Keresés

Ferenc pápa a vatikáni bírósági évad megnyitása alkalmából. Az audiencián részt vett Mario Draghi olasz miniszterelnök is Ferenc pápa a vatikáni bírósági évad megnyitása alkalmából. Az audiencián részt vett Mario Draghi olasz miniszterelnök is  (ANSA)

Ferenc pápa a vatikáni bírósági évad megnyitása alkalmából: meghallgatni minden felet

Előítéletek nélkül fel kell tárni minden fél igazságát a bírósági eljárásoknál ahhoz, hogy azok igazságosak legyenek. Vatikánvárosi Állam Bírósága most megkezdett ítélkezési évadja alkalmából a pápa egyre evangéliumibb stílust javasol a folyamatban lévő reformokon keresztül.

Gedő Ágnes – Vatikán

Igazságosság és irgalmasság kéz a kézben járjanak, biztosítsák mindenkinek az egyenlőséget, hallgassanak meg minden peres felet – sorolja beszédében a pápa azokat a szempontokat, amelyek a jól és helyesen működő igazságszolgáltatás feltételei. Az eljárási rendszer reformja, a bírák kinevezésének kritériumai, valamint a közfinanszírozás átláthatóságának növelése szerepelt még a Szentatya által említett témák között a szombati audiencián, amelyet az Áldások Termében tartott a 93. vatikáni ítélkezési évad megnyitása alkalmából.

A pápa felolvassa beszédét
A pápa felolvassa beszédét

Mindenkit meg kell hallgatni

Elsőként köszöntötte Dominique Mamberti bíborost, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, majd a szinodális folyamatról szólt. Ez az igazságszolgáltatás területén is megjelenik, mert a peres eljárások valamennyi résztvevőjének együtt kell hozzájárulnia az igazság feltárásához, hogy az ellentétes érvelések, a bizonyítékok alapos megvizsgálása után megfontolt és mindenki által elfogadható döntést hozzanak. Ennek alapfeltétele pedig az, hogy mindig őszintén meghallgassák minden fél érvelését.

Igazságosság és irgalmasság együtt

Az eljárás célja, hogy igazságot szolgáltassanak a peres feleknek és helyreállítsák a társadalmi összhangot, mely a jövőbe tekint és segít az újrakezdésben – mutatott rá a pápa. Igazságosság és irgalmasság együtt kell, hogy megjelenjenek az igazságszolgáltatásban, hogy az a megtérést és a megbocsátást szolgálja. Egyenlőséget kell biztosítani az eljárásban a kánonjog, valamint az olasz állami normatíva figyelembe vételével, tekintettel a Lateráni egyezményre. Utalt a pápa vatikáni reformra, mely gazdasági, pénzügyi téren és az igazságszolgáltatásban is elindult. Ezek célja a nemzetközi paraméterekhez való igazodás, illetve az egyház sajátos küldetéséből fakadó evangéliumi hozzáállás megvalósítása a szervezetek működésében. Válaszolni kell a növekvő igazságszolgáltatási igényekre a Vatikánon belül – tekintettel az elmúlt években fölmerült visszaélésekre. A törvény és az ítélet mindig szolgálja az igazságot és az igazságosságot, valamint a szeretet evangéliumi erényét.

Vatikánvárosi Állam Bíróságának tagjai az audiencián
Vatikánvárosi Állam Bíróságának tagjai az audiencián

Alázatos magatartással kerüljük a tévedés lehetőségét

A pápai audienciát megelőzően Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a vatikáni bírósági évad megkezdése alkalmából. Homíliájában az alázat jelentőségét hangsúlyozta, mely az eljárásokban segíti a valódi igazság érvényesítését. Nehéz feladatról van szó, hiszen a valóság sohasem fekete-fehér, sok szürke zóna van. Az alázatos hozzáállás éppen azt biztosítja, hogy őszintén követni akarjuk Jézus Urunk tökéletes eszményét még az igazságszolgáltatás kényes területén is. Arra emlékeztet minket, hogy mindig tévedhetünk, és nehéz rekonstruálni a tényeket, valamint a bűncselekmény pszichés mozgatórugóját. Ez az oka annak, hogy minden demokratikus jogrendben három lépcsős bírósági rendszer működik.

Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutat be a bírósági évad megnyitása alkalmából
Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutat be a bírósági évad megnyitása alkalmából

Parolin bíboros végül idézte Giuseppe Capograssi jogfilozófus gondolatát, aki -elismerve, hogy a lét tragikuma csak Istenben oldódik fel - azt mondta, hogy lelkiismereti gyötrődés után kell a bíráknak meghozni ítéletüket, vagyis az adott esetre alkalmazni a törvényt.

A szentmise résztvevői
A szentmise résztvevői
14 március 2022, 12:00