Keresés

A pápa köszöntötte az ukrán zászlókat A pápa köszöntötte az ukrán zászlókat  (ANSA)

Ferenc pápa drámai felhívása Ukrajna békéjéért és a köteles segítségért

A vasárnapi Úrangyala imát követően Ferenc pápa megismételte korábbi felhívását, hogy március 2-án, Hamvazószerdán tartsunk ima és a böjti napot Ukrajna békéjéért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az elmúlt napokban valami tragikus dolog sokkolt bennünket: a háború. Többször imádkoztunk azért, hogy ne tévedjünk erre az útra. De ne hagyjuk abba az imádkozást sem, sőt, még buzgóbban könyörögünk Istenhez – kérte a pápa. Ezért ismételten mindenkit arra szólítok fel, hogy március 2-án, Hamvazószerdán tartson ima és a böjti napot Ukrajna békéjéért. Egy napot, hogy közel legyünk az ukrán nép szenvedéséhez, hogy mindenki testvérének érezzük magunkat és hogy könyörögjünk Istenhez a háború végéért.

Aki háborút kezd, megfeledkezik az emberségről

Aki háborút kezd, megfeledkezik az emberségről. Nem a népből indul ki, nem az emberek konkrét életét nézi, hanem mindenek elé helyezi a rész és a hatalom érdekeit. A fegyverek ördögi és perverz logikájára bízza magát, amely a legtávolabb áll Isten akaratától. Elhatárolja magát a békére vágyó egyszerű emberektől és így, miként minden konfliktusban, ők lesznek igazi áldozattá, akik saját életükkel fizetnek a háború őrületéért. Az idősekre gondolok, akik menedéket keresnek ezekben az órákban, a gyermekeikkel együtt menekülő anyákra… Ők azok a fivéreink és testvéreink, akik számára sürgősen humanitárius folyosókat kell megnyitni és akiket be kell fogadni – kérte a Szentatya.

Hallgassanak el a fegyverek!

Ferenc pápa megtört szívvel áll az Ukrajnában történtek előtt, de egyúttal azt is kéri, hogy ne feledkezzünk meg a világ más részein, például Jemenben, Szíriában, Etiópiában és egyebütt zajló háborúkról, ezért ismételten kéri: Hallgassanak el a fegyverek! Isten a béketeremtők oldalán áll, nem pedig azokkal, akik erőszakot alkalmaznak. Mert akik szeretik a békét, ahogy az olasz alkotmány kimondja, „azok elutasítják a háborút, mint a más népek szabadságát sértő eszközt és mint a nemzetközi viták megoldásának eszközét”.

Az Ukrajna békéjéért tett felhívása után Ferenc pápa megemlítette, hogy szombaton a spanyolországi Granadában boldoggá avatták Gaetano Giménez Martín papot és tizenöt vértanú társát, akiket hit elleni gyűlöletből öltek meg a harmincas évek spanyolországi vallásüldözése során. Krisztus hőslelkű tanítványainak tanúságtétele szítsa fel mindnyájunk  vágyát, hogy hűséggel és bátran szolgáljuk az evangéliumot – mondta a pápa, majd tapsot kért az új boldogokért.

Végül a pápa köszöntötte a téren megjelent nagyobb zarándok csoportokat, köztük panamai fiatalokat, a portói egyházmegye egyetemistáit, a spanyolországi Mérida-Badajoz és Madrid híveit, párizsi, lengyelországi, szicíliai csoportokat. Külön köszöntötte a pápa mindazokat, akik a Ritka Betegségek hétfői Világnapja alkalmából érkeztek. Bátorítólag szólt a betegek és családjaik különböző egyesületeihez, valamint az ezen a területen dolgozó kutatókhoz: Közel vagyok hozzátok! Köszöntöm az itt jelenlévő embereket. Sok ukrán zászlót is látok – jegyezte meg a pápa – majd ukrán egyházi köszöntéssel szólt hozzájuk: Dicsőség Jézus Krisztusnak!

27 február 2022, 16:50