenc pápa imája a Szent Pál barlangnál:

Irgalom Istene, csodálatos gondviselésedben azt akartad, hogy Pál apostol hirdesse szeretetedet Málta lakóinak, akik még nem ismertek téged. Ő pedig hirdette nekik a te Igédetés meggyógyította betegségeiket.

Megmenekülve a hajótörésből, Szent Pál és útitársai jószívű pogány népet találtak itt, mely befogadta őket. Ritka emberséggel bántak velük, annak tudatában, hogy menedékre, biztonságra és segítségre van szükségük. Senki sem ismerte a nevüket, származásukat vagy társadalmi helyzetüket, csak egyet tudtak, hogy segítségre szorulnak.

Nem volt idő a helyzet megvitatására, a döntésekhez, elemzésekhez, számítgatásokhoz, mert a segítségnyújtás pillanata volt az, ezért félretéve saját dolgaikat, segítséget nyújtottak.      

Nagy tüzet gyújtottak, ahol ők megszárítkozhattak és megmelegedhettek. Nyitott szívvel fogadták őket Publiusszal együtt, aki a sziget első embere volt a kormányzásban és az irgalmasságban, majd szállást adtak nekik.

Jó Atyánk, add meg nekünk a jó szív kegyelmét, mely a testvérek iránti szeretetért dobog. Segítsd felismerni már messziről is azok szükségleteit, akik a tenger hullámaival küzdenek, melyek ismeretlen part szikláira vetik őket. Add, hogy együttérzésünk ne merüljön ki hiábavaló szavakban, hanem gyújtsa meg a befogadás tűzrakását és feledtesse a rossz időket, melengesse meg a szíveket és egyesítse őket, mint sziklára épített háznak, gyermekeid, férfiak és nők egyetlen családjának a kandallója.

Te megkülönböztetés nélkül szereted őket és azt szeretnéd, hogy eggyé váljanak Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal, a mennyből küldött tűz erejével, és a te Szentlelkeddel, aki feléget minden ellenségeskedést és az éjszaka sötétjében megvilágítja az utat a szeretet és a béke országa felé! Ámen!

Ferenc pápa imája a Szent Pál bazilikában:

Istenem, a te irgalmad végtelen és jóságod kincse kimeríthetetlen. Növeld jóságosan a neked szentelt emberek hitét, hogy mindenki bölcsen megértse, milyen szeretet teremtette őket, milyen vér váltotta meg őket és milyen Szentlélek teremtette újjá őket, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen!

 

03 április 2022, 11:26