Keresés

Via Crucis a Colosseumnál Via Crucis a Colosseumnál 

A pápa a családokra bízta a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit

Olyan családokról van szó, amelyek önkéntes és segítő szolgálatot teljesítő katolikus közösségekhez tartoznak. A hírt Matteo Bruni, a Szentszék Sajtótermének igazgatója jelentette be. Kifejtette, hogy a kiválasztott témák alapján mindvégig a családok hordozzák a keresztet a tizennégy stáció során.

Somogyi Viktória - Vatikán

A családnak szentelt év alkalmából, amellyel az egyház az „Amoris laetitia” apostoli buzdítás óta eltelt öt évet ünnepli, Ferenc pápa úgy döntött, hogy néhány családot bíz meg a nagypénteki keresztútra szóló elmélkedések és imák szövegeinek elkészítésével. Erről a Szentszék Sajtótermének igazgatója, Matteo Bruni számolt be. Ezek a családok önkéntes- és segítségnyújtó katolikus közösségekhez és egyesületekhez tartoznak. Végig ők hordozzák a keresztet az egyik stációtól a másikig a kiválasztott témák alapján. Amint azt márciusban a Szentszék bejelentette, április 15-én visszatér a Via Crucis a Colosseumhoz, miután a Covid-vészhelyzet miatt két éve a Szent Péter téren tartották a szertartást.

2021-ben a cserkészek készítették az elmélkedéseket

2021-ben egy umbriai cserkészcsapathoz és az Ugandai Szent Vértanúkról elnevezett római plébániához tartozó gyerekek írták a keresztúti elmélkedéseket. A gyerekek meséltek a mindennapi életüket kísérő „kisebb és nagyobb szenvedésekről”: a sötétségtől való félelemtől az elhagyatottságig, a korlátjaik megtapasztalásán, az iskolai kötekedéseken, a szülőkkel való veszekedéseken át egészen a Covid-járvány okozta félelemig.

A foglyok elmélkedései 2020-ban

Az egészségügyi vészhelyzet kialakulásának évében, 2020-ban a padovai „Due Palazzi” börtön foglyai készítették el a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. Reflexiójukban megjelent a család fájdalma, amely elvesztett egy szeretett személyt gyilkosság miatt vagy egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt férfi lányának gondolatai; továbbá egy fogvatartott személy édesanyjának a szenvedése és egy megvádolt, majd az igazságszolgáltatás által nyolc év rendes tárgyalás után véglegesen felmentett pap reménysége; a börtönpedagógus és a megfigyelőbíró felelőssége; egy hitoktató, egy önkéntes szerzetes, egy börtönrendőr munkája. Sok élethelyzetből állt össze a Via Crucis, amiből Via Lucis (a fény útja) lett.

08 április 2022, 11:54