Keresés

Etiópiai menekülttábor Etiópiai menekülttábor  (AFP or licensors)

Pápai üzenet a Víz világnapjára: „Az ivóvízhez való jog összefügg az élethez való joggal”

A szenegáli Dakarban megrendezett Víz Világfórumra küldött üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozta az ivóvízhez és a higiéniához való jogot, és összekapcsolta a biztonságos vízhez való hozzáférést az élethez való elidegeníthetetlen joggal.

Robin Gomes / Somogyi Viktória - Vatikán

Szenegál fővárosában, Dakarban hétfőn vette kezdetét a 9. Víz Világfórum. A „Vízbiztonság a békéért és a fejlődésért” című, március 21-26. között zajló nemzetközi esemény az embert és a természetet ma és holnap sújtó globális kihívásokkal foglalkozik. A fórum célja a globális vízügyi terv hatékony végrehajtásának felgyorsítása, amely előfeltétele a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének.

Szomjúság a békére

Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár aláírásával üzenetet küldött a Víz Világfórumra, amelyet Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés vatikáni dikaszterium ideiglenes prefektusa olvasott fel. „Világunk békére szomjazik, erre az osztatlan erőforrásra, amelyhez szükség van mindenki erőfeszítésére és állandó hozzájárulására, és amely mindenekelőtt minden emberi lény alapvető és létfontosságú szükségleteinek kielégítésén alapul.” A pápa rámutatott, hogy „a vízbiztonságot ma számos tényező fenyegeti, beleértve a szennyezést, a konfliktusokat, a klímaváltozást és a természeti erőforrásokkal való visszaélést”. „A víz azonban a béke értékes eszköze” – nyomatékosította a pápa. „Mint ilyen, nem tekinthető egyszerűen magántulajdonba vehető erőforrásnak, amely kereskedelmi hasznot termel, és a piaci törvények hatálya alá tartozik.”

Jog a vízhez és jog az élethez

Üzenetében a pápa amellett érvelt, hogy „az ivóvízhez és a higiéniához való jog szorosan összefügg az élethez való joggal, amely az emberi személy elidegeníthetetlen méltóságában gyökerezik, és feltétele más emberi jogok gyakorlásának”. A vízhez és a higiéniához való hozzáférés valójában „elsődleges, alapvető és egyetemes emberi jog, mert ez határozza meg az emberek túlélését”. Ezért a világ „súlyos szociális adóssággal tartozik a szegényeknek, akik nem férnek hozzá a biztonságos ivóvízhez”. A világ adósa mindazoknak is, akik számára a hagyományos ivóvízforrások olyan mértékben szennyezettek, hogy nem biztonságosak vagy fegyverrel tönkretették azokat és használhatatlanná váltak, vagy a rossz erdőgazdálkodás következtében kiszáradtak. A pápa szerint az a tény, hogy manapság több mint kétmilliárd embert fosztanak meg a tiszta víztől és/vagy a higiéniától, arra hív mindenkit, hogy gondoljunk „minden konkrét következményre, amelyet ez okozhat, különösen az egészségügyi központok betegei számára, vajúdó nők, foglyok, menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számára.”

A közjó szolgálata

Ezért a pápa minden politikai és gazdasági vezetőhöz, valamint azokhoz fordult, akik a kutatást, a finanszírozást, az oktatást és a természeti erőforrások és különösen a víz kiaknázását irányítják, hogy méltósággal, elszántan, tisztességesen és az együttműködés szellemében szolgálják a közjót. A vízhiány problémáinak kezelése és a vízgazdálkodás javítása – különösen a közösségek által – hozzájárulhat a nagyobb társadalmi kohézió és szolidaritás megteremtéséhez, folyamatok elindításához és kapcsolatok építéséhez. „A víz Isten ajándéka és közös örökség, amelyet minden nemzedék számára egyetemesen kell felhasználni.”

A víz szétosztása és kezelése

Az édesvíz – mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek – nagyrészt átnyúlnak a határokon, ami szintén feszültségekhez vezethet a nemzetek között. Ezzel kapcsolatban a pápa úgy vélte, hogy a határokon átnyúló vizekkel kapcsolatos együttműködés jól működő mechanizmusai fontos elemei a békének és a fegyveres konfliktusok megelőzésének. Minden ilyen helyzetben a víznek a befogadás és az áldás szimbólumává kell válnia, valamint a találkozás és az együttműködés okává, amely növeli a kölcsönös bizalmat és a testvériséget. A víz fenntartható és hatékony szolidaritási intézményekkel történő kezelése ezért nem csupán a békéhez való hozzájárulás. Ez egyben a módja annak, hogy felismerjük a teremtett világ ránk bízott ajándékát, hogy együtt gondoskodjunk róla.

Befejezésül Ferenc pápa imáiról biztosította a Víz Világfórum résztvevőit és reményét fejezte ki, hogy a tanácskozás alkalom lesz arra, hogy közösen munkálkodjunk minden ember ivóvízhez és higiéniához való jogának megvalósításáért. Bízik benne, a találkozó hozzá fog járulni ahhoz, hogy a víz az osztozás, az építő és felelősségteljes párbeszéd valódi szimbólumává váljon a béke érdekében, amely tartós, mert a bizalomra épül.

23 március 2022, 10:56