Keresés

Ferenc pápa arra buzdította az olasz polgármestereket, hogy szolgálják a közjót Ferenc pápa arra buzdította az olasz polgármestereket, hogy szolgálják a közjót  (Vatican Media)

Ferenc pápa beszéde az olasz polgármesterekhez: „Maradjatok közel az emberekhez”

Ferenc pápa február 5-én, szombaton az Olasz Önkormányzatok Országos Szövetségének küldöttségéhez fordulva kiemelte az olasz polgármesterek létfontosságú szerepét a COVID-19 világjárvány idején, valamint azt, hogy fontos az emberek szükségleteire való odafigyelés.

Lisa Zengarini / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa szombaton arra buzdította az olasz polgármestereket, hogy maradjanak közel közösségeikhez, és elismerését fejezte ki munkájukért a járvány e nehéz időszakában. A Szentatya az Olasz Önkormányzatok Országos Szövetségének (ANCI) mintegy 200 tagját fogadta a vatikáni audiencián.

Az állampolgárok részvételének fontossága

Miközben kiemelte a polgármesterek létfontosságú szerepét a helyi problémák nemzeti szintű képviselésében és az emberek igényeinek kielégítésében, elismerte munkájuk összetettségét és az előttük álló nehézségeket. Egyúttal felhívta a figyelmet az állampolgári részvétel fontosságára a helyi kormányzásban. „A polgármestertől elvárják, hogy minden problémára legyen megoldása! De tudjuk, hogy ezeket a problémákat nem csak pénzügyi források igénybevételével lehet megoldani. Mennyire fontos, hogy támaszkodhassunk a szolidaritási hálózatok jelenlétére, amelyek rendelkeznek a képességekkel a problémák megoldásához!”

Három bátorító szó

Ferenc pápa ezután „három bátorító szót” ajánlott az olasz polgármestereknek. Az első szó, amelyet felidézett, az „apaság” illetve „anyaság” volt. Megjegyezte, hogy „a közjó szolgálata a szeretet magas fokú kifejeződési formája, amely hasonlít a családban a szülők szerepéhez”.

Apaság vagy anyaság

Az apaság magában foglalja az emberek és problémáik meghallgatását, valamint a „képzelet bátorságát” azok megoldásához – mutatott rá a pápa. Valójában a finanszírozás nem elég. A polgári együttélés és az állampolgári részvétel projektjére is szükség van. „Pénzeszközöket kell befektetni a szebbé tételbe, ahol a városok lepusztulása tapasztalható; az oktatásba, ahol a társadalmi nehézségek tapasztalhatók; a találkozóhelyek kialakításába, ahol társadalmi feszültség van jelen, valamint a jogállamiság tiszteletére nevelésbe, ahol a korrupció uralkodik.” „A szociális gondoskodás mutatója az, ha tudjuk, hogyan álmodjunk meg egy jobb várost és hogy miként osszuk meg ezt az álmot más helyi vezetőkkel, a városi önkormányzatba megválasztottakkal és minden jószándékú polgárral” – tette hozzá Ferenc pápa.

Perifériák

Ezt követően felidézte a „perifériák” szót, megjegyezve, hogy ezek adnak világosabb képet az egészről. „A perifériákból kiindulni nem azt jelenti, hogy kirekesztünk valakit, ez egy módszerválasztás” – mondta Ferenc pápa. „Nem ideológiai választás, hanem azt jelenti, hogy a szegényekből kiindulva szolgáljuk mindenki javát”. A szegények valójában gazdagítják a várost, mivel „emlékeztetnek minket gyengeségeinkre és arra, hogy szükségünk van egymásra. Szolidaritásra hívnak bennünket, ami az Egyház társadalmi tanításának sarkalatos értéke” – nyomatékosította. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy a világjárvány még jobban előtérbe hozta a városokban meglévő gazdasági és társadalmi problémákat, amelyek a legsebezhetőbbeket érintik. A perifériák és a társadalom peremére szoruló emberek megsegítése azonban nem elég – hangsúlyozta Ferenc pápa. A perifériákat „egy új gazdasági és társadalmi modell laboratóriumaivá kell alakítani”, amelyekben minden ember méltóságát azáltal biztosítják, hogy mindenkinek munkát és megélhetést nyújtanak.

Társadalmi béke

A pápa végül a „béke” szóra tért ki, amely nem a konfliktusok hiányát jelenti, „hanem az a képességet, hogy azt a másikkal való találkozás és együttélés új formája irányába fejlesztjük”. A „konfliktus veszélyes, ha önmagába zárva marad” – figyelmeztetett. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy „a válságot nem szabad összetéveszteni a konfliktussal”. A válságnak ugyanis van egy pozitív oldala, hogy lehetőséget kínál a változásra és a haladásra. Ha azonban egy válság konfliktushoz vezet, és a konfliktus önmagába zárva marad háborúvá fajulva, akkor valószínűleg nem lesz megoldás az előre lépésre. A „társadalmi béke” – folytatta Ferenc pápa – „a hivatások, a készségek és az erőforrások egyesítésére való képesség eredménye”. Ebből következik, hogy „elő kell mozdítani az emberek kezdeményezőkészségét és kreativitását, hogy értékes kapcsolatokat tudjanak kialakítani környezetükben” a szubszidiaritás elvének tükrében.

A felelősség felvállalása

Beszéde végén Ferenc pápa arra biztatta az olasz polgármestereket, hogy maradjanak közel az emberekhez, és kerüljék a kísértést, hogy elmeneküljenek a kötelezettségeik elől. „Pontosan erre a kísértésre utalva Aranyszájú Szent János püspök és egyházatya arra buzdított, hogy inkább szenteljük magunkat másoknak, ahelyett, hogy a hegytetőn maradjunk és közönyösen nézzük onnan őket. Ezt a tanítást szem előtt kell tartani, különösen akkor, ha csüggedtnek és csalódottnak érezzük magunkat” – zárta beszédét Ferenc pápa az olasz polgármesterekhez.

06 február 2022, 20:56