Keresés

A pápa a szerdai audiencián külön imát mondott az ukrajnai háború befejezéséért

Ferenc pápa egy különleges imát mondott, amelyben arra kérte Istent, hogy bocsásson meg nekünk a háborúért, különösen az ukrajnai háborúért.

Devin Watkins / Somogyi Viktória - Vatikán

Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás végén arra kérte a vatikáni VI. Pál teremben egybegyűlteket és az audienciát online követőket, hogy imádkozzák együtt az ukrajnai háború befejezéséért szóló külön imádságot. Domenico Battaglia nápolyi érsek írta az imát, amelyet a pápa néhány kisebb kiegészítéssel látott el. A pápa könyörgött Istenhez, hogy bocsássa meg az egész emberiségnek a háború brutalitását, amely a föld gondozására és ápolására teremtett kezeinket a halál eszközévé változtatja. Az ima elmondása előtt Ferenc pápa arra kérte a keresztényeket, hogy „kérjenek Istentől bocsánatot és hogy adjon békét” az ukrajnai háború fájdalmai közepette.

Ferenc pápa imája így hangzott:

 

„Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, irgalmazz nekünk, bűnösöknek!

Úr Jézus, aki a Kijevre hulló bombák árnyékában születtél, irgalmazz nekünk!

Uram Jézus, aki egy harkovi bunkerben édesanyád karjaiban haltál meg, irgalmazz nekünk!

Úr Jézus, egy frontra küldött 20 éves fiatalember, könyörülj rajtunk!

Uram Jézus, aki még mindig látod a fegyveres kezeket kereszted árnyékában, irgalmazz nekünk!

Bocsáss meg nekünk, Urunk.

Bocsáss meg nekünk, ha nem vagyunk megelégedve a szögekkel, amelyekkel keresztre feszítettük a Te kezeidet, miközben továbbra is a fegyverek által sújtottak vérével oltjuk szomjúságunkat.

Bocsáss meg nekünk, ha ezek a kezek, amelyeket ápolásra teremtettél, a halál eszközeivé változtak.

Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha továbbra is megöljük testvérünket.

Bocsáss meg nekünk, ha továbbra is Káinhoz hasonlóan felkapjuk a földünkről a követ, hogy megöljük Ábelt.

Bocsáss meg nekünk, ha továbbra is tevékenységünkkel igazoljuk kegyetlenségünket, ha fájdalmunkkal legitimáljuk tetteink brutalitását.

Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram. Bocsásd meg nekünk a háborút, Uram.

Urunk, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörgünk! Állítsd meg Káin kezét!

Világosítsd meg lelkiismeretünket;

Ne legyen meg a mi akaratunk;

Ne hagyj magunkra tetteinkben!

Állíts meg minket, Urunk, állíts meg minket!

És ha visszatartottad Káin kezét, törődj vele is. Ő a testvérünk.

Uram, állítsd le az erőszakot!

Állíts meg minket, Urunk! Ámen.

17 március 2022, 13:04