Keresés

Ferenc pápa Málta elnökével együtt a szigetország hatóságai előtt     Ferenc pápa Málta elnökével együtt a szigetország hatóságai előtt   (ANSA)

Ferenc pápa beszéde a máltai hatóságokhoz: harmonizálni a különbözőségeket

Ferenc pápa április 2-án szombaton megkezdte kétnapos apostoli látogatását Máltán. A szigetre érkezésének első programja keretében, amely során Vallettában találkozott az ország elnökével és miniszterelnökével, beszédet intézett a hatóságok és a diplomáciai testület tagjaihoz. A szélrózsa különböző irányaiból indult ki, hogy felvázolja a helyi társadalomra és politikára, Európára és a Mediterráneumra ható jelenlegi befolyásokat.

Somogyi Viktória - Vatikán

Őseitek vendégül látták Pál apostolt, miközben Róma felé tartott, és „igen emberségesen” bántak vele és útitársaival (ApCsel 28:2). Most Rómából érkezve, én is átélem a máltaiak meleg fogadtatását, amely kincs nemzedékről nemzedékre öröklődik az országban – kezdte beszédét Ferenc pápa a máltai hatóságok és a diplomáciai testület tagjaihoz az elnöki palota Nagy Tanácstermében, ahol közel 150-en gyűltek össze tiszteletére.

Málta a Földközi-tenger szíve

Elhelyezkedéséből adódóan Máltát a Földközi-tenger szíveként határozzák meg. De nem csak a pozíciója miatt: a történelmi események összefonódása és a különböző népek találkozása e szigeteket évezredek óta az életerő és a kultúra, a spiritualitás és a szépség központjává, egyben válaszúttá tették, amely a különböző helyekről érkező hatásokat be tudta fogadni és harmonizálni tudta. A hatások sokszínűsége az országot jellemző szelek sokféleségét is eszünkbe juttatja. Nem véletlen, hogy a Földközi-tenger ókori térképészeti ábrázolásain a szélrózsát gyakran Málta szigete közelébe helyezték el. Pontosan a szélrózsa képét szeretném kölcsön venni, amely a légáramlásokat a négy sarkalatos pont szerint határozza meg, hogy felvázoljam az ország társadalmi és politikai életét befolyásoló négy lényeges hatást – hangsúlyozta a pápa.

A máltai hatóságok és a diplomácia testület
A máltai hatóságok és a diplomácia testület

Észak

Főleg északnyugat felől fújnak a szelek a máltai szigetek felett. Észak Európára, különösen is az Európai Unió otthonára emlékeztet, amelyben egy nagy család él együtt a béke megőrzésében. Az egység és a béke az az ajándék, amelyet a máltaiak kérnek Istentől minden alkalommal, amikor eléneklik a nemzeti himnuszukat. A béke az egységet követi és abból fakad. Ez arra hív, hogy fontos a közös munka, az összetartás minden megosztottság elé helyezése, a közös gyökerek és értékek megerősítése, amelyek a máltai társadalmat egyedivé tették. Meg kell szilárdítani a jó társadalmi együttélés alapjait, amely a jogon és a törvényességen nyugszik. A becsületesség, az igazságosság, a kötelességtudat és az átláthatóság a fejlett polgári társadalom alapvető pillérei. Ezért legyen erős az elkötelezettség az illegalitás és a korrupció felszámolása iránt – kérte a máltai hatóságoktól Ferenc pápa. Felhívta a figyelmet a közös otthonunk védelmezésére, ami európai prioritás is. A környezetvédelem és a társadalmi igazságosság előkészíti a jövőt, és kiváló módja annak, hogy a fiatalokat a jó politika iránt szenvedélyessé tegye, megszabadítva őket az érdektelenség kísértésétől.

Nyugat

Az északi szél gyakran keveredik a nyugati széllel. Ez az európai ország, különösen a fiatalok körében a nyugati életmódot és gondolkodást követi – állapította meg a pápa. Ebből sok pozitívum származik, mint a szabadság és a demokrácia értékei, de olyan kockázatok is, amelyekre figyelni kell, hogy a haladás vágya ne vezessen a gyökerektől való elszakadáshoz. Az egészséges fejlődéshez fontos az emlékezet megőrzése és a nemzedékek közötti harmónia tiszteletben tartása, anélkül, hogy az erőltetett egyformává tétel és az ideológiai gyarmatosítások felőrölnének bennünket – figyelmeztetett Ferenc pápa. A szilárd növekedés alapja a személy, minden férfi és nő életének és méltóságának tisztelete. Ismerem a máltaiak elkötelezettségét az élet felkarolása és védelme iránt. Már az Apostolok Cselekedeteiben is kitűntetek azzal, hogy olyan sok embert megmentettetek. A pápa buzdította őket, hogy védelmezzék az élet szépségét. Óvják a fiatalokat a határtalan fogyasztástól, a bezárkózástól és a kábítószerektől.

Dél

A szélrózsa irányait követve tekintsünk dél felé – mondta a pápa. Innen sok testvér érkezik reményt keresve. Szeretném megköszönni a hatóságoknak és a lakosságnak az Evangélium, az emberség és a máltaiakra jellemző vendégszeretet nevében nyújtott befogadást. A föníciai etimológia szerint Málta jelentése „biztonságos kikötő”. Az elmúlt évek növekvő migráns áradatával szemben azonban a félelem és a bizonytalanság csüggedést és frusztrációt eredményeztek. A migráció összetett kérdésének megfelelő kezelése érdekében azt az idő és tér tágabb perspektívájába kell helyezni. Időben értelmezve: az elvándorlás jelensége nem pillanatnyi, hanem korunk jellemzője. Térben elhelyezve pedig az elvándorlás vészhelyzetének kiszélesedéséről van szó – gondoljunk csak az ukrajnai menekültekre –, amely átfogó és közösen osztott válaszokat igényel. A Mediterrán-térségnek európai társfelelősségre van szüksége ahhoz, hogy ismét a szolidaritás színterévé váljon, és ne legyen a civilizáció tragikus hajótörésének előőrse – nyomatékosította Ferenc pápa. Ne hagyjuk, hogy a közöny kioltsa az együttélés álmát! Természetesen a befogadás kemény munka és áldozatokat követel. De a nagyobb jóért, az Isten kincsének számító ember életéért hozott áldozatok szentek!

Ferenc pápa az elnöki palota loggiáján
Ferenc pápa az elnöki palota loggiáján

Kelet

Végül létezik a keleti szél is, ami gyakran hajnalban fúj. De éppen Kelet-Európa felől, ahol először bukkan fel a fény, jött el a háború sötétsége. Miközben ismét egy hatalommal bíró személy sajnálatos módon a nacionalista érdekek anakronisztikus követeléseibe zárkózva konfliktusokat szít, a hétköznapi emberek szükségét érzik egy olyan jövő építésének, amely vagy együtt lesz, vagy nem lesz. Most, a háború éjszakáján, amely az emberiségre szállt, ne vessük el a béke álmát. Ferenc pápa idézte Isten Szolgája, Tiszteletreméltó Giorgio La Pira, Firenze egykori polgármestere 1960-ban a Mediterrán kultúra kongresszusán elmondott szavait: „Az általunk átélt történelmi helyzet, az érdekek és ideológiák összeütközése, amelyek a hihetetlen infantilizmus lázában felzaklatják az emberiséget, visszaadják a Földközi-tenger térségének azt a nagy felelősséget, hogy újra definiálja egy olyan mérték normáit, amelyekben az őrületre és korlátlanságra ítélt ember felismerheti önmagát”. Mennyire szükségünk van egy „emberi mértékre” a minket fenyegető infantilis és pusztító agresszióval, valamint egy „kiszélesedett hidegháború” veszélyével szemben, amely egész népek és nemzedékek életét fojthatja meg! – jegyezte meg Ferenc pápa.

De mindannyiunk válsága esetén a megoldás az, ha mindenki válságával törődünk, mert a globális problémák globális megoldásokat igényelnek. Segítsük egymást, hogy meg tudjuk hallani az emberek békeszomját, dolgozzunk az egyre szélesebb körű párbeszéd megalapozásán, gyűljünk újra össze nemzetközi békekonferenciákon, ahol a leszerelés témája áll a középpontban, szem előtt tartva az eljövendő nemzedékeket! A továbbra is a fegyverkezésre szánt hatalmas pénzforrásokat pedig fejlesztésre, egészségügyre és élelmezésre fordítsuk – kérte a pápa.

Közel-Kelet

Beszéde végén a Közel-Kelet felé fordult, amely ennek az országnak a másokkal harmonizáló nyelvében is tükröződik, mintegy emlékeztetve a máltaiak jótékony hatású együttélési képességére, a különbségek egyfajta vidám együttélésére. A Közel-Keletnek erre van szüksége: Libanonnak, Szíriának, Jemennek és más problémáktól és erőszaktól sújtott területeknek is. Málta, a Földközi-tenger szíve továbbra is erősítse a remény, az élet védelme, a mások befogadása, a béke utáni vágyódás szívverését, Isten segítségével, akinek a neve béke. Isten áldja meg Máltát és Gozót! – zárta első beszédét Ferenc pápa máltai apostoli útja során a hatóságok és a diplomáciai testület képviselőihez.

02 április 2022, 14:54