Keresés

Ukrajnai menekültek Ukrajnai menekültek  (AFP or licensors)

Állítsuk meg a háborút, segítsük a szenvedőket, építsük a békét: Ferenc pápa üzenete

Március 17-20-a között zajlik Pozsonyban az európai püspöki karok harmadik katolikus szociális rendezvénye. A CCEE elnökéhez intézett üzenetében a pápa az ukrajnai háború megállításáért emelte föl szavát, a pandémia utáni újrakezdés és a rászorulók megsegítésének időszerűségével foglalkozott, kiemelve Európa békeépítő szerepét.

Gedő Ágnes – Vatikán

Gintaras Grušas vilniuszi érsek, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke a címzettje az üzenetnek, melyet a CCEE és a COMECE által szervezett katolikus szociális találkozó megnyitása alkalmából küldött Ferenc pápa.

Megtörtént az elképzelhetetlen: újra háború dúl Európában

Az elmúlt hetek eseményei messze állnak attól, amit a világjárvány okozta válság után vártunk, amelyben megtapasztaltuk a tehetetlenség és a félelem érzését, létünk kiszolgáltatottságát – kezdi üzenetét a pápa. Döbbenten állunk a háború tragédiája előtt, mely Európa szívében zajlik. Soha nem hittük volna, hogy a múlt század nagy háborús konfliktusaira emlékeztető eseményekkel találkozunk újra. Ukrajnai testvéreink segélykiáltása arra szólítja hívő közösségeinket, hogy érezzünk együtt velük és osztozzunk az identitásában, történelmében és hagyományában megsebzett lakosság félelmében. Felrázza lelkiismeretünket a gyermekek vére és könnyei, a férfiak és nők szenvedése, akik saját földjüket védik vagy a bombák elől menekülnek.

Segítsünk a lakosságnak és imádkozzunk a békéért

Az emberiséget újra fenyegeti a hatalommal való aljas visszaélés, mely a védtelen embereket kiteszi a brutális erőszak minden formájának. Ferenc pápa köszönetet mond az európai püspököknek, amiért azonnal a lakosság megsegítésére siettek, anyagi támogatást és befogadást nyújtva nekik. Ne fáradjunk bele ebbe és szüntelenül kérjük Istentől és az emberektől a békét! Imádkozzunk továbbra is azért, hogy a nemzetek vezetői tegyenek meg mindent a háború megállításáért és azért, hogy építő párbeszédet kezdjenek a súlyos humanitárius válság felszámolásáért! – buzdít a Szentatya.

Testvériség és béke

Ma sürgősen újra kell gondolnunk az ars politica, a politika művészetének stílusát és hatékonyságát. A világközösséget a testvériség és a társadalmi barátság irányába kell terelni. A háború - mely a politika és az emberiség kudarca, a rossz erőinek való szégyenletes megadás - ösztönözzön ellentétes reakcióra, a globális béke építésére, melyben a világháborúk utáni béke szavatolására létrejött európai közösség vállaljon elsődleges szerepet.

Megváltozott az életünk a pandémia következtében

A katolikus szociális napok címe: „Európa a pandémián túl: egy új kezdet” az európai társadalomban végbemenő átmenetre utal. A világjárvány számos változást idézett elő szociális, gazdasági, kulturális és egyházi téren egyaránt. A szenvedés idején nőtt az emberekben a félelem és a magány érzése, sokan elszegényedtek, elveszítették munkahelyüket és egyik napról a másikra élnek, megváltoztak az emberi kapcsolatok. Az egyházi életet sem kímélték a nehézségek, főként a lelkipásztori tevékenységeket korlátozta a vírushelyzet.

A szeretet nem fél, hanem segít

A pápa ezért felszólít: Nem ülhetünk ölbe tett kézzel! Keresztényi és európai állampolgári kötelességünk, hogy kövessük az Európai Közösség egyik alapító atyjának, Alvide De Gasperinek az egységre buzdító gondolatait. Nem egyformának kell lennünk, tisztelni kell egymás különbözőségeit, hanem a közösséget kell építenünk minden szinten az evangéliumra támaszkodva. Ezt jól kifejezi a katolikus szociális napokra választott jelkép Tours-i Szent Márton alakjával, aki kettévágja köpenyét, hogy egy szegénynek adja. Ez a szeretet jelentésére emlékeztet: a másik ember mellé állunk, megosztjuk vele, amink van, gondot viselünk rá. Aki szeret, legyőzi félelmét és bizalmatlanságát azokkal szemben, akik határainkon megjelennek egy jobb élet reményében. Keresztényi kötelességünk befogadni, megvédeni, felkarolni és integrálni azokat a testvéreinket, akik háborúk, éhínségek és szegénység elől menekülnek. A falak helyett nyíljanak számukra kapuk az európai történelem, hit, művészet és kultúra előtt! Segítsük a párbeszédet és a társadalmi barátságot, hogy növekedjék a testvériségre alapozott emberi együttélés! – zárja üzenetét Ferenc pápa a Pozsonyban zajló európai katolikus társadalmi napokra.

18 március 2022, 11:46