Keresés

A sok találkozás egyike múlt év októberében  A sok találkozás egyike múlt év októberében   (Vatican Media)

A pápa videóüzenete Bertalan ökumenikus pátriárka megválasztásának 30. évfordulójára

1991. október 22-én választották konstantinápolyi ökumenikus pátriárkává Dimitriosz Archontoniszt, akkori kalkedoni metropolitát. A 30 éves jubileum alkalmából Ferenc pápa videóüzenetben köszönti Bertalan ökumenikus pátriárkát, amelyet február 11-én pénteken tettek közzé a Vatikánban.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

A pápa üzenete kezdetén örömének ad hangot „barátjának és testvérének,  Bertalannak az ősi és dicső konstantinápolyi szék pátriárkájává választása harmincadik évfordulója alkalmából, melyet sokan megünnepelnek és hálát adnak az Úrnak életéért és szolgálatáért”. A köztünk fennálló jó személyes kapcsolat éppen szolgálatba iktatásom napján született – szól a pápa üzenete – amikor megtisztelt jelenlétével itt Rómában, majd a kapcsolat testvéri barátságban érlelődött tovább sok találkozás révén, nemcsak itt Rómában, hanem Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Assisiben, Kairóban, Leszboszon és Bariban is.

Köszönet a teremtésvédelem melletti elkötelezettségéért

Bertalan pátriárkával egyesít bennünket közös lelkipásztori felelősségünk tudata azon sürgető kihívások iránt, amelyekkel ma az egész emberi családnak szembe kell néznie. Őszinte hálával tartozom az ökumenikus pátriárkának a teremtésvédelem melletti elkötelezettségéért és a kapcsolódó elmélkedéseiért, amelyekből nagyon sokat tanultam és tanulok továbbra is. A világjárvány kitörésével és drámai jellegű egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeinek terjedésével az ő tanúságtétele és tanítása az ember köteles lelki megtéréséről utólagosan is jelentősnek bizonyul”.

Az egység útja a szeretetben és az igazságban való párbeszéd

Ferenc pápa üzenete kiemeli, hogy „a Krisztusban hívők közötti kiengesztelődés és teljes közösségük helyreállításának egyetlen lehetséges útját  Őszentsége Bertalan pátriárka mindig a szeretetben és az igazságban való párbeszédben jelölte meg”. „Ezen az úton mindenképpen együtt akarunk járni a továbbiakban is. Közös meggyőződésünk, hogy a köztünk keresztények és az egyházaink közötti közelség és szolidaritás feltétlen szükséges az egyetemes testvériséghez és társadalmi barátsághoz, amelyre az emberiségnek égető szüksége van”. „Ezekkel az érzésekkel szeretném kifejezni legbuzgóbb kívánságaimat Bertalan pátriárkának megválasztása évfordulója alkalmából, arra kérve az Istent, adjon neki egészséget, derűs békét, lelki örömöt és – hadd mondjam el – mind több humorérzéket!”. Végül Ferenc pápa „őszentsége, Krisztusban szeretett testvérének” görög és latin szavakkal – χρόνια πολλά! Ad multos annos! – kívánt sok boldog évet.

11 február 2022, 17:47