Keresés

Ferenc pápa áldást ad a szimpózium résztvevőinek  Ferenc pápa áldást ad a szimpózium résztvevőinek  

Veres András püspök: A hiteles papi élet alapja az élő Isten-kapcsolat

Február 16-tól 19-ig nemzetközi szimpóziumot tartottak a Vatikánban „A papság alapvető teológiája” címmel, amelyen a helyi egyházakból több mint ötszáz pap vett részt. Csütörtökön Ferenc pápa szólt a szimpózium tagjaihoz és többek között „a papi élet négy-közelség oszlopáról” beszélt. Magyar részről hatan vettek részt a találkozón, köztük Veres András győri püspök, aki pénteken nyilatkozott a Vatikáni Rádió magyar adásának a szimpózium menetéről.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Szimpóziumot tartanak a Vatikánban a „papság alapvető teológiájáról”. Ez egyúttal a címe és a programja is annak a tanácskozásnak, mely a vatikáni VI. Pál teremben ülésezik mintegy ötszáz fő részvételével. Ezek egyike Veres András győri püspök, a püspöki konferencia elnöke, akit szeretettel köszöntök és a riportban arról kérdezek, hogy kik a résztvevői ennek a szimpóziumnak?

Nagyon nemzetközire sikeredett – hála Istennek! – ez a konferencia a pandémia ellenére is, és úgy tűnik, hogy Afrika, Ázsia, Dél-Amerika és Európa egyaránt szép számú képviselettel van jelen. Nagyon sok szerzetest látok, főként dominikánusokat, és az előadókat látván rá is döbbent az ember, hogy miért. Nagyon sok előadást domonkos szerzetesek tartanak és valószínűleg ők a (domonkos rendi) Angelicum egyetemnek a növendékeit és a hozzá tartozó nővéreket is beszervezték a programra.

Kik a magyar résztvevők?

Ha a magyarországiakat kell megemlítenek, akkor két professzor jött velem, Török Csaba atya és Németh Gábor atya és így hárman képviseljük Magyarországot, de többen vagyunk magyarok, mert itt van velünk Németh László nagybecskereki püspök két pasztorál asszisztenssel.

Formailag hogyan valósul meg ez a szimpózium?

Meglepő, mert a helyszínt, a VI. Pál termet legtöbben arról ismerik, hogy ott vannak az általános kihallgatások, amikor rossz idő van és a Szent Péter téren nem lehet összegyűlni az embereknek, de most a VI. Pál termet kellőképpen átrendezték, hiszen minden második széket kiszedtek és itt helyeztek el bennünket az aula első részében. Azt gondolom, hogy nagyobb protokoll nélkül szervezték meg, a bíborosoknak van elöl néhány hely, de egyébként mindenki szabadon foglalhat helyet, ahol szeretne. Aki a nagyobb távolságtartást szeretné, akkor arra is lehetőség van. Aztán látom, ahogy az ülések egymás után következnek, hogy vannak is, akik ezt igénybe veszik és egészen messze foglalnak helyet. Előadások követik egymást, melyek minden reggel 9 órakor kezdődnek és 11 óráig tart a délelőtti első program. Ebben két illetve három előadás fér el jobb esetben, majd egy kávészünet után fél egyig még egy nagy előadás következik. Minden előadás végén lehet kérdéseket feltenni, amire az előadók próbálnak válaszolni. Ma délután a programon kerekasztal beszélgetés is szerepel, ezzel most kibővül a szimpózium menete.

A Szentatya is elment hozzátok és beszédet is mondott. Milyen főbb témákat érintett Ferenc pápa?     

Az első előadást a Szentatya tartotta Ouellet bíboros bevezetője után. A szokásosnál lényegesen hosszabb előadást tartott most, melyben számunkra, magyaroknak már egy kicsit ismerős gondolatokat vetett föl. Hangsúlyozni kívánta, hogy nem teológiai előadást akar adni, hanem a papi élete során összegyűjtött tapasztalatait akarta megosztani velünk, hogy mit jelentett és mit jelent számára a papság, és ő mint pápa, mit tart fontosnak a mai világban, hogy a mai világban a papság hogyan végezze a szolgálatát. Ha valaki olvasta már a pápa magyar nyelven is kiadott budapesti beszédét, akkor a közelség, az Istenhez való közelség, a püspökök egymáshoz való közelsége, valamint a papoknak a hívekhez való közelsége volt a témája a mostani beszédének, csak most sokkal bővebben fejtette ki ezt. Igazában azt kívánta hangsúlyozni, hogy csak egy élő Isten-kapcsolat tudja egy pap számára megadni, hogy hitelesen tudja élni a papi életét, melynek akkor lesz eredménye, ha egymással is keressük a közösséget, de legfőképpen a hívekkel, akiknek a szolgálatára kaptuk a hivatásunkat.

Lesz-e ennek a találkozónak valamilyen záradéka?        

Nyilvánvalóan az előadásokból mindenki igyekszik leszűrni a maga számára fontos szempontokat. Én azt gondolom, hogy miután az előadók is többet foglalkoztak azzal, hogy az egyház számára oly fájdalmas pedofil esetek miatt nagyon sok országban a papság becsületét vagy a papság nimbuszát a sajtó tudatosan igyekezett leépíteni. Éppen ezért a papok lelki megerősítése a legfőbb cél, amit ezzel kapcsolatban szeretnének elérni. És ez így elhangzott, többszörösen, több előadó is kihangsúlyozta ezt. Ilyen szempontból valóban sokféle megerősítő gondolat hangzik el, amit – bízzunk benne! – hogy a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Otthon majd nagyon tudatosan igyekszünk továbbadni az itt hallottakat, hogy hitelesen közvetítsük azt, ami itt történt.

Köszönöm a beszámolót.

                                                                

21 február 2022, 11:59