Keresés

A Hittani Kongregáció épülete A Hittani Kongregáció épülete 

Hittani Kongregáció: két szekció saját titkárokkal

Megjelent a „Fidem servare” kezdetű Motu proprio, amellyel Ferenc pápa módosítja az egykori ’Szent Officium’ (Szent Hivatal) szervezeti felépítését azáltal, hogy szétválasztja a doktrinális és a fegyelmi hivatal vezetőit. A dokumentumot az Osservatore Romano vatikáni napilap február 14-i számában tette közzé, ezzel életbe is lépett az átalakítás.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa február 11-én, a Lourdes-i Szűz Mária liturgikus emléknapján kelt Motu proprio (saját kezdeményezésből írt, nem megkeresésre kiadott pápai irat) kiadásával módosította a Hittani Kongregáció belső felépítését. Világosan elkülönítette a doktrinális és a fegyelmi kompetenciákat, két külön szekciót létrehozva, és mindegyik élére egy-egy titkárt jelölt ki. A dikasztériumot vezető bíboros prefektusnak tehát két helyettese lesz. A reform célja, hogy megfelelő jelentőséget tulajdonítson a hitbeli kérdésekkel foglalkozó doktrinális szekciónak és alapvető szerepének a hit előmozdításában, a fegyelmi tevékenység mellőzése nélkül, miután évtizedek óta sok erőfeszítést és humán erőforrást fektettek be az egyházi visszaélési esetek kivizsgálásába. Ily módon, a saját titkárral rendelkező mindkét szekció több erővel és autonómiával rendelkezik majd.

Megőrizni a hitet

A címválasztás kapcsán – „Fidem servare”, megőrizni a hitet – a pápa hangsúlyozza, hogy „ez a legfőbb feladat, egyben a legvégső követendő kritérium az Egyház életében. A Hittani Kongregáció magára veszi ezt a fontos elkötelezettséget, felvállalva mind a doktrinális, mind a fegyelmi kompetenciákat”, ahogyan azt a pápák, különösen VI. Pál és II. János Pál kijelölték. Ferenc pápa, tekintettel a Kongregáció által a különböző munkaterületeken az évek során megszerzett tapasztalatokra, annak érdekében, hogy feladatai ellátásának jobban megfeleljen, elrendeli, hogy a Dikasztérium két részlegből álljon: a doktrinális és a fegyelmi hivatalból, amelyeket egy-egy titkár koordinál, aki a saját hatáskörébe tartozó területen segíti a prefektust, a titkár-helyettes és az illetékes irodavezetők közreműködésével.

A doktrinális részleg

A doktrinális hivatal „olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a hitbeli és az erkölcsi tanok előmozdításával és védelmével kapcsolatosak. Ezenkívül támogatja a hit ismeretének növelését és a hit közvetítését célzó tanulmányokat az evangelizáció szolgálatában. Ezáltal megvilágítása a lét értelme megértésének ismérve lehet, különösen a tudományok és a társadalom fejlődése által felvetett kérdésekben. Megvizsgálja továbbá a többi dikasztérium által kiadni tervezett dokumentumokat, „a szilárd hit szempontjából problematikusnak tűnő írásokat és véleményeket, elősegítve a szerzőikkel való párbeszédet, és megfelelő orvoslást javasolva nekik”. Ez a részleg foglalkozik a volt anglikánok személyi ordinariátusait érintő kérdésekkel és a házassági hivatal vezetésével, amely az úgynevezett „privilegium fidei”-t (a hit kiváltsága) érinti, és a két meg nem keresztelt, illetve az egy megkeresztelt és az egy meg nem keresztelt személy között létrejött házasság felbontását vizsgálja.

Fegyelmi részleg

A fegyelmi részleg a Kongregációnak fenntartott és az itt létrehozott „Apostoli Legfelsőbb Bíróság” által kezelt bűncselekményekkel foglalkozik. A szekciónak „feladata a kánonjogi törvények által előírt eljárások előkészítése és kidolgozása annak érdekében, hogy a Kongregáció a különböző igazságszolgáltatási szintjein (prefektus, titkár, ügyész, kongresszus, rendes ülés, a „delicta graviora” (súlyos bűntettek) elleni fellebbezéseket elbíráló kollégium) elősegíthesse a helyes igazságszolgáltatást”. Ebből a célból a fegyelmi részleg a püspökök és a jogalkalmazók számára „megfelelő képzési kezdeményezéseket mozdít elő”, „a saját hatáskörükre vonatkozó egyházjogi normák helyes megértésének és alkalmazásának elősegítése érdekében”.

15 február 2022, 08:29